PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 30 | 305--313
Tytuł artykułu

Znaczenie produktów lokalnych w różnicowaniu oferty turystycznej regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance od Local Products in Differentiation of Tourist Offer of a Region.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary sieci Natura 2000 to tereny o szczególnych walorach przyrodniczych. Ich odpowiednie wyeksponowanie może przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności takich miejsc wśród turystów. Dzisiaj jednak, w sytuacji rosnących wymagań wypoczynkowych, a jednocześnie dążenia turystów do ekologicznego spędzania wolnego czasu wydaje się, że opieranie oferty turystycznej wyłącznie na przyrodzie może okazać się niewystarczające. Szansą na jej urozmaicenie, szczególnie w odniesieniu do terenów sieci Natura 2000, mogą okazać się produkty lokalne. Celem artykułu jest próba zastanowienia się, w jaki sposób produkty lokalne mogą stać się pomysłem na marketingową ofertę turystyczną regionów "naturowych". W opracowaniu posłużono się przykładem województwa zachodniopomorskiego, które ma widoczny potencjał w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The Natura 2000 Network consists of areas with special natural values. Their promotion may contribute to increasing the attractiveness of such places among tourists. However, in today's reality, in the context of increasing recreational demands and in the same time tourist pursuance for spending 'green' leisure time, it seems that relying the tourist offer only on nature may not be enough. It seems that the good idea for diversity, particularly in relation to areas included in the Natura 2000 network, could be local products. The main purpose of the paper is an attempt to reflect on how local products can become an idea for marketing offer for tourists in regions associated with Natura 2000 Programme. It was shown on the example of Westpomeranian Voivodeship as the region which has considerable potential for creating such offer.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • Szerzej o programie Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000.
 • Zob. m.in. M. Czerwińska, Produkty lokalne pomysłem na urozmaicenie oferty turystycznej na obszarach Natura 2000, ZROT i W-MOT, Szczecin 2010, s. 107-116.
 • Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia geograficzne, Nazwy Specyficznego Charakteru oraz Lista Produktów Tradycyjnych, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
 • Produkty tradycyjne i regionalne, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004, s.8.
 • Traditionelle Lebensmittel in Österreich, http://www.traditionelle-lebensmittel.at/article/articleview/70647/1/26084 (1.03.2013).
 • M. Duczkowska-Piasecka, Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich - specyfika budowy rynku, w: Tradycyjna żywność w rozwoju obszarów wiejskich, Jachranka marzec 2005, s. 11.
 • Lista produktów tradycyjnych według województw, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosczywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych (1.03.2013).
 • Najwięcej produktów regionalnych i tradycyjnych odnotowuje się w sąsiadującym z analizowanym regionem województwie pomorskim (136). Najmniejsza ich liczba występuje w województwie lubuskim (13). Stan na marzec 2013 r.
 • Ogórek kołobrzeski, http://www.minrol.gov.pl/index.php/pol/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-zachodniopomorskie/Ogorekkolobrzeski(1.03.2013).
 • Katalog obszarów Natura 2000, http://natura2000.org.pl.
 • Barometr Natura 2000, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm.
 • Badania własne empiryczne podjęto wśród gospodarzy oferujących usługi agroturystyczne.Ich zasięg obejmował obszar województwa zachodniopomorskiego. Prowadzono je w ramach grantu badawczego nr 01/S/0003/07 "Rozwój usług na obszarach wiejskich", realizowanego pod kierunkiem K. Duczkowskiej-Małysz w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem ogólnym badań była diagnoza działalności gospodarstw agroturystycznych. Badania przeprowadzono wśród 239 gospodarzy świadczących usługi agroturystyczne na terenie 81 gmin zlokalizowanych w 18 powiatach województwa zachodniopomorskiego.Były to następujące powiaty: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice,Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Polanów, Pyrzyce, Sławno, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świnoujście oraz Wałcz. W badaniu zastosowano metodę ankiety pocztowej i indywidualnego wywiadu bezpośredniego PAPI. Wyniki prowadzonych analiz zawarto m.in. w rozprawie doktorskiej autorki oraz monografii. Por. M. Czerwińska-Jaśkiewicz, Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Difin, Warszawa 2013, s. 82-85.
 • Na podstawie stron www wybranych gospodarstw agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim.
 • J. Debis, Produkt turystyczny oraz kreacja marki regionów turystycznych, w: Jak rozwijać lokalną turystykę?, red. M. Migdal, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004,s. 98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.