PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 24 | 55--77
Tytuł artykułu

Obraz bezrobocia długookresowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1989-2002 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu inowrocławskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie długotrwałe (długookresowe) występuje wówczas, gdy bezrobotny poszukuje zatrudnienia rok lub dłużej. Występuje ono w dwóch podstawowych formach - w formie ciągłej pozostawania bez pracy i poszukiwania jej przez 12 miesięcy lub dłużej i w formie bezrobocia wielokrotnego, które w okresie kilku lat trwa rok lub dłużej. Ogromne zmiany na rynku pracy w Polsce rozpoczęły się od 1989 roku. Rynek pracy przeszedł transformację od rynku regulowanego przez plan i decyzje ośrodków władzy do rynku związanego z zależnościami ceny, popytu i podaży. Niedopasowanie poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji było przyczyną wysokiego wzrostu bezrobocia. Niekorzystne zjawiska i negatywne cechy bezrobocia długotrwałego w województwie kujawsko-pomorskim to niekorzystna struktura wiekowa w przedziale 18-24 lata i w wieku 25-34 lata, wysoki udział bezrobotnych w wieku mobilnym 18-44 lata, niskie kwalifikacje bezrobotnych, a także zwiększająca się liczba bezrobotnych dotychczas niepracujących. Najważniejszymi determinantami wysokiego wzrostu bezrobocia długookresowego w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich latach były wprowadzone reformy społeczno-gospodarcze, spadek liczby wolnych miejsc pracy, jak i wchodzenie na rynek pracy osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego. Skutkami długotrwałego bezrobocia w analizowanym województwie są duże koszty świadczeń socjalnych, podwyższone podatki, niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy, poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych, wzrost liczby społecznych patologii - rozwodów, trudności wychowawczych z dziećmi bezrobotnych, przestępczości młodocianych. (fragment tekstu)
EN
The long-term unemployment appears when unemployed is looking for the job more than 1 year. It can appear in 2 basic forms: 1) continuous all over the year or more, and 2) manifold unemployment - during few years over 1 or more years. The huge changes on the job market in Poland took place since 1989. The job market is still transforming from the regulated market through the plan and decisions of the power centers to the free market - fixed to price, demand and supply. Unfitting of the job level and the productive greatness was a reason of a huge growth of unemployment. The article, entitled The long-term unemployment in Kujawy and Pomerania province, 1989-2002, outlines disadvantageous phenomenon and negative character of the long-term unemployment. In Kujawy and Pomerania province these are: unprofitable age structure in the age band of 18-24 years and 25-34 years, high part of the unemployed in mobile age band of 18-44 years, low qualifications of the unemployed and growing figure of the unemployed, who have never worked. The most important determinants of high growth of the long-term unemployment in Kujawy and Pomerania province in last years were: social-economic reforms, fall of the figure of vacant employments, people bom in the time of "demographic growth" coming on the job market. The effects of the long-term unemployment in the province are: huge cost of the social services, increased taxes, not engaged potential of human work, feeling of the menace of the working people, growth of social pathology - divorces, educational problems with the children of the unemployed, delinquency of juveniles. The long-term unemployment should be regulated by the special programs. These programs consist of following blocks: - functional training based on the contracts between the Work Office, employer and training institution, - periodical employment in the public labour or interventional works with preferences for the long-term unemployed, - intensification of labour mediation and professional advising, as well as forms of self-activity as the Job Club. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bezrobocie w Polsce I-IV kwartał 1991. Materiały i opracowania statystyczne, [1991], GUS, Warszawa.
 • Dobrowolska, D., [1974], Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, PWN, Wrocław.
 • Gęsicka, G., [1992], Długoterminowe bezrobocie, w: Rynek pracy, Elipsa, Warszawa.
 • Kelvin, P., Jarret, J., [1985], Unemployment. Its Social-Psychological Effects, Cambridge University Press, Cambridge, London.
 • Kozłowska, B., [2001], Długotrwałe bezrobocie, w: Rynek pracy, BartGraf, Warszawa.
 • Muszyńska, A., [2001], Sytuacja na rynku pracy w 2000 roku, w: Rynek pracy, BartGraf, Warszawa.
 • Naylor, J., Senior, B., [1988], Incompressible Unemployment. Causes, Consequences and Alternatives, Aldershot, Gower Publishing Company Ltd.
 • Poczyńska, H., [1998], Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy w latach 1991-1998, w: Rynek pracy województwa bydgoskiego, Biuletyn Informacyjny, nr 4.
 • Rocznik Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, [2000], Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Rocznik Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, [2001], Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego, [2000], Biuletyn Informacyjny, nr 12/1999.
 • Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego, [2001], Biuletyn Informacyjny, nr 12/2000.
 • Strzelecka, J., [1993], Bezrobocie długotrwałe (na podstawie wyników badań aktywności ekonomicznej ludności), w: Syndrom bezrobocia, red. nauk. R. Borowicz, K. Łapińska-Tyszka, Agencja Scholar, Warszawa.
 • Szylko-Skoczny, M., [1987], Bezrobocie jako kwestia społeczna, IPiSS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu, Dz.U. z 1991 roku nr 106, poz. 457, z 1992 roku nr 21, poz. 84, nr 78, poz. 394, z 1994 roku nr 43, poz. 165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.