PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 31 | 445--455
Tytuł artykułu

Produkt czy usługa? Wpływ bezpośrednich relacji przedsiębiorstw z klientami na ofertę firmy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Product or Service? Impact of Direct Business Relationship with Customers on the Offer Creation Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoki poziom rywalizacji konkurencyjnej wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych metod zaspokajania potrzeb swoich klientów. Dzięki nowym narzędziom komunikacji, zarezerwowane dotąd głównie dla rynku B2B tworzenie bezpośrednich relacji z klientami, staje się możliwe także na rynku B2C. Sytuacja ta sprawia, Ŝe przedsiębiorstwa mogą angażować do współtworzenia oferty także konsumentów. Owocem takiej współpracy może być wartość dodana wynikająca z przygotowania dopasowanej oferty. Współpraca z klientem może dotyczyć jednego lub więcej poziomów przygotowania oferty, tj. rdzenia, oferty rzeczywistej lub poszerzonej. W prezentowanych przykładach oferta dopasowana przyjmuje zazwyczaj charakter usługi zaspokajającej potrzebę klienta lepiej, niż by to miało miejsce w przypadku oferowania wyłącznie produktu bądź wyłącznie usług towarzyszących produktom. Przytoczone przykłady wskazują, że zastosowanie tej koncepcji w praktyce jest często podstawą sukcesu rynkowego poszczególnych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
A high level of competitive rivalry forces companies to seek new methods of satisfying customer's needs. Due to new communication tools, direct customer relationships, reserved so far mainly for B2B market, become possible also on the B2C market. This situation enables companies to engage consumers in offer co-creation process. The result of such cooperation could be the added value resulting from the preparation of tailored offer. Cooperation with the client may relate to one or more levels of the offer preparation process: core offer, actual offer or augmented offer. Presented examples unveil that the tailored offer are mainly characterized as services aimed at customer's need and expectations and therefore they perform better than a product or services accompanying the products would do. Those examples indicate that the use of this concept in practice often is the basis of their success. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
  • M. Łuczak, Aktywne kształtowanie partnerskich relacji z konsumentami przesłanką przewagi konkurencyjnej na rynku, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009,s. 90-96.
  • M. Łuczak, Wzrost znaczenia relacji z konsumentem jako kierunek rozwoju koncepcji marketingu międzynarodowego, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. żbikowska, PWE, Warszawa 2010, s. 266-272.
  • M. Łuczak, Tworzenie relacji z finalnym nabywcą na rynku dóbr konsumpcyjnych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 209-217.
  • J.N. Sheth, R.S. Sisodia, A. Sharma, The antecedents and consequences of customer-centric marketing, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, Vol. 28 (1), s. 55-66.
  • Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.