PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 53--68
Tytuł artykułu

Identyfikacja regionalna i branżowa a rozwój inicjatywy klastrowej na przykładzie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia"- wyniki badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Regional and Industrial Identification and the Cluster Development on the Example of Ciechocinek Spa Cluster "Health Valley" -Research Results.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony został analizie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia". Autorka, w oparciu o badania przeprowadzone wśród uczestników inicjatywy klastrowej, wskazała na czynniki, które decydują o sukcesie lub porażce tego typu przedsięwzięć, dużo miejsca poświęcając na identyfikację branżową i regionalną członków inicjatywy oraz współpracę sieci z władzami lokalnymi i regionalnymi. Słabe zaangażowanie poszczególnych stron (członków inicjatywy, koordynatora, władz publicznych) uniemożliwia proces integracji, podczas gdy udana inicjatywa, z którą utożsamiają się wszyscy członkowie, gwarantuje rozwój trwałych i silnych więzi w grupie współpracujących podmiotów i wpływa pośrednio na wizerunek całego regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author, based on research conducted among the participants of Ciechocinek Spa Cluster "Health Valley" identifies the factors that determine the success or failure of such projects, concentrating on regional and industrial identification of members and cooperation with local and regional authorities. Poor involvement of the coordinator and members of the initiative as well as public authorities prevents the integration process, while a successful initiative, which equate to all members ensures the development of sustainable and strong ties in the group of cooperating entities and indirectly affects the image of the whole region.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
 • O potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie.
 • Zakłady opieki zdrowotnej, takie jak szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe,zakłady przyrodolecznicze oraz szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych.
 • Pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze.
 • T. Markowski, Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, Tom CXII, Warszawa 2002, s. 112-113.
 • Materiały wewnętrzne Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia",http://www.klastry.tarr.org.pl/prezentacje/2008.01.31-K.Jarosz.pdf.
 • Klastry w województwie kujawsko-pomorskim 2011, Katalog przygotowany przez PARP w ramach projektu "Polskie klastry i polityka klastrowa", http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Katalogi/Klastry_w_wojewodztwie_kuj-pom.pdf.
 • Materiały wewnętrzne Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego...
 • A. Szerenos, A. Lis, Czynniki sukcesu w strukturach klastrowych, w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, red. B. Nogalski, J. Rybicki, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 743.
 • A. Lis, Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa,A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 227.
 • W literaturze przedmiotu współpraca z podmiotami konkurencyjnymi określana jest mianem koopetycji (coopetition) lub kooperencji. Szerzej: A.M. Brandenburger, B.J. Nalebuff, Coopetition,New York: Doubleday 1996; W. Czakon, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12; J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 • R. Wild, Operations management, Continuum, London-New York 2002, s. 86.
 • A. Lis, G. Zieliński, Standaryzacja procesów w inicjatywach klastrowych na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 229.
 • A. Lis, A. Lis, Gospodarka cyfrowa a lokalizacja: wpływ ICT na funkcjonowanie klastrów,w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju ograniczenia, red. H.Babis, R. Czaplewski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, tom 1, Szczecin 2011, s. 695.
 • A. Lis, Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach,"Samorząd Terytorialny" 2010, nr 12, s. 43-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.