PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 53--68
Tytuł artykułu

Funkcja kontrolna rady nadzorczej a redukcja kosztów agencji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Supervisory Board, Its Control Function, and Agency Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania była prezentacja wyników badań na temat wpływu rad nadzorczych na redukcję kosztów agencji w polskich spółkach publicznych. Opisane badania pozwalają na ocenę dwupoziomowego modelu organizacji organów statutowych spółek, a prowadzono je w oparciu o założenia teorii agencji. Postawione hipotezy dotyczą wpływu liczebności rad nadzorczych oraz struktury organów statutowych na wysokość kosztów agencji. Testowano je za pomocą analizy danych panelowych. Próba badawcza obejmowała 520 obserwacji na temat 266 spółek z sektorów niefinansowych notowanych na GPW w Warszawie. W trakcie badań potwierdzono, iż negatywny wpływ na redukcję kosztów agencji mierzonych wskaźnikiem koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i administracyjne do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ma liczebność rad nadzorczych, natomiast pozytywny struktura organów statutowych tj. liczebność rady nadzorczej w stosunku do liczebności zarządu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper was the presentation of the results on the influence of supervisory boards on agency costs reduction in Polish listed companies. The research examines agency theory and helps to evaluate two-tier board model. The sample consisted of 520 observations on 266 non-financial companies listed on the Warsaw Stock Exchange. I had conducted panel data analysis and supported the hypotheses that board structure i.e. percentage of supervisory (nonexecutive) board members in comparison to management (executive) board members positively affects agency costs reduction measured as selling, general and administrative expense ratio and board size negatively affects agency costs reduction. (original abstract)
Rocznik
Strony
53--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Ang J. S., R.A. Cole, J. W. Lin (2000), Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Finance", Nr 1.
 • Bohdanowicz L. (2009b), Liczebność organów statutowych polskich spółek publicznych [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2009, Sopot.
 • Bohdanowicz L. (2012) Rada nadzorcza jako mechanizm redukcji kosztów agencji: Wyniki badań polskich spółek publicznych, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Bohdanowicz L. (2009a), Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Cadbury A. (2002), Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View, Oxford University Press, Oxford.
 • Campbell K., Jeżak J., Bohdanowicz L. (2006), Board of Directors Remuneration and Firm Performance: Evidence from Polish listed companies [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz: Zarządzanie finansami, inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Denis D., A. Sarin (1999), Ownership and board structure in publicly traded companies, "Journal of Financial Economics", Nr 2.
 • Earle J.S., Kucsera C., Telegdy A. (2005), Ownership Concentration and Corporate Performance on the Budapest Stock Exchange: do too many cooks spoil the goulash?, "Corporate Governance: An International Review", nr 2.
 • Eisenberg T., S. Sundren, M. Wells (1998), Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms, "Journal of Financial Economic", Nr 1.
 • Eisenhardt K. (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review", Nr. 1.
 • Florackis Ch., Ozkan A. (2009), The Impact of Managerial Entrenchment on Agency Costs: An Empirical Investigation Using UK Panel Data, "European Financial Management", nr 3.
 • Ghosh A. (2006), Determination of Executive Compensation in an Emerging Economy, "Emerging Markets Finance and Trade", 2006, nr 3.
 • Gillian S., Starks L. (2003), Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investors: a Global Perspective, "Journal of Applied Finance", nr 2.
 • Henry D., Agency Costs, Corporate Governance and Ownership Structure: Evidence from Australia, http://69.175.2.130/~finman/Orlando/Papers/Agency_costs_governance_ownership.pdf
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", 1976, nr 4.
 • Jensen M.C., C. W. Smith, Stockholder, manager and creditor interests: Applications of agency theory,
 • http://www.jgxysx.net/wlkc/cwglx_second/admin/webedit/uploadfile/2010929145417855.PDF.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny: Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jungmann C. (2006), The Effectiveness of Corporate Governance in One-Tier and Two-Tier Board Systems, "Company and Financial Law Review", 2006, nr 4
 • Kiel G., Nicholson G. (2003), Board Composition and Corporate Performance: How the Australian Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance, "Corporate Governance: An International Review", nr 3.
 • Kole S.R. (1995), Measuring managerial equity ownership: A comparison of sources of ownership data, "Journal of Corporate Finance", 1995, nr 3-4.
 • Morck R., Shleifer A., Vishny R.W. (1988), Management Ownership and Market Valuation, "Journal of Financial Economics", nr 1.
 • Pearce J.A., S.A. Zahra (1991), The Relative Power of CEOs and Boards of Directors: Associations with Corporate Performance, "Strategic Management Journal", nr 2.
 • Rose C. (2005), The Composition of Semi-Two Tier Corporate Boards and Firm Performance, "Corporate Governance: An International Review", nr 5.
 • Eisenberg T., S. Sundren, M. Wells (1990), Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms, "Journal of Financial Economic", Nr 1.
 • Short H., Keasey K. (1999), Managerial ownership and the performance of firms: Evidence from the UK, "Journal of Corporate Finance", nr 1. 29. Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States, The European Commission, 23 September 2009.
 • Singh M., Davidson III M.W. (2003), Agency costs, ownership structure and corporate governance mechanisms, "Journal of Banking and Finance", nr 5.
 • Spisto M. (2005), Unitary Board and Two-tiered Board for the New South Africs?, "International Review of Business Research Papers", nr 2.
 • Tamowicz P, Dzierżanowski M. (2001), Własność i kontrola polskich korporacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 • Tricker B. (2009), Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, Oxford University Press, Oxford.
 • Yermack D. (1996), Higher valuation of companies with a small board of directors, "Journal of Financial Economics", Nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.