PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 31 | 265--279
Tytuł artykułu

Narzędzia marketingu mix wykorzystywane przez spółki doradztwa finansowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instruments of Marketing Mix Used by Financial Advisor Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowanie przewagi konkurencyjnej przez instytucje finansowe w warunkach hiperkonkurencji odbywa się poprzez wykorzystywanie elementów cenowych i pozacenowych ich strategii. Obecnie jednym z wiodących obszarów realizacji strategii instytucji finansowych, w tym banków i doradców finansowych jest szeroko pojęte komunikowanie się z rynkiem i interesariuszami, przybierające formę strategii marketingowej. Branża doradców finansowych ze względu na niedługą historię działania, oddolną inicjatywę powstania oraz brak wiedzy o funkcjonowaniu doradców finansowych i ich modelu biznesowym wśród polskiego społeczeństwa, wykorzystuje pełne instrumentarium marketingu usług finansowych, nazywane 7P. Celem takiej działalności jest promowanie oferty poszczególnych doradców, ale również budowanie pozytywnego wizerunku doradcy finansowego jako zawodu w oczach polskiego społeczeństwa, któremu warto powierzyć wybór najlepszego kredytu lub oszczędności życia, celem ich pomnożenia. Jest to szczególne ważne w warunkach wolnego dostępu do zawodu doradcy finansowego, przy braku obowiązkowej certyfikacji i licencjonowania oraz nadzoru ze strony KNF. (abstrakt oryginalny)
EN
Building a competitive advantage for financial institutions in a hyper competition conditions is done through the use of price and non-price elements of their strategy. Currently, one of the leading areas of the strategy of financial institutions, including banks and financial advisors, is widely understood communication with the market and stakeholders, taking the form of a marketing strategy. The sector of financial advisors due to the not very long operating history, being the creation of a bottom-up initiative and lack of knowledge about the functioning of financial advisors and their business model within Polish society uses the full instruments of marketing of financial services, known as 7P. The purpose of this activity is to promote the offer of individual consultants, but also to build a positive image of a financial advisor as a profession in the eyes of Polish society, whom it is worth to entrust the choice of the best credit or life savings for multiplication. It is particularly important in terms of free access to the profession of financial advisor, in the absence of mandatory certification and licensing and supervision by the FSA. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • J. Dudziak, G. Woźniewska, Marketing bankowy, w: Zarządzanie bankiem komercyjnym, red. A. Gospodarowicz, PWE, Warszawa 2000, s. 40.
  • B. Kołosowska, R. Nicholls, Marketing bankowy, w: Bankowość. Podręcznik dla studentów, red. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 1999, s. 223.
  • G. Rytelewska, Marketing bankowy, w: Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001, s. 298-290.
  • W. Grzegorczyk, Wyzwania dystrybucji produktów bankowych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 261, 2011, s. 233.
  • B. Żurawik, W. Żurawik, Marketing usług finansowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 33.
  • K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010.
  • K. Jajuga, Ocena ryzyka w planowaniu finansowym - geometryczny ruch Browna jako proces inwestycyjny, w: Spotkania z królową nauk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012,s.121.
  • A. Barembruch, Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. w: Finanse i zarządzanie. Wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2, 2011.
  • I.D. Czechowska, Pośrednictwo usług finansowych wobec kryzysu na rynkach finansowych, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio H, Vol. XLV. 2, Wyd.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.