PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 546--555
Tytuł artykułu

Wynik finansowy jako miernik dokonań uczelni publicznej

Warianty tytułu
Financial Result as a Measure of Public University Performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wynik finansowy staje się jednym z najważniejszych parametrów oceny działalności uczelni publicznej. Oznacza to potrzebę wprowadzania takich systemów zarządzania uczelnią, które skłoniłyby kierowników jednostek do działań prowadzących do obniżania kosztów i zwiększania przychodów. Cele te można osiągnąć przez przekazanie uprawnień decyzyjnych związanych z zarządzaniem finansami na niższe szczeble zarządzania, takie jak jednostki podstawowe - wydziały i dalej instytuty, katedry, zakłady. Celem opracowania jest prezentacja ewolucji modelu zarządzania finansami uczelni publicznej na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego. Dla każdego z wariantów przedstawiono sposób ujęcia wyniku finansowego jako miernika dokonań jednostek.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial result has become one of the most important parameters for assessing performance in public universities. This implies the need to introduce such systems of university management which would prompt managers to activities aimed at lowering costs and increasing revenues. These goals may be achieved by transferring decision-making powers relating to financial management to lower levels of management, such as basic units, departments, institutes etc. The aim of the study is to present the evolution of a financial management model of a public university on the example of the University of Łódź. The manner in which the financial result is seen as a measure of university performance was presented for each of the options.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 515).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. 2012, poz. 1553).
 • Sobańska I., System informacyjny do zarządzania uczelnią publiczną - czas zmian, referat na konferencję "Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną", Łódź, marzec 2013.
 • Uchwała nr 140 Senatu UŁ w sprawie zasad gospodarki finansowej UŁ, 2009.
 • Urbanek P., Walińska E., Dziekan jako kluczowy odbiorca informacji Kompleksowego Systemu Informacyjnego w warunkach zdecentralizowanego zarządzania, referat na konferencję "Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną", Łódź, marzec 2013.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, 742, 1544).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).
 • Walińska E., Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, nr 44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.