PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 13--21
Tytuł artykułu

Aktywność jednostek infrastruktury transferu technologii w rozwoju innowacyjności regionu na przykładzie Wielkopolski

Warianty tytułu
Activity of Infrastructure Technology Transfer Units in the Development of a Region's Innovativeness - Case of Great Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podmioty transferu technologii (JTT) w Polsce są warunkiem niezbędnym w rozwoju innowacyjności regionu ze względu na funkcje realizowane w sferze materialnej i niematerialnej. Dlatego celem pracy jest diagnoza barier rozwoju tych organizacji oraz wyzwań, jakim one muszą sprostać w najbliższej przyszłości dla efektywnej realizacji, wynikających z ich założeń statutowych, funkcji. Badanie miało charakter jakościowy i polegało na przeprowadzeniu wywiadu bezpośredniego wśród 11 podmiotów JTT w Wielkopolsce w 2012 r. Podstawą wywiadu był kwestionariusz przygotowany przez autorkę i skierowany do osób zarządzających tymi jednostkami. W refleksji nad problemem innowacyjności w Polsce, w uzasadnieniu podjętych badań, autorka wskazuje na ograniczoną informację o innowacjach na rynku, niedoskonałość miar innowacyjności w indeksie SII oraz sugeruje zakres ich uzupełnień. Wyniki badań empirycznych wskazały na zróżnicowaną aktywność w rozwoju innowacyjności JTT i na różną siłę oddziaływania przyszłych barier rozwojowych. Umożliwiły one autorce wydzielenie trzech typów jednostek o określonej roli w procesie wzrostu innowacyjności regionu Wielkopolski: przedsiębiorczego, zachowawczego i defensywnego. Autorka prezentuje pogląd, że środki finansowe publiczne dla wzrostu innowacyjności regionu powinny być skoncentrowane w jednostkach przedsiębiorczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Technology transfer units (TTUs) in Poland are a prerequisite to develop a region's innovativeness due to the functions they play in the material and non-material spheres. Thus, the objective of this study was to diagnose development barriers as well as challenges the units must face in the forthcoming future to effectively deliver their statutory functions. The study was qualitative in nature, with direct interviews performed among 11 TTUs in Great Poland in 2012. The interview was based on a questionnaire prepared by the author and aimed at people managing such units. In the reflection on the problem of innovativeness in Poland, justifying the study, the author stresses limited information about innovativeness in the market, imperfection of innovativeness measures in the SII index and suggests a scope of their complementation. Results of empiric studies showed diversified activity in the development of the innovativeness of TTUs and different strengths of impact of future development barriers. This allowed the author to identify three types of units holding specific roles in the process of driving the innovativeness of Great Poland: an entrepreneurial, conservative and defensive one. The author is of the opinion that public funding aimed to grow innovativeness should be focused on entrepreneurial units.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • [1] Bojar E., Bis J. (2007) Major threats to economic clusters in Poland in: The Emergence and Development of Clusters in Poland. Ed. E. Bojar, Zb. Olesiński. Difin.
 • [2] Grupp H.: How robust are composite innovation indicators for evaluating the performance of national innovation systems? http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/events/ocs/viewpaper. php?id=245.
 • [3] Grzelczak A. (2010) Ośrodki wspierania innowacji w Wielkopolsce, [w:] Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych. Red. M.K. Wyrwicka. Wyd. PP, Poznań.
 • [4] IUS 2011, Innovation Union Scoreboard 2011 - ec.europa.eu.
 • [5] Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Red. R. Nowacki. Difin Warszawa 2010.
 • [6] Jasiński A.H. (2006) Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Difin Warszawa.
 • [7] Koźmiński A.K. (2004) Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa.
 • [8] Nasierowski W. (2008) Miary i wskaźniki innowacyjności. "Ekonomika i Organizacja Przemysłu", nr 2.
 • [9] Lubos B. (2013). Polityka innowacyjności i przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w: Nowe otwarcie na innowacje. Red. R.I. Zalewski. Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań 2013.
 • [10] Olesiński Zb. (2010) Zarządzanie relacjami międzynarodowymi. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • [11] Ośrodki innowacji w Polsce. Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu. PARP Warszawa 2011.
 • [12] Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Instytut Badań Edukacyjnych MEN, MRR, Warszawa 2011.
 • [13] Rekomendacje zmian w polskim systemie transformacji technologii i komercjalizacji wiedzy, red. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 • [14] Show R. (2011) Nowe spojrzenie na marketing. Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 • [15] Skawińska E. (2011) Dormant resources for the increase of enterprises innovativeness in Poland. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, 291 (65).
 • [16] Wojtczuk-Turek A. (2010) Rozwijanie kompetencji twórczych. Wyd. SGH, Warszawa.
 • [17] Zalewski R.I. (2011) Aktywność innowacyjna województw w Polsce w latach 2006-2008. "Przedsiębiorstwo Przyszłości", 4 (9).
 • [18] Zalewski R.I., Talaga Ł. (2011) Innovativeness of manufacturing companies in Greater Poland in the period 2006-2008. Zeszyty Naukowe WSHiU, Poznań, nr 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.