PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 21 Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy | 225--238
Tytuł artykułu

Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Logistics and Marketing Conditions of Knowledge Transfer in the Micro-enterprise Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transfer wiedzy ze sfery nauki do sfery przemysłu i usług jest obecnie przedmiotem zainteresowania zarówno jednostek naukowych, jak i przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, zwłaszcza w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Celem referatu jest prezentacja wpływu działań logistyczno-marketingowych na proces dyfuzji wiedzy ze sfery nauki do sektora mikroprzedsiębiorstw. Zaprezentowano podstawy teoretyczne transferu wiedzy oraz jego efekty w mikroprzedsiębiorstwach w branży konstrukcji stalowych. W referacie poszukiwano odpowiedzi na pytanie czy elementy logistyczno-marketingowe mogą stać się stymulatorem aktywności mikroprzedsiębiorstw w szerokim spektrum funkcjonowania tychże przedsiębiorstw. Uwarunkowania logistyczno-marketingowe oraz efekty transferu wiedzy analizowano na podstawie badanej grupy mikroprzedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The knowledge transfer from science into the business and service sector is now the point of interest for institutions of science and business units, especially in the context of building a knowledge-based economy. In Poland there is a lot of research prepared by government institutions such as Ministry of Economy and PARP (Polish Agency of Enterprise Development), and by UE. There is not so much research of micro-enterprises in the SMEs sector. The specificity of management of micro-enterprises has a big influence on the knowledge transfer process and recognizing the stimulating factor contributes to the growth of significance of transfer process in micro-enterprises. The aim of the present article is the presentation of logistics and marketing conditions of knowledge transfer process, especially in steel-construction branch. There are presented the author's own research of knowledge transfer in production and service providing enterprises in the steel-construction branch. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych, cz. I, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2/2007, t. 17/31, 93-97.
 • Bielecka, A. (2005). Zarządzanie wiedzą w sektorze MSP. W: J. Szabłowski (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu metropolii warszawskiej. Otwock: Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku.
 • Bukowitz, W.R., Wiliams, R.L., (2000). The Knowledge Management Fieldbook. London: Financial Time.
 • Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Wyd. Instytut Badań Strukturalnych.
 • Czechowska-Świtaj, T. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
 • Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grudzewski, W., Hejduk, I. (1999). Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej. W: M. Haffer, S. Sudoł (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń: Wyd. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 • Janczewska, D. (2010). Podnoszenie konkurencyjności MŚP poprzez transfer wiedzy z jednostek nauki do zastosowań praktycznych w regionie. W: J. Wernik, K. Wołosz (red.), Szkoły wyższe w gospodarce regionów. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Jasiński, A.H., Ludwicki, D. (red.) (2007). Raport PW-002, Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Studia i Materiały Wydz. Zarządzania UW, Warszawa, Nr 1/2007, 25-66.
 • OECD (1997). Technology and Industrial Performance. Paris.
 • Palmen, L., Baron, M. (2005). Rola wyższych uczelni w procesie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy, referat na Konferencji RIS-Silesia, Katowice, 27.10.2005.
 • PARP (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008- 2009. Warszawa: Wydawnictwo PARP.
 • Penc, J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Łódź: Wyd. Menedżer.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2002). Model diagnozy kapitału intelektualnego organizacji. W: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Plawgo, B. (2010). Wykształcenie pracowników a konkurencyjność przedsiębiorstwa - Referat wygłoszony na konferencji PARP, Warszawa, 16.11.2010.
 • Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sosnowska, A., Łobejko, S. (2006). Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Pozytywy i trudności w rozwoju. Warszawa: Wyd. PARP.
 • Steward, T.A. (1997). Intellectual Capital - The Wealth of New Organization. London: Nicholas Breadley Publishing.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Wieloznaczność kultury organizacyjnej. W: J. Woroniecki, Ł. Prysiński (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne. Łódź: Wyd. Społeczna Akademia Nauk.
 • UNCTAD (2001). Compendium of international arrangements on transfer of technology. New York: United Nations.
 • Weresa, M. (2007). Wiedza jako przedmiot transferu do biznesu. W: M. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Wziątek-Kubiak, A. (2009). Od awersji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw. W: E. Adamowicz (red.), Polska transformacja po latach. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.