PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 569 Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia | 285--294
Tytuł artykułu

Realizacja regionalnego komponentu systemów informacyjnych państwa na przykładzie projektu SEKAP

Warianty tytułu
Implementation of the regional component of information systems on the example of the project SEKAP
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regionalne platformy e-administracji stanowią element pośredni pomiędzy e-PUAP oraz rządowym back office a lokalnymi systemami usług świadczonych drogą elektroniczną. Platformy regionalne mają stanowić przestrzeń mieszczącą systemy dziedzinowe, centra certyfikacji e-podpisu, mają zapewnić interoperacyjność systemów oraz karty usług publicznych wspólne dla jednostek administracji publicznej z nich korzystających. Przedmiotem studium jest System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej województwa śląskiego. Autorka przedstawiła zakres projektu, etapy jego realizacji, ramy instytucjonalne, stronę techniczną, zawartość platformy elektronicznych usług publicznych, zakres korzystania z niej oraz plany jej dalszego rozwoju. Podkreślony został innowacyjny i holistyczny charakter przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)
EN
Regional e-administration platforms constitute intermediate component between national Electronic Platform of Public Administration Services and gov-ernmental back office and local systems of public services delivered electronically. Regional platforms are to consist of departmental systems, e-signature certification centers, they are to provide systems' interoperability and public services charts common for public institutions applying those platforms. Electronic System of Public Administration Communication of Silesia voivodship has been studied. The author presents the scope of the project, stages of its accomplishment, institutional framework, technical side, content of an electronic platform of public services, extent to which it has been exercised by users, as well as plans of its future development. Innovative and holistic character of the project has been emphasized. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Capgemini, The User Challenge. Benchmarking the Supply of Online Public Services. 7th Measurement, September 2007.
 • Capgemini Polska, Rozwój eGovernment w Polsce. 3 edycja badań eEurope, Warszawa 2004.
 • Komorowski K., 10 barier informatyzacji kraju, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2009, nr 1, s. 118-129.
 • Ministerial Declaration approved unanimously in Lisbon, Portugal on 19 September 2007, http://www.megovconf-lisbon.gov.pt.
 • MNil, Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (e-Government) na lata 2005-2006, wrzesień 2004.
 • Napiórkowski T., Plan informatyzacji państwa na lata 2007-2010, referat wygłoszony na konferencji "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego", Ustroń 13-14 września 2007.
 • Pawłowska A., Failures in Large Systems Projects in Poland: Mission [impossible? "Information Polity" 2004, no. 3-4, s. 167-180.
 • Ramowy Plan Projektu SEKAP. Organizacja projektu, red. J. Chat, ARAM, czerwiec 2007.
 • Sakowicz M., Zastosowanie nowych technologii informcyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] Administracja publiczna naprogu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2008, s. 77-113.
 • Statut Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/36/5/2005 z dnia 13 czerwca 2005 roku, http://bip.silesia- region.pl/jednostki/dokumenty/195/1121846477.rtf.
 • Wanic B., Krzemiński SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, prezentacja multimedialna.
 • Wanic B.,SEKAPiJ-przeiisiawenz'ezałożen/>rq/efcfw,prezentacjarnultimedialna,www.e-slask.pl/index.php?mact=Articles,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=858&cntnt01returnid=63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.