PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 95--110
Tytuł artykułu

Budowa zaufania konsumenckiego jako czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Consumer Trust as a Factor Determining the Success of an Enterprise in Crisis Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono znaczenie zaufania w relacjach między przedsiębiorstwem a konsumentami w procesie jego wychodzenia z sytuacji kryzysowej. Autor przedstawia różne podejścia do zaufania oraz krótko opisuje jego strukturę. Skupia swoją uwagę na założeniach teoretycznych zaufania konsumenckiego i przedstawia zaufanie konsumenckie w perspektywie teorii ekonomicznych. Analizuje elementy zaufania konsumenckiego i wskazuje na konieczność ich rozwoju. Omawia również rodzaje zaufania konsumenckiego, podkreślając rolę reputacji i doświadczenia w kreowanie określonego poziomu zaufania konsumentów do przedsiębiorstwa. Przedstawia uwarunkowania związane z budową zaufania między przedsiębiorstwem i konsumentami. Proponuje zastosować modele budowy zaufania, tj. model procesu produkcji zaufania w cyberprzestrzeni oraz zintegrowany model zaufania w relacjach w handlu elektronicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the significance of trust in ties between an enterprise and consumers in the process of exiting a crisis situation. The author presents various approaches with relation to trust, as well as a brief description of its structure. There is emphasis placed on the theoretical assumptions of consumer trust. Consumer trust is presented in the perspective of economic theory. There is also analysis of consumer trust and indication of the necessity of its development. The types of consumer trust are also outlined by indicating the role of reputation and experience in creating a specified level of trust among the consumers towards the enterprise at hand. There is also a presentation of the conditioning associated with the building of trust between an enterprise and consumers. The application of the models for building trust are proposed, e.g. the model of the process of building trust in cyberspace, as well as the integrated model of trust in relations in terms of e-commerce. (original abstract)
Rocznik
Strony
95--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Boon S.D., Holmes J.G., (1991) The dynamics of Interpersonal Trust: Resolving Uncertainly in the Face of Risk, w: Cooperation and Prosocial Behavior, Hinde R.A., Groebel J., (ed.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Borneumann D., (2004), Die Konzeptualisierung und empirische überprüfung des Vertauenskonstrukts im Rahmen einer vergleichenden Studie zwischen internetbasiertem und traditionellem Handel, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 • Bruni L., Sugden R., (2000), Moral Canals: Trust and Social Capital In the Work of Hume, Smith and Genovesi, "Economics and Philosophy", nr 16.
 • Coleman J.S., (1990), Foundation of social theory. MA: Belknap Press., Cambridge.
 • Foxal G.R., Goldsmith R.E., (1998), Psychologia konsumenta dla menedżerów marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grądzki R., Zakrzewska-Bielawska A., (2009), Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach, Przedsiębiorstwo w warunkach rynkowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG", 3/2.
 • Grudzewski W., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacji wirtualnej, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Juchnowicz M., (2007), Zaufanie organizacyjne, " Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie", nr 2 (3).
 • Kenning P., (2002), Customer Trust Management: Ein Beitrag zum Vertrauensmanagement im Lebensmitteleinzelhandel, Deutscher Universitats - Verlag , Wiesbaden.
 • Maciejewski G., (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Neumann M.M., (2006) Konsumentenvertrauen. Messung, Determinanten und Konsequenzen, Deutscher Universitats - Verlag, Wiesbaden.
 • Noteboom B., (2002). Trust. Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Rousseau D.M., Sitkin S.B., Burt R.S., Camerer C., (1998) Not so Defferent After All: "A Cross-discipline View of Trust, "Academy of Management Review, nr 23, 3.
 • Sander M., Weywara B., (2006), Markenvertrauen im Rahmen des Markenmanagements, w: Konsumentenvertauen: Konzepte und Andwendungen für ein nachhaltiges Kundenbindungsmanagement, Bauer H.H., Neumann M.M., Schüle A., (red.), Vahlen Franz Gmbh, München.
 • Slatter S., Lovett D., (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Sztompka P., (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Sztompka P., (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Tapsott D., Williams A., (2008) Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAMP, Warszawa.
 • Turner J.H., (2006) Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Walczak-Duraj D., (2006), Podstawy współczesnej socjologii, Wyd. OMEGA-PRAKSIS, Łódź.
 • Young L., Albaum G.,(2003), Measurement of Trust: in Salesperson-Customer Relatinship in Direct Selling, Journal of Personal Selling and Sales Management nr 23, 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.