PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 39--46
Tytuł artykułu

Wymagania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych jako element ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami

Autorzy
Warianty tytułu
Requirements for the Labeling of Traditional and Regional Products as Part of their Protection from Unfair Practices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono badania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych zarejestrowanych we Wspólnocie zgodnie z wymaganiami rozporządzeń 509/2006 i 510/2006. Analizie poddano teksty specyfikacji zarejestrowanych polskich produktów tradycyjnych i regionalnych. Ponad połowa specyfikacji zarejestrowanych polskich produktów, nie zawiera wymagań dotyczących etykietowania. W pozostałych specyfikacjach wymagania takie zostały określone i mogą one służyć różnym celom jak np. jednorodna prezentacja/wygląd produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez różnych producentów czy też zmniejszenie ryzyka wystąpienia na rynku podróbek produktów tradycyjnych i regionalnych. Zapisy dotyczące etykietowania produktów dotyczyły takich zagadnień jak: dopuszczenie do stosowania różnych wariantów nazw, możliwość sprzedaży produktów bez etykiety/bez opakowania, wymagania dotyczące oznaczania punktów sprzedaży/pojazdów itp., konieczność umieszczenia wspólnotowego logo produktu i zarejestrowanej nazwy, określenie wzoru etykiety, dystrybucja etykiet przez stowarzyszenie, które zarejestrowało produkt oraz obowiązek stosowania nazwy produktu na fakturach/dokumentach przewozowych. Korzyści płynące z określenia zasad dotyczących etykietowania w specyfikacjach produktów tradycyjnych i regionalnych nie są w pełni wykorzystywane przez polskie stowarzyszenia rejestrujące takie produkty. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents research on the labeling of traditional and regional products registered in the Community in accordance with the requirements of Regulations 509/2006 and 510/2006. The analysis included the text of the specifications of registered Polish traditional and regional products. More than half of the specifications of registered Polish products do not contain requirements for labeling. In other specifications, such requirements have been identified and they can serve different purposes as: uniform presentation/appearance of products manufactured and sold by different manufacturers or to reduce the risk of fakes products. Records relating to the labeling of products related to such issues as: authorization to use different variants of names; ability to sell products without labels/without packing; marking requirements for outlets / vehicles etc.; obligation to place on the product Community logo and registered name; definition of a model of the label; label distribution by the association, that registered the product; duty to apply the product names on the invoices / shipping documents. The benefits of labeling of the traditional and regional products, are not fully used by the polish registering association. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--46
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1]www.minrol.gov.pl
 • [2]Zaborowska A., Skierkowski K. (2011) Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej. "Przemysł Spożywczy", 10.
 • [3]Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych. KOM(2010) 738 wersja ostateczna 2010/0354(COD).
 • [4]Borusiewicz A., Karaś W., Kostrz A., Nowicki P. (2006) From typical to new food products in Poland - Oscypek, [in:] Sikora T., Strada A. (eds.) The Food Industry in Europe. Krakow.
 • [5]Kafel P. (2012) Wymagania prawne dotyczące informowania o pochodzeniu produktów żywnościowych, [w:] Sikora T., Balon U. (red.) Determinanty zarządzania jakością życia. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • [6]http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/ stan na 03.07.2012 r.
 • [7]http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html stan na 03.07.2012 r.
 • [8]Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 • [9] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 • [10]Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych.
 • [11]Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 • [12]Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 • [13]Specyfikacja - Miód kurpiowski, Official Journal C260 30.10.2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.