PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 8 | 185--198
Tytuł artykułu

Emotional Intelligence in Modern Virtual Organizations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inteligencja emocjonalna we współczesnych organizacjach wirtualnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Pojawienie się usług sieciowych spowodowało konieczność rewizji dotychczasowych form zarządzania oraz wyłonienie koncepcji zwanej virtual management. W organizacjach wirtualnych pojawiły się zmodyfikowane formy komunikacji, w których - poza zaletami - zauważyć można również niebezpieczeństwa. Przeciwstawienie się tym zagrożeniom powoduje konieczność przyjrzenia się specyficznemu obszarowi inteligencji emocjonalnej zwanemu "wirtualną inteligencją emocjonalną". Na tle charakterystyki pojęcia inteligencja emocjonalna (EQ) i wchodzących w jej skład kompetencji intrapersonalnych, interpersonalnych oraz prakseologicznych, w referacie dokonana została próba wskazania przydatności tych umiejętności dla emocjonalnej i poznawczej adaptacji ludzi do warunków pracy w trybie on-line.(abstrakt autora)
EN
The first decade of the 21st century has been the time of turbulent changes and the economic crisis plaguing the world. Problems usually result in putting special emphasis on revising the heretofore used management methods as well as the requirements facing managerial staff. The evident manifestation of the changes was the emergence of virtual organizations perceived as a kind of challenge for the science of management. It necessitated both developing some new forms of business processes and including the changes in the concept of staff management. In virtual organizations some modified communication forms appeared in which, apart from some advantages, some hazards can also be seen. To fight those threats it is necessary to get acquainted with a specific category of emotional intelligence called "virtual emotional intelligence". In search of successful management predictors the usefulness of the diverse intelligence concept has been shown in this study, particularly emotional intelligence (EQ) popularized by David Goleman which encompasses intrapersonal, interpersonal and praxeological competences. In this study an attempt of showing the utility of those skills for employees' emotional and cognitive process of adaptation to conditions specific for virtual distance work has been made.(original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • D. Goleman, Emotional Intelligence, Bantam Books 1995; Working with Emotional Intelligence, Bantam Books 1998;
 • Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997;
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999; Social Intelligence: The New Science of Social Relationships, Bantam Books 2006;
 • Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything, Broadway Business 2009.
 • G. Broniewska, Inteligencja emocjonalna (EQ) i intelektualna (IQ) w zarządzaniu, "Problemy jakości" 2005, No.4, pp. 25-27;
 • G. Broniewska, Inteligencja emocjonalna w pracy hotelarza, "Turystyka i Hotelarstwo" 2008, Wydawnictwo WSTH - Łódź, No.13, pp. 31-43.
 • S. Konrad, C. Hendl, Inteligencja emocjonalna, Videograf II, Katowice 2005, pp. 54-55.
 • K. Perechuda, Organizacja wirtualna, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1997.
 • K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 1999, p. 93.
 • M. Brzozowski, Organizacja wirtualna, Wyd. PWE, Warszawa 2010; M. Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna, Wyd. Difin, Warszawa 2010
 • . P. Witkowski, Informatyczne Systemy Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 1998, www.witkowski.bitserwis.pl, 19.7.2010.
 • Przerażony kameleon - eseje o przyszłości zarządzania, ed. T. Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • A. Jurga, Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa, in: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, ed. J. Lewandowski, Vol. 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, pp. 52-60.
 • Deeper analysis of empirical studies in the following countries: Poland, USA and Sweden to be found in: A. Sankowska, Organizacja wirtualna, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • D. Kisperska-Moroń, Świat wirtualnych organizacji, Zeszyty Naukowe WSzOP, No.1(4) 2008, pp. 1-9, www.studia.wszop.edu.pl/obrazki/cms/5284.zalaczniki.pdf, 19.7.2010
 • R. Rossi de Mio, On Definning Virtual Emotional Intelligence, European Conference on Information Systems, Gdańsk 2002, pp. 1124-1133.
 • M. Workman, W. Kahnweiler, W. Bommer, The Effecs of Cognitive Style and Media Richness on Commitment to Telework and Virtual Teams, "Journal of Vocation Behaviour" 2003, No. 63;
 • A. Opolska, A. Karbowski, M. Cichocki, Wirtualna inteligencja emocjonalna, e-mentor.edu.pl, 19.7.2010, Czasopismo Internetowe SGH, Warszawa 2009, No.2 (30).
 • J. Żukowska-Budka, Odmienne ujęcie funkcji motywacji oraz kontroli w organizacji wirtualnej, in: Management Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Katedra Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2006.
 • K. Skarżyńska, K. Henne, Szczęście on Line, "Charaktery - portal psychologiczny", sierpień 2005, www.charaktery.eu, 19.7.2010.
 • Teoria społecznego uczenia się, ed. J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Kołta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • R. Perkowski, W. Szymanowski, Cykl życia i efektywność przedsiębiorstw wirtualnych na podstawie badań, in: Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Monografie i Opracowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005; Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, ed. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.