PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2012) | nr 6 (85) | 180--189
Tytuł artykułu

Porównanie wydajności rzeźnej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach karpi (CYPRINUS CARPIO L.) pochodzących z różnych rejonów polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison of Slaughter Yield, Contents of Basic Nutrients, and Heavy Metals Levels in Muscles of Carp (Cyprinus Carpiol.) Farmed in Various Regions in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań były mięśnie karpi pochodzących z dwóch województw północnej i trzech południowej Polski. Analizowano wpływ miejsca i sposobu hodowli na skład chemiczny i jakość zdrowotną oraz przydatność technologiczną ryb. Zakres badań obejmował określenie wydajności rzeźnej ryb, zawartości: wody, białka, tłuszczu, związków mineralnych w postaci popiołu oraz określenie poziomu arsenu, ołowiu, rtęci i kadmu w tkankach karpi. Wydajność rzeźna ryb oraz zawartość białka i składników mineralnych w ich tkankach były zbliżone we wszystkich badanych gospodarstwach hodowlanych. Najwięcej tłuszczu i suchej masy zawierały mięśnie ryb pochodzących z hodowli usytuowanej na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, co było związane z ich sposobem żywienia. W żadnej z badanych prób mięśni karpi z różnych hodowli nie stwierdzono przekroczeń maksymalnych poziomów metali ciężkich określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006. Nie stwierdzono również, aby sposób żywienia oraz poziom uprzemysłowienia regionu, w którym hodowano ryby miał wpływ na zanieczyszczenie metalami ciężkimi tkanek tych ryb. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the study were muscles of carp originating from two provinces (voivodships) in North Poland and three in South Poland. The effect was analyzed of the farming location and type on the chemical composition, health quality, and technological usefulness of this fish. The research scope included the determination of the slaughter yield of fish, the contents of water, protein, fat, and mineral compounds in the form of ash, and the levels of arsenic, lead, mercury and cadmium in the carp tissues. The slaughter yield of fish and the content of protein and mineral compounds in the fish tissues were similar in all the farms studied. The muscles of the fish from the farms located in the Malopolska and Świętokrzyskie contained the highest amounts of fat and dry weight; this was attributed to the method of feeding the fish. It was found that the maximum levels of heavy metals as set in the Regulation of the European Commission No. 1881/2006 were not exceeded in any of the analyzed muscle samples of the fish from various farms. Neither the feeding method nor the level of industrialization of the region where the fish were bred were confirmed to impact the heavy metal contamination in the tissues of the fish studied. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
180--189
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • [1] AOAC: Official Methods of Analysis. International, 17th Ed., AOAC Inter., Gaithersburg, MD,USA 2000.
 • [2] Białowąs H.: Analiza czynników wpływających na parametry jakościowe i technologiczne mięsa karpia - Materiały szkolenia organizowanego przez Związek Producentów Ryb, Sieraków Wlkp. 11 - 13.09.2007, Poznań, ss. 116-134.
 • [3] Brucka-Jastrzębska E., Protasowicki M.: Levels of selected metals in tissues and organs of 5-monthold carp (Cyprinus carpio L.). Acta Sci Pol. Pisc., 2006, 5 (2), 3-16.
 • [4] Bykowski P., Dutkiewicz D.: Freshwater fish processing and equipment in small plants. FAO Fisheries Circular, Rome 1996, p. 905.
 • [5] Castro-Gonzalez M.I., Mendez-Armenta M.: Heavy metals: Implications associated to fish consumption. Environ. Toxicol. Pharmacol., 2008, 26, 263-271.
 • [6] Czerwińska D. Pora na karpia. Przegl. Gastr., 2010, 12/10, 23-26.
 • [7] Friedrich M., Stepankowska K.: Effect of starvation on nutritive value of carp (Cyprinus carpio L.) and selected biochemical components of its blood. Acta Ichthyol. Piscat., 2001, 31 (2), 29-36.
 • [8] Friedrich M., Stepankowska K.: Effect of diet composition on the levels of glucose, lipids, and lipoproteins of the blood and on the chemical composition of two-year-old carp (Cyprinus carpio L.) reared in cooling waters. Acta Ichthyol. Piscat., 1999. XXIX, 1, 13-23.
 • [9] Geri G., Poli B.M., Gualtieri M., Lupi P., Parisi G.: Body traits and chemical composition of muscle in the common carp (Cyprinus carpio L.) as influenced by age and rearing environment. Aquaculture, 1995, 125, 329-333.
 • [10] Grela E.R., Pisarski R.K., Kowalczuk-Vasilev E., Rudnicka A.: Zawartość składników odżywczych, mineralnych i profil kwasów tłuszczowych w mięsie wybranych gatunków ryb w zależności od terminu odłowu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 4 (71), 63-72.
 • [11] Hossain M.A., Focken U., Becker K.: Evaluation of an unconventional legume seed, Sesbania aculeata, as a dietary protein source for common carp, Cyprinus carpio L. Aquaculture. 2001, 198, 129-140.
 • [12] Kołakowska A., Kołakowska E.: Wartość żywieniowa ryb. Mat. 31. Sesji Naukowej KTiChŻ PAN, Poznań 14-15 wrzesień 2000, ss. 119-129.
 • [13] Kościański J.: Przyszłość polskiego karpia. Porad. Rol., 2010, 52, 4.
 • [14] Lirski A.: Wycena pozaprodukcyjnych wartości stawów karpiowych i analiza sprzedaży karpia w 2011 roku. Mat. Wiosennej Konferencji Karpiowej, Łosiów, 30 marzec 2012.
 • [15] Memon N.N., Talampur F.N., Bahanger M. I., Balouch A.: Changes in fatty acid composition in muscle of three farmed carp fish species (Labeo rohita, Cirrhinus mrigala, Catla catla) raised under the same conditions. Food Chem. 2011, 126, 405-410.
 • [16] Popek W., Sionkowski J., Drąg-Koza E., Szymacha J., Epler P.: Wpływ kadmu na efektywność tarła u karpi. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu. Zootechnika. 2004, LI. (501), 273-277.
 • [17] Protasowicki M.: Long-term studies on heavy metals in aquatic organisms from river Odra mouth area. Acta Ichthyol. Piscat., 1991, 21 (1) suppl., 301-309.
 • [18] Puchała R., Pilarczyk M.: Wpływ żywienia na skład chemiczny mięsa karpia. Inż. Rol., 2007, 5 (93), 363-368.
 • [19] Rozporządzenie Komisji (WE) nr1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Dz. Urz. UE, 20.12.2006, L 364/5.
 • [20] Scheuhammer A.M., Meyer M.W., Sandheinrich M.B., Murray M.W.: Effects of environmental methylmercury on the health of wild birds, mammals, and fish. Ambio., 2007, 36, 12-80.
 • [21] Szarek J., Skibiniewska K., Guziur J.: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia. Prac. Wyd. ElSet, Olsztyn 2008.
 • [22] Vieira C., Morais S., Ramos S., Delerue-Matos C., Oliveira M.B.P.P.: Mercury, cadmium, lead and arsenic levels in three pelagic fish species from the Atlantic Ocean: Intra- and inter-specific variability and human health risks for consumption. Food Chem. Toxicol., 2011, 49, 923-932.
 • [23] Żmijewski T., Kujawa R., Jankowska B., Kwiatkowska A., Mamcarz A.: Slaughter yield, proximate and fatty acid composition and sensory properties of rapfen (Aspius aspius L) with tissue of bream (Abramis brama L) and pike (Esox lucius L). J. Food Com. Anal., 2006, 19, 176-181.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.