PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 | 395--419
Tytuł artykułu

Badanie wrażliwości współczynnika BETA na metodę estymacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanych w niniejszej pracy rozważań jest zbadanie czy stosowanie różnych metod estymacji prowadzi do uzyskiwania za ich pomocą (statystycznie istotnie) odmiennych wartości ocen parametru (...). Analizy przeprowadzono dla wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000 - 2008.(...) Przedstawione rozważania upoważniają do wyciągnięcia kilku wniosków dotyczących parametru beta. W pierwszym etapie badano czy - uznane za najbardziej płynne i duże - spółki podążają za indeksem rynku. Stwierdzono, że w przypadku 10 spółek parametry beta były dodatnie we wszystkich analizowanych okresach. Dla wszystkich wykorzystanych metod beta były statystycznie istotne, z wyjątkiem WMNK, która wskazywała na okresowy brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o średnich zwrotach na poziomie zero. Odstępstwem od tego wniosku charakteryzują się wyniki uzyskane dla spółki Polimex-Mostostal, dla której oceny paramentów uzyskane za pomocą MNAW były ujemne, choć statystycznie nieistotne. Wykorzystanie korekty Blume'a pozwoliło uzyskać bety statystycznie większe od zera. W przypadku pozostałych metod oceny parametrów były dodatnie, choć bywały statystycznie nieistotne. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Black F., Jensen M., Scholes M. : The Capital Asset Pricing Model : Some Empirical Tests. Studies in Theory of Capital Market, New York 1972.
 • Brailsford T.J., Josev T. : The Impact of the Return Interval on the Estimation of Systematic Risk. "Pacific-Basin Finance Journal", 1997, No. 5.
 • Blume M.E. : On the Assessment of Risk. "Journal of Finance", 1971, No. 26.
 • Blume M.E. : Betas and their Regression Tendencies. "Journal of Finance", 1975, No. 10.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. : Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa 2004.
 • Bowie D.C., Bradfield D.J. : A Review of Systematic Risk Estimation on the JSE. "De Ratione", 1993, No. 3.
 • Bradfield D.J. : A Note on the estimation Problems Caused by Thin Trading on the JSE. "De Ratione", 1990, No. 3.
 • Bradfield D.J. : Investment Basics XLVI. On Estimating the Beta Coefficient. "Investment Analysis Journal", 2003, No. 57.
 • Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. : The role of Stock Size and Trading Intensity in the Magnitude of the "Interval Effect" in Beta Estimation. Empirical Evidence from the Polish Capital Market. Paper presented at 67-th International Atlantic Economic Conference in Rome, March 2009.
 • Cohen K.J., Hawawini G.A., Maier S.F., Schwartz R.A., Whitcomb D.K. : Friction in the Trading Process and Estimation of Systematic Risk. "Journal of Financial Economics", 1983, No. 12, "Journal of Banking and Finance", 1992, No. 16.
 • Dimson E. : Risk Measurement when Shares Are Subject to Infrequent Trading. "Journal of Finance", 1979, No. 34.
 • Elton E.J., Gruber M.J. : Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Eubank A., Zumwalt J. : An Analysis of the Forecast Error Impact of Alternative Beta Adjustment Techniques and Risk Classes. "Journal of Finance", 1979, No. 34.
 • Fiszeder P. : Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH. "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia", 2005, XXXVI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gajdka J., Brzeszczyński J. : Estymacja parametru beta przy użyciu modeli klasy ARCH. W : Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Cz. 1. Red. Tarczyński W., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Giles T., Butterworth D. : Cost of Capital Estimation in the UK. Best Practice in the Context of Competition Analysis an Price Regulation. Charles River Associates, London 2003.
 • Gray S., Hall J., Bowman J., Brailsford T., Faff R., Officer B. : The Performance of Alternative Techniques for Estimating Equity Betas of Australian Firms. W : Report Prepared for the Energy Networks Association, 2005, http://www.qca.org.au/files/.
 • Jajuga K., Jajuga T. : Inwestycje. PWN, Warszawa 2006.
 • Jajuga K. (red.) : Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2007.
 • Kim D. : The Extent of Non-stationarity of Beta. "Review of Quantitative Finance and Accounting", 1993, No. 3.
 • Kompa K., Matuszewska-Janica A. : Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentów notowanych na GPW. W : Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Red. Tarczyński W. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Uniwersytet Szczeciński, nr 9, Szczecin 2008.
 • Kopańska-Bródka D. : Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Kowerski M. : Ryzyko na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. "Zamoyskie Studia i Materiały", nr 3, WSZiA, Zamość 2003, www.wszia.edu.pl/kowerski_kons/
 • Kufel T. : Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa 2007.
 • Lally M. : An Examination of Blume and Vasicek Betas. "Financial Review", 1998, Vol. 33, Iss. 3.
 • Maddala G.S. : Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Marsh P.R. : Equity Rights and Efficiency of the UK Stock Market. "Journal of Finance", 1979, No. 34.
 • Mazurkiewicz A. : Analiza stabilności i wrażliwości oszacowań współczynników beta przy wykorzystaniu metody opartej o przedziały kwantylowe. W : Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. II, red. Tarczyński W., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Merton R. : On Estimating the Expected Return on the Market. "Journal of Financial Economics", 1980, No. 8.
 • Nita M. : Badanie stabilności parametru beta oszacowanego za pomocą różnych metod estymacji. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Witkowskiej D., SGGW, Warszawa 2009.
 • Nowakowski J., Niedziółka P., Mieloszyk J. : Portfel inwestycyjny banku. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 • Odabasi A. : Evidence on the Stationarity of BEta Coefficients, The Case of Turkey. "Working Paper Bogazizci University", 2000.
 • Pogue G., Solnik B. : The Market Model Applied to European Common Stocks : Some Empirical Results. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 1974, No. 9.
 • Ramanathan R. : Introductory to Econometrics with Applications. HBC Publisher, Forth Worth 2000.
 • Roenfeldt R.L., Griepentrog G.L., Pflaum C.C. : Futrher Evidence on the Stationarity of Beta Coefficients. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 1978, No. 13.
 • Scholes M., Williams J. : Estimating Beta from Non-synchronous Data. "Jouranl of Financial Economics", 1977, No. 5.
 • Tarczyński W. : Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Cz. II, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 • Tarczyński W. : Współczynnik beta na polskim rynku kapitałowym. W : Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008. Red. Chrzan P., Dziwok E.. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Vasicek O.A. : A Note on Using Cross-sectional Information in Bayesian Estimation of Betas. "Journal of Finance", 1973, No. 28.
 • Welfe A. : Ekonometria. PWN, Warszawa 2003.
 • Witkowska D. , Matuszewska A., Kompa K. : Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. SGGW, Warszawa 2008.
 • Witkowska D. : Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości. W : Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Red. Tarczyński W.. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Wright S., Mason R., Miles D. : Study into Certain Aspects of the Cost of Capital for Regulated Utilities in the UK. http://www.ofwat.gov.uk/aptrix/ofwat/publish.nsf/AttachmentsByTitle/cost_of_capital130203.pdf/$FILE/cost_of_capital130203.pdf (12.01.2008).
 • Zarzecki D., Byrka-Kita K. : Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę rynków wschodzących (część 1), 2005-02-17, Polska Akademia Rachunkowości S.A., http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.