PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 103 Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu | 147--159
Tytuł artykułu

Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na przykładzie Województwa zachodniopomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Building A Region's Competitiveness in An Age of Globalization Demonstrated By The Example of West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia rozważania autorów nad budowaniem konkurencyjności regionalnej. Potrzeba budowy konkurencyjności na poziomie regionalnym jest ściśle związana ze zjawiskiem globalizacji. Zjawisko glokalizacji staje się szansą dla regionów do tej pory rozpatrywanych jako schyłkowe na stanie się regionami o wysokim poziomie konkurencyjności. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań dotyczące konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystując model ekonometryczny dokonano badania poziomu konkurencyjności województw w dwóch okresach badawczych. Analiza wyników badania wskazała na rosnący poziom konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w stosunku do pozostałych województw Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the authors' discussion on the building of regional competitiveness. The need for building competitiveness at the regional level is strictly connected with the phenomenon of globalization. Globalization gives more and more opportunities for regions considered as declining to become highly competitive. The article provides selected results of research into the competitiveness of West Pomeranian Voivodeship. By using the econometric model, the competitiveness level of voivodeships in two research periods was analyzed. Ouranalysis of the results showed a growing competitiveness level of West Pomeranian Voivodeship in relation to the other Polish voivodeships. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 • Czaja I., Globalizacja, globaliam, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia, w: Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków 2001.
 • Czyszkiewicz R., Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2.
 • Czyżkiewicz R., Molewicz M., Tałasiewicz M., Roczniki samorządów województwa zachodniopomorskiego. Bilans pierwszych lat powiatów 1999- 2001, Instytut Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin 2002.
 • Friedman Th.L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 • Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, red. J. Buzek, Twigger, Warszawa 2007.
 • Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. AE i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice.
 • Kuciński K., Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski, Tom IX/2011.
 • Malkowski A., The social-economic development of eastern and western Polishfrontier regions, w: Economic science for rural development, nr 13, Jelgava 2007.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Projekt aktualizacji programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020", Szczecin 2010.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku, Warszawa 2006.
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, https://bip. wzp.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=25816:strategia-rozwoju- wojewodztwa-zachodniopomorskiego-do-roku- 2020&catid=524:strat egia-rozwoju-wojewodztwa&Itemid=224.
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.