PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 459--473
Tytuł artykułu

Wpływ aktywności rynkowej seniorów na jakość życia gospodarstw domowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Senior Market Activity Impact on the Quality of Life of Household
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wpływu aktywności rynkowej ludzi starszych na jakość życia ich gospodarstw domowych. Artykuł rozpoczyna refleksja na temat roli seniorów jako emerytów, dziadków, opiekunów wnuków, pracowników, nabywców i konsumentów, a także osób wymagających pomocy i opieki. Dalej zdefiniowano jakość życia osób starszych w różnych aspektach - subiektywnym i obiektywnym - jako prawo do zadowolenia i satysfakcji życiowej. Przedstawiono potencjał demograficzno-społeczny seniorów, wielkość tzw. srebrnego rynku, wreszcie warunki materialne i sposoby zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. W podsumowaniu potwierdzono tezę o znaczącym wpływie aktywności rodzinnej, zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej na jakość życia gospodarstw domowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to analyze the impact of market activity of older people's on the quality of life of their households. Content of the paper provides an introduction to the role of seniors as the retired, grandparents, guardians of their grandchildren, employees, customers and consumers, as well as persons in need of assistance and care. The paper defines the quality of life of older people in a variety of ways: subjective and objective, as the right to happiness and life satisfaction. The paper shows the demographic and social potential of seniors, the size of the so-called "the silver market", the material conditions and ways to meet the consumption needs of households. In conclusion, the thesis is stated on the significant influence of family, professional, educational and cultural activities on quality of life of households.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
Bibliografia
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z 24 sierpnia 2012 r., http://www.mpips.gov.pl/gfx/ mpips/userfiles/_public/1_NOWA %20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%2 0ASOS_2012-2013.pdf; Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej; nowo powołany Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.utw.nowytarg.pl/zakres_dzialania_departamen tu_polityki_senioralnej, 111.html; Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005-2013 opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, www.dops.wroc.pl/strategia/ Dolnoslaska_Strategia_Integracji_Spolecznej.doc; M. Bogowolska-Wepsięć, G. Dąbrowska, J. Klakočar, Z. Machaj, A. Pierzchalska, E. Pisarczyk-Bogacka, W. Wnuk, Kondycja Ŝyciowa dolnośląskich seniorów, Raport z badań, Część I i II. Analiza wyników badań, Wrocław 2007/2008, http://www.dops.wroc.pl/publikacje/seniorzy_raport.pdf , http://www.dops.wroc.pl/ publikacje/Kondycja%20zyciowa%20dolnoslaskich %20seniorow%20Raport%20cz.%20II.pdf.
 • G. Łój, Zagadnienia jakości Ŝycia ludzi w okresie starzenia się, w: Psychologiczne wyznaczniki przeŜywanej starości (psychoneuroimmunologia starości), Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2007, s. 52.
 • E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 104, Kielce 2006, s. 84-85.
 • E. Nieszporek, M. Siwczyk, Silver economy, http://www.egospodarka.pl/74708,Silvereconomy, 1,39,1.html, E. Nieszporek, M. Siwczyk, Silver economy - moŜliwości czy ograniczenia, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/709734.html
 • Biuletyn Statystyczny GUS, Warszawa 2012, nr 7, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2919_ PLK_HTML.htm.
 • Obliczenia własne na podstawie danych: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny..., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_ludnosc_stan _struktura_31_12_2011.pdf.
 • Przeciętne dalsze trwanie Ŝycia, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012, tab. 3, s. 132.
 • Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS Departament Badań Demograficznych, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_lud nosci_Pl_2008-2035.pdf.
 • A. Chabior, Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości, Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 145, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2011, s. 67-69.
 • B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wyd. Aspra, Warszawa 2006, s. 163.
 • P. Szukalski, Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych, w : Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie..., s. 103- 109.
 • Raport z badania pt. "Jak się Ŝyje osobom starszym w Polsce?", GUS wpisał się tym badaniem w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ogłoszonego przez Komisję Europejską, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ WA_jak_sie_zyje_os_starszym_w_pl_30_XI_2012.pdf.
 • Emerytury i renty w 2011 roku, GUS Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PW_emerytury_i_renty_w_2011_r.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.