PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 31 | 533--548
Tytuł artykułu

Rola i zadania apteki ogólnodostępnej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role and Tasks of The Public Pharmacy in the Concept of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Apteka ogólnodostępna jako podmiot rynkowy, świadczący w szczególności usługi farmaceutyczne, ma specyficzny charakter. Według zapisów prawnych zobowiązana jest bowiem do wypełniania misji w ramach społecznego systemu ochrony zdrowia, a równocześnie jest podmiotem realizującym cele komercyjne. Dualizm zadań sprawia, że funkcjonowanie tych placówek, a w szczególności ich aktywność marketingowa, podlega specjalnym regulacjom prawnym oraz unormowaniom w kodeksie etycznym. Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, typowo materialne aspiracje właścicieli aptek w obszarze maksymalizacji zysku nie są jedynymi w hierarchii potrzeb jednostki. Piramida społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, że ważną rolę odgrywają cztery grupy kategorii: odpowiedzialność ekonomiczna, prawna, etyczna i filantropijna. (abstrakt oryginalny)
EN
The public pharmacy as the market entity providing especially pharmaceutical services has a peculiar character. According to legislative regulations it is obliged to perform the mission as part of social systems of the health care and at the same time is an entity accomplishing commercial purposes. The dualism of tasks causes that functioning of these institutions, in particular their marketing activity, is subject to special regulations and regulations in the ethical code. According to Corporate Social Responsibility concept, typically material aspirations of pharmacies owners in the area maximization of profit are not the only ones within the hierarchy of individual needs. The pyramid of the Corporate Social Responsibility shows four groups of the category, that play an important role: economic, legal, ethical and philanthropic responsibility. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • A.B. Carroll, A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, "Academy of Management Review" 1979, Vol. 4, No. 4, s. 488-499.
 • M. Friedman, Capitalism and freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 133.
 • K. Davis, Can business afford to ignore social responsibilities?, "California Management Review" 1960, Vol. 2, No. 3, s. 70-76.
 • J. Backman, Social responsibility and accountability, New York University Press, New York 1975, s. 2.
 • J.W. McGuire, Business and society, McGraw-Hill, New York 1963, s. 144.
 • H. Manne, H.C. Wallich, The modern corporation and social responsibility, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D.C. 1972, s. 5.
 • G.A. Steiner, Business and society, Random House, New York 1975, s. 169.
 • Social responsibilities of business corporations, Committee for Economic Development, New York 1971, s. 15.
 • K. Davis, R.L. Blomstrom, Business and society: Environment and responsibility, McGraw-Hill, New York 1975.
 • R. Eells, C. Walton, Conceptual foundations of business, Richard D, Irwin, Homewood 1961, s. 457-458.
 • R.D. Hay, E.R. Gray, J.E. Gates, Business and society, Southwestern Publishing, Cincinnati 1976, s. 15-16.
 • S.P. Sethi, Dimensions of corporate social responsibility, "California Management Review" 1975, Vol. 17, No. 3, s. 58-64.
 • R.W. Ackerman, R.A. Bauer, Corporate social responsiveness, Reston Publishing, Reston 1976, s. 6.
 • G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011, s. 20.
 • A.B. Carroll, The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons" 1991, Vol. 34, No. 4, s. 39-48.
 • Ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, DzU z 2001, nr 126, poz. 1381, ze zm.,art. 86, ust. 1.
 • A. Zimmermann, Wpływ uregulowań prawnych na sytuację aptekarstwa w Polsce na początku XXI wieku, praca doktorska wykonana w samodzielnej pracowni farmacji społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańsk 2007, s. 11.
 • Ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, DzU z 1991, nr 41, poz. 179, ze zm., art. 2a, ust. 1.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm., art. 551.
 • L. Krówczyński, Etyka zawodowa farmaceutów, Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, s. 6.
 • I. Thorner, Pharmacy: the functional significance of an institutional pattern, "Social Forces" 1942, Vol. 20, No. 3, s. 321-328.
 • A. Weinlein, Pharmacy as a profession with special reference to the State of Wisconsin (unpublished M.A. thesis, University of Chicago), 1943.
 • L.S. Linn, M.S. Davis, Occupational orientation and overt behavior - the pharmacist as drug adviser to patients, "American Journal of Public Health" 1973, Vol. 63, No. 6, s. 502-508.
 • T.H. McCormack, The druggists' dilemma: problems of a marginal occupation, "American Journal of Sociology" 1956, Vol. 61, No. 4, s. 308-315.
 • W.I. Wardwell, Limited, marginal, and quasipractitioners, w: Handbook of medical sociology, red. H.E. Freeman, S. Levine, L.G. Reeder, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1963.
 • J. Ladinsky, Professions and the public interest: where does pharmacy fit?, "American Journal of Pharmacy" 1971, Vol. 143, No. 1, s. 24-30.
 • W.S. Apple, Pharmacists as professionals, "Journal of the American Pharmaceutical Association" 1968.Vol. 8, s. 344.
 • W.S. Apple, Pharmacy's new prescription evolution, "Journal of the American Pharmaceutical Association" 1967, Vol. 7, s. 474.
 • D.B. Resnik, P.L. Ranelli, S.P. Resnik, The conflict between ethics and business in community pharmacy: what about patient counseling?, "Journal of Business Ethics" 2000, Vol. 28, No. 2, s. 179-186.
 • J. Masiakowski, Arogancja "opieki farmaceutycznej", "Aptekarz" 2006, Vol. 14, Nr 7/8, s. 147.
 • H. Mruk, M. Michalik, T. Barałkiewicz, Jak zarządzać apteką?, Wyd. Kwadryga, Warszawa 2006, s. 11.
 • M. Michalik, Rola apteki na rynku farmaceutycznym, w: M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 183-206.
 • H. Mruk, Apteka jako mikroprzedsiębiorstwo, w: Marketingowe zarządzanie apteką, red. H. Mruk, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 19.
 • L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2008, s. 37-38.
 • T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 45.
 • Ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, DzU z 1991, nr 41, poz. 179, ze zm., art. 21, pkt 1.
 • Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn Nr VI/1/2012 Naczelnej Rady Aptekarskiej, s.65-70. http://nia.org.pl/dat/magazyn/Biuletyn_NRA_VI_01_2012.pdf, 20 (3.02.2013).
 • M. Gableta, Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem pracy, w: Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 22-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.