PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 14 | 33--45
Tytuł artykułu

Między harmonizacją a suwerennością - uwagi o integracji prawa karnego w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Between Harmonization and Sovereignty the Remarks on the Integration of Criminal Laws within the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji harmonizacji(zbliżenia) prawa karneg o państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Wraz z zasadą wzajemnego uznawania orzeczeń oraz współpracą organów policyjnych i sądowych stanowi ona jeden z trzech podstawowych elementów kształtujących model prawa karnego w ramach UE. Początkowo postrzegane jako konkurencyjne i niespójne, elementy te stały się równoprawnymi skład owymi złożonego, lecz koherentnego systemu, umożliwiającego integrację prawa karnego państw członkowskich UE, a zarazem na zasadzie synergii w istotny sposób wspomagającego wsp ółpracę pomiędzy właściwymi organami sądowymi tychże państw. (fragment tekstu)
EN
The article is focused on the approximation of criminal laws within the framework of the EU. The author analyzes approximation of the legal regimes, mutual recognition of the judgments and mutual legal assistance between the member states as three genuine and most compelling factors to constitute an area of freedom, security and justice in the EU. At the same time, these factors are recognized as the crucial elements of ongoing integration of the member states' criminal laws. The paper indica tes the legal basis for approximation and its goals. Moreover, it includes a brief explanation of two fundamental rules organizing the approximation of criminal laws, namely the principle of subsidiarity and the principle of proportionality. Finally, the author reflects upon interrelationships between harmonization of laws and sovereignty of the EU member states. (author's abstract)(fragment of text)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Strony
33--45
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adam R.,La cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, da Schengena Maastricht, "Rivista diDiritto Europeo"1994
 • Bartnicki A., Michałek K., Rusinowa I.,Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1992
 • Bazzochi V.,I diritti fondamentali nello spazio di libertà, sicurezza e giustiziadell'unione europea, Bologna 2007.
 • Bernardi A.,Il principio di legalità e delle pene nella Carta dei diritti, problemieprospettive, "Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario" 2002.
 • Biolley S. de,L'harmonisation des procedures,w:Actualité de droit européen, Bruxelles 2003
 • Buczma S.,Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń między państwami członkowskimi Unii Europejskiej-etapy kształtowania, zakres funkcjonowania i podstawowe cechy, "Ius Novum" 2009, nr 2
 • Cieślik Z.,Zagadnienia prawa europejskiego.Informacje na temat kontroli działań podejmowanych przez UE pod względem zgodności z zasadą subsydiarności, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz 2004, nr 3
 • Craig P., Búrca G. de,EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2008
 • Denza E.,The 2000 Convention on mutual assistance in criminalmatters, "Criminal Law Review"2003, nr 40
 • Dobek A.,Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie,Zeszyty Studenckie"2009,nr 2
 • Dudzik S.,Zasada pomocniczości w przyszłej konstytucji europejskiej,"Państwo i Prawo" 2004, nr 3
 • Emmert F., Morawiecki M.,Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2002
 • Europejska przestrzeń sądowa (L'espace judiciaire européen), red. A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak, Wrocław 2010
 • Górski A.,Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe,Warszawa 2010.
 • Grasso G.,Harmonisation of the national penal systems, w:The European Union andthe Challange of TransnationalOrganised Crime.Towards a Common Police andJudicial Approach, red. F. Longo, Milano 2002
 • Green Paper on the approximation, mutual recognition and enforcement of criminalsanctions in the European Union, COM(2004)334 final, Brussels, 30.04.2004.
 • Grzelak A., Ostropolski T.,Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych,Warszawa 2009.
 • Hoek A. van, Luchtman M.,Transnational cooperation in criminal matters and thesafeguarding of human rights, "Utrecht Law Review" 2005, nr 1/2
 • Jasiński F.,Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003
 • Jung H.,Criminal justicean European perspective, "Common Market Law Review"1993, nr 4
 • Kierzynka R., Ostropolski T.,Zasada podwójnej karalności w III filarze UE, "Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 9
 • Kuczyńska H.,Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej,Warszawa 2008
 • Menkers J.Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Europy, "Studia Europejskie" 2001, nr 2.
 • Mik C.,Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000
 • Mitsilegas V.,EU Criminal Law, Oxford, Portland 2009.
 • Monetti V., Salazar L.,Proposte specifiche in tema di cooperazione penale e digaranzie processuali, w:L'Europa dei diritti. Lo Spazio europeo di libertà,sicurezza e giustizia,red. G. Amato, E. Paciotti, Bologna 2005
 • Nogal A.,Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, "Civitas-Studia z Filozofii Polityki" 2002, nr 6.
 • Peers S.,EU criminal law and the Treaty of Lisbon, "European Law Review" 2008,nr 33.
 • Peers S.,Justice and Home Affairs Law, Oxford 2006.
 • Płachta M.,Wzajemna pomoc prawna w Unii Europejskiej na podstawie Konwencjiz2000 r., "Studia Europejskie" 2003, nr 2
 • Spaventa E.,Remembrance of principles lost, on fundamental rights, the third pillarand the scope ofunion laww:Yearbook of European Law, Oxford 2006
 • Popławska E.,Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu,Warszawa 2000
 • Przybylska-Marciniuk E.,Zasada subsydiarności w projekcie Traktatu konstytucyjnego,w:Przyszły Traktat konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej, red.J. Barcz, t. II, Warszawa 2004
 • Saganek P.,Podział kompetencji pomiędzy Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie, Warszawa 2002
 • Subsydiarność,red. D. Milczarek, Warszawa 1998
 • Szpor A.,Państwo a subsydiarność jako zasada prawaw UE i w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2.
 • Tizzano A.,Il Trattato di Amsterdam, Padova 1998
 • Il Trattato di Nizza,red. A. Tizzano, Milano 2003
 • Weyembergh A.,L'harmonisation des législations, condition de l'espace pénaleuropéen et révélateur de sestensions, Bruxelles 2004
 • Zgud Z.,Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.