PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 21 Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy | 63--77
Tytuł artykułu

Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prospects of the Use of Shale Gas in the EU Power Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dyskusjach na temat międzynarodowych rynków gazu oprócz niepewności związanej ze zmianami popytu na gaz dominuje kwestia jego wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych, w tym z łupków. Pozyskanie i wykorzystanie gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych istotnie wpłynęło bowiem na gospodarkę tego kraju i spowodowało spadek jego cen, obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost konkurencyjności gospodarki i wiele innych efektów określanych mianem "rewolucji łupkowej". Obecnie w Unii Europejskiej trwa dyskusja nad wykorzystaniem gazu łupkowego w unijnej energetyce. Z jednej strony przytaczane są pozytywne efekty rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, możliwość zmniejszenia uzależnienia od importu gazu z Rosji a przy tym zwiększenia swojego bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej strony przeciwstawiane są potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym możliwości zatrucia wód gruntowych. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na następujące pytania badawcze: - Czy w krajach Unii Europejskiej o potencjalnych zasobach gazu łupkowego nastąpi jego wykorzystanie i w jakim zakresie? - Jakie efekty "europejska rewolucja łupkowa" może przynieść dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej oraz całego ugrupowania integracyjnego? - Czy Unia Europejska włączy wykorzystanie gazu łupkowego w reguły wspólnej polityki energetycznej, czy decyzje w tej kwestii podejmować będzie suwerennie każdy kraj? Wydaje się, iż gaz łupkowy jest również szansą dla unijnej energetyki, jednakże perspektywy jego eksploatacji i wykorzystania zależeć będą przede wszystkim od woli państw członkowskich, ich miksów energetycznych oraz od stanowiska Unii Europejskiej w tej kwestii. (abstrakt oryginalny)
EN
Apart from the uncertainty associated with changes in the demand for gas, the discussion on international gas markets is dominated by the question of gas production from unconventional sources, including shale. Because the acquisition and use of shale gas in the United States had a significant impact on the economy and led to a significant gas prices fall, reduction of production costs and the increase of the economy competitiveness as well as many other effects known as "shale revolution". European Union is currently absorbed by the discussion of shale gas use in the EU energy sector. On the one hand, there are many positive effects of "shale revolution" in the United States and Canada, the exploitation of shale gas can reduce the dependence on gas imports from Russia and increase energy security. But on the other hand, shale gas is indicated as a potential threat to the environment, including the possibility of groundwater contamination. This article is an attempt to find answers to the following questions: - whether the European Union countries possessing potential shale gas resources will decide to explore them and to what extent, - what the potential effects of the "European shale revolution" for the individual countries as well as for the whole European Union are, - what the prospects for shale gas to be included in common energy policy are, or whether decisions in this matter will remain the sovereign responsibility of EU countries? It seems that shale gas is an opportunity for the EU energy sector; however, its exploitation and usage will depend primarily on attitude of EU members, their energy mixes and the standpoint of the European Union regarding this issue. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beckman, K. (2011). European Energy Review. Dutch Energy Council embraces unconventional gas, 09.02.2011 r.
 • BP (2012). BP Statistical Review of World Energy 2012.
 • European Commission, Directorate-General for Energy and Transport (2008). European Energy and Transport, Trends to 2030 - update 2007. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • European Commission (2010). Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Social and Economic Committee and the Committee of the Regions, COM (2010) 639 final, Brussels.
 • Eurostat, European Commission (2010). Energy - Yearly Statistics 2008. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • (2012). The Economic and Employment Contributions of Unconventional Gas Development in State Economies.
 • International Energy Agency (2012). Golden rules for a Golden Ages of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas, International Energy Agency.
 • Instytut Kościuszki (2012). Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski. Kraków.
 • Nash, K. (2010). Shale Gas Development. Nova Science Pub Inc.
 • Orlen (2010). Gaz Łupkowy. Podstawowe informacje. Warszawa.
 • Pach-Gurgul, A. (2012). Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (2011). Gaz łupkowy - szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu. Warszawa.
 • Rada Unii Europejskiej (2011). Konkluzje Rady Unii Europejskiej z 4 lutego 2011 r. EUCO 2/11.
 • European Parliament, Committee on the Environmental, Public Health and Food Safety.
 • Coordinators' meeting, 17.02.2011 r. (2012, 17 grudnia). Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/ document/activities/cont/201102/20110218ATT13929/20110218ATT13929EN.pdf.
 • KE rozpoczyna konsultacje społeczne w prawie gazu łupkowego (2012, 21 grudnia). Pozyskano z: http://lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-ze-swiata/12-2012/ke-rozpoczyna-konsultacje-spoleczne-ws-gazu-lupkowego.
 • Niemiecki Parlament odrzucił zakaz szczelinowania hydraulicznego (2012, 14 grudnia). Pozyskano z: http://www.lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-ze-swiata/12-2012/niemiecki-parlament-odrzucil-zakaz-szczelinowania-hydraulicznego.
 • Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bałtycko-podlasko-lubelski). Raport pierwszy.
 • (2012, 17 grudnia). Pozyskano z: http://www.pgi.gov.pl/en/dokumenty-in/doc_view/771-raport-pl.html.
 • Rumunia zmieni zdanie w sprawie łupków (2012, 27 grudnia). Pozyskano z: http://lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-ze-swiata/12-2012/rumunia-zmieni-zdanie-w-sprawie-lupkow.
 • Rząd w Londynie zniósł zakaz wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania (2012, 13 grudnia). Pozyskano z: http://www.lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-ze-swiata/12-2012/rzad-w-londynie- -zniosl-zakaz-wydobycia-gazu-lupkowego-metoda-szczelinowania.
 • Trembath, A. CNN Blows Obama SOTU Shale Gas Fact-Check (2012, 25 stycznia). Pozyskano z: http:// thebreakthrough.org/blog/2012/01/cnn_blows_obama_sotu_shale_gas.html.
 • (2012, 17 grudnia). Pozyskano z: http://205.254.135.7/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_3.
 • (2012, 17 grudnia). Pozyskano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11550543,Gaz_lupkowy__Sklad-niki_plynu_do_szczelinowania_sa.html, przygotowane na podstawie danych Energy Information Administration.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.