PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 30 | 491--503
Tytuł artykułu

Rankingi uczelni jako przedmiot opinii ich interesariuszy oraz źródło informacji dla kandydatów na studia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
University Rankings as A Subject of Stakeholders Opinion And Source of Information for Candidates for Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza kryteriów konstruowania wyników i opinii środowiska akademickiego na temat rankingów uczelni, jak również ich miejsca wśród innych mechanizmów oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych oraz w procesie wyboru uczelni przez kandydatów na studia. W artykule wykorzystano wyniki analizy źródeł wtórnych, w tym m.in. dotyczących procesu konstruowania najpopularniejszych światowych i polskich rankingów. Zaprezentowano także wyniki badań autorki artykułu związanych z analizowanym obszarem tematycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to analyze the criteria for the construction of university rankings, their results and academics opinion on this subject. Attention was paid also to the place these rankings among other mechanisms of evaluation of the quality of universities education and in the process of choosing a university made by candidates for studies. The paper uses the results of the analysis of secondary sources, including the process of constructing the world's most popular rankings as well as Polish rankings. There are also presented the results of author's research concerning the subject. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Polskie szkolnictwo wyższe, stan, uwarunkowania i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 259-260.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/2 6/29/2629/20070712_rozporzadzenie_ standardy_ksztalcenia.pdf (21.10.2011).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user _upload/mini sterstwo/Aktualnosci/UZASADNIENIE_do_p rojektu_ustawy_z__20100730.pdf (23.07.2010).
 • M. Tutko, Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia, Uniwersytet Jagielloński, http://www.jakosc.uj.edu.pl/wewnetrzne -systemy-zapewniania-jakosci-ksztalcen ia (5.03.2012).
 • Trends 2003. Progress towards European Higher Education Area, raport przygotowany dla European University Association, lipiec 2003, s. 81; J. Maciąg, Jakość edukacji wyzwaniem społeczeństwa XXI wieku, w: Jakość wobec wyzwań i zagroŜeń XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Wyd. WyŜszej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010, s. 25.
 • A. Hamrol, M. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 191.
 • Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną, http://reuters.pl/tr/index.action (15.12.2012).
 • QS World University Rankings 2012/13, http://www.topuniversities.com/univers ity-rankings/ world-university-rankings/2012 (15.11.2012).
 • Cambridge górą, http://kopalniawiedzy.pl/QS-World-Univ ersity-Rankings-ranking-uniwersy tetow-szkoly-wyzsze-Uniwersytet-Jagiel lonski-Uniwersytet-Warszawski,16592 (12.09.2012).
 • Academic Ranking of World Universities - 2012, http://www.shanghairanking.com/ARWU 2012.html (10.03.203).
 • W kaŜdej z wymienionych grup występuje wiele podgrup o określonej procentowej wadze. The World University Rankings 2012-2013, http://www.timeshighereducation.co.uk/ worlduniversity- rankings/2012-13/world-ranking/methodo logy (22.11.2012).
 • Indicators and Weights for ARWU, http://www.shanghairanking.com/ARWU-Me thodology- 2012.html (10.03.2013).
 • Najlepsze uczelnie świata i ranking ich reputacji, http://kopalniawiedzy.pl/Times-Higher- Education-World-University-Rankings-uc zelnie-reputacja-ranking,16741 (5.10.2012); Cambridge górą, http://kopalniawiedzy.pl/QS-World-Univ ersity-Rankings-ranking-uniwersytetow- szkolywyzsze- Uniwersytet-Jagiellonski-Uniwersytet-W arszawski,16592 (12.09.2012).
 • The World Reputation Ranking, http://www.timeshighereducation.co.uk/ world-universityrankings/ 2013/reputation-ranking (22.11.2012).
 • A. Proń, Nie stosować, szkodzi, "Forum Akademickie" 2011, nr 10.
 • Metodologia rankingu uczelni akademickich 2012, http://www.perspektywy.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=5053&I temid=906 (11.11.2012).
 • http://www.perspektywy.pl/index.php?op tion=com_content&task=view&id=5155 &Itemid=906 (10.03.2013).
 • Rankig uczelni akademickich 2012, http://www.perspektywy.pl/index.php?op tion=com_ content&task=view&id=5074&Itemid=909 (11.11.2012).
 • Ranking uczelni wprowadza w błąd (protest), http://wyborcza.pl/1,95892,11726167, Ranking_uczelni_wprowadza_w_blad__prot est_.html (15.05.2012).
 • A. Kurkiewicz, Międzynarodowy ranking uczelni już w 2014 rok, "Forum Akademickie" 2013, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.