PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 9 | 7--21
Tytuł artykułu

SME Innowations and Financial Determinants of their Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article emphasizes the role of innovations for the competitiveness of enterprises and presents the scope of innovations of Polish small and medium enterprises. In edition, provides basic information on expenditures on investments and forms of financing. Then the equity gap is shown as the main barrier of the implementation of innovative projects.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Are EU SME s recovering from the crisis? Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010/2011 (2011), Rotterdam, Cambridge.
 • Ayyagari, M. Beck, T. & Demirgüç-Kunt, A. (2007). Small and medium enterprises across the globe. Small Business Economics. No. 29.
 • Beck, T. & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of Banking and Finance. No. 30.
 • Bogdan, D. (2009). Kredyt technologiczny - szansą dla innowacyjnych firm, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (accessed on 8.01.2009).
 • Bogdaniecko, J. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Chlebus, E. (2002). Zintegrowany rozwój produktów i procesów produkcyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Cichowski, L. (2007). Rola warunków i czynników zniechęcających do innowacji w osiąganiu sukcesu innowacyjnego. In: Lachiewicz, S. (ed.). Zarządzanie rozwojem organizacji, t. II. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • European Commission Enterprise Directorate-General (2009). INNO Policy TrendChart - Innovation Policy Progress Report Poland 2009, Warsaw.
 • European Innovation Scoreboard 2008 - comparative analysis of innovation performance. European Commission Enterprise and Industry, Luxemburg January 2009.
 • Eurostat/National Statistics Offices of Member States/Cambridge Econometrics/Ecorys/ DG ENTR. In: Are EU SMEs recovering from the crisis? Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010/2011 (2011). Rotterdam, Cambridge.
 • Głąbiszewski, W. (2009). Innowacje technologiczne i ich źródła w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego. In: Bielawska, A. (ed.). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2009. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540. Ekonomiczne Problemy Usług nr 34.
 • Główny Urząd Statystyczny (2007). Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku wartości nominalnej (w cenach bieżących) za lata 2005-2006 oraz dynamiki realnej produktu krajowego brutto w 2006 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2008). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2009). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Warszawa.
 • Green Paper on Innovation. EU Commission, 20 December 1995. COM (1995) 688 final.
 • Grudzewski, W.M. & Hejduk, I.K. (2004). Metody projektowania systemów zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Henclewska, G. (2009). Doceniamy innowacje. Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (accessed on 12.03.2009).
 • IMD World Competitiveness Yearbook 2011.
 • Innovation policy: updating the Union's approach in the context of the Lisbon Strategy (2003) EU Commission Announcement. COM (112).
 • Innovation Union Scoreboard 2010 - The Innovation union's performance scoreboard, European Commission. Enterprise and Industry. Pro Inno Europe Paper No. 18. for Research and Innovation, Belgium 2011.
 • Janasz, W. (ed. 2004). Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa: Difin.
 • Kata, R. (2007). Kredyt jako instrument finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. In: Cisek, M. Domańska-Szaruga, B. (eds.). Innowacyjność przedsiębiorstw. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Kliszczak, L. Mierzwińska, L. & Zych, A. (2008). Aktywność innowacyjna małych przedsiębiorstw (na przykładzie Subregionu Tarnobrzeskiego). In: Lachiewicz, S. Adamik, A. Matejuk, M. (eds.). Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Kot, J. (2007). Konkurencyjność i innowacyjność w rozwoju regionalnym. In: Kot, J. (ed.). Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Kubik, K. (2007). Innowacyjność organizacji wyzwaniem konkurencyjnego rynku. In: Cisek, M. Domańska-Szaruga, B. (eds.). Innowacyjność przedsiębiorstw. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Kurowska, M. (2009). Bariery we wdrażaniu innowacji w MS P. In: Bielawska, A. (ed.). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540. Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Szczecin.
 • Lamparska, A. (2005). Metody wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie przemysłowym. Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Nr 1.
 • Masternak-Janus, R. & Kocańda, A. (2007). Instytucjonalne wsparcie działalności innowacyjnej w Polsce i w wybranych krajach UE . In: Lachiewicz, S. (ed.). Zarządzanie rozwojem organizacji, t. II. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Ministerstwo Gospodarki (2006). Przedsiębiorczość w Polsce 2006 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18.08.2006, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2009). Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia. Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2007, www.mg.gov.pl (accessed on 2.01.2009).
 • Ministerstwo Gospodarki (2011). Przedsiębiorczość w Polsce. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (27.04.2006). Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, www.mrr.gov.pl (accessed on 25.09.2007).
 • Ministry of Economy. Economy Development Department (19.08.2006). Strategy for Increasing the Innovativeness of the Economy in the years 2007-2013, Warsaw.
 • Miś, T. (2007). Wsparcie instytucjonalne działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. In: Cisek, M. Domańska-Szaruga, B. (eds.). Innowacyjność przedsiębiorstw. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Pawłowski, M. (2009). Krajowy Fundusz Kapitałowy jako czynnik publicznego wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MS P. In: Bielawska, A. (ed.). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540. Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Szczecin.
 • Pełka, W. (2009). Podatkowe i finansowe instrumenty wspierania rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. In: Bielawska, A. (ed.). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540. Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Szczecin.
 • Piątkowska, A. (ed. 2010). Polska 2010 - Raport o Stanie Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Piekut, M. (2011). Innovativeness of companies In Poland and other European countries. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection Works on Management. Issue 2, Vol. 19.
 • Plaskacz, Ż. & Plaskacz, W. (2007). Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. In: Cisek, M. Domańska-Szaruga, B. (eds.). Innowacyjność przedsiębiorstw. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2008). Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, Warszawa.
 • Portal Innowacji. Finansowanie innowacji, www.pi.gov.pl. (accessed on 10.12. 2008).
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge. Mass.: Harvard University Press
 • Stanisławski, R. & Maciaszczyk, A. (2008). Innowacyjne rozwiązania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i UE . In: Lachiewicz, S. Adamik, A. Matejuk, M. (eds.). Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Starczewska-Krzysztoszek, M. (2007). Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007. Raport z badań Monitoring kondycji sektora MŚP 2007, cz. I, PKPP Lewiatan.
 • Steinerowska-Streb, I. (2008). Czynniki kształtujące innowacyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w obecnych warunkach rynkowych. In: Lachiewicz, S. Adamik, A. Matejuk, M. (eds.). Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Świderska, J. (2008). Quasi-fundusze Venture Capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MS P. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Szamańska, A. (2007). Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm (The OECD /Eurostat Oslo Manual of 2005). Warszawa: Placet.
 • The OECD Bologna Ministerial Conference (2001). Enhancing SME Competitiveness, The Organization for Economic Cooperation and Development, France.
 • The Polish Capital Investors Association: 2004, Warsaw.
 • Torre, A. Martinez Peria, M.S. & Schmukler, S.L. (2010). Bank involvement with SMEs: Beyond relationship lending. Journal of Banking & Finance. No. 34.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. DzU z 2005 r., nr 179, poz. 1484; z 2006 r., nr 107, poz. 723.
 • Winkler, D. (2008). Innowacyjność technologiczna jako element poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. In: Lachiewicz, S. Adamik, A. Matejuk, M. (eds.). Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Wiśniewska, S. (2009). Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane problemy. In: Bielawska, A. (ed.). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540. Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.