PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 81--93
Tytuł artykułu

Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako element budowy zaufania międzysektorowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model of NGO - Local Government Units (LGU) Cooperation as an Element of Inter-Sectoral Trust Building
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie oraz rozwój organizacji w coraz większym stopniu zależy nie od nich samych, ale także od ich relacji z otoczeniem. Im większa jest uczciwość i odpowiedzialność społeczna organizacji, tym większe jest zaufanie i chęć współpracy jej partnerów. Znaczenie zaufania powinno być dostrzeżone również w polskiej rzeczywistości, także w relacjach międzyorganizacyjnych poza sferą biznesu. Udaną propozycją zmierzającą w tym kierunku wydaje się być model współpracy JST - NGO, którego przydatność i zawartość poddano analizie w niniejszych rozważaniach. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of organizations depends on themselves but also on their relationships with the business partners. The greater the integrity and social responsibility of the organization, the greater the trust (confidence) and willingness of the organizations` partners. The importance of trust should also be noticed in the Polish reality, also outside of the business sphere. The conceptual model NGO - LGU cooperation described in this article seems to be an interesting and promising solution. A critical review of this model and its applicability and framework is furthermore presented. (original abstract)
Rocznik
Strony
81--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Broniewska M. (2012), Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej, w: B. Kaczmarek (red.), Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacja oparta na zaufaniu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Czajkowska M. (2006), Rola zaufania we współczesnych organizacjach, w: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 245 - 255.
 • Dobranowska-Wittelis M. (2010), Centrum Organizacji Pozarządowych w rękach samorządu, "Gazeta NGO", nr 4.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union (2011), BEPA (Bureau of European Policy Advisers), European Communities.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie, kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 • Gidens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kożuch B. (2003), Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi, w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Malewska K. (2010), Strategia zasobowa jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa, w: Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1045, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/model_wspolpracy.pdf (styczeń 2012)
 • Robbins St., P. (2004), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rymsza M., Dudkiewicz M. (2011-2012), Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ją modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?, "Trzeci Sektor", nr specjalny, Warszawa.
 • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
 • Sankowska A. (2012), Zaufanie a transfer wiedzy, "Przegląd organizacji", nr 7.
 • Sankowska A., Gasik M. (2006), Pomiar zaufania organizacyjnego, "Przegląd organizacji", nr 6.
 • Sargeant A. (2004), Marketing w organizacjach non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.
 • Sikorski Cz. (1998), Ludzie nowej organizacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Surówka-Marszałek D. (2010), Determinanty kształtujące wzrost efektywności sieci innowacyjnych, w: Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • The most relevant topics in social innovation research (2011), Vienna Declaration, November, 10.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zm.
 • Watson M.L. (2005), Can There Be Just One Trust? A Cross-disciplinary Identification of Trust Definitions and Measurement, The Institute of Public Relations, http://www.institute-fopr.com.
 • Wicks A.C., Berman S.L., Jones T.M. (1999), The Structure of Optimal Trust: Moral and Strategic Implication, "Academy of Management Review", nr 1.
 • Współpraca międzysektorowa, a rozwój przedsiębiorczości społecznej - administracja publiczna versus organizacje pozarządowe (2012), Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Civis", Chełm, http://www.ps.civis.org.pl/artykuły/wspolpraca-miedzysektorowaa-rozwoj-przedsiebiorczosci-spolecznej-administracja-publicznaversus-organizacje-pozarzadowe.html
 • Zaheer A., Mc Cevilly B., Perrone V.(1998), Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, "Organization Science: A Journal of the Institute of Management Sciences", nr 92, s. 141-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.