PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 111--125
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska przyrodniczego w przestrzeni Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osiągnięta w ostatnich latach poprawa stanu środowiska przyrodniczego jest w dużej mierze efektem stworzenia i skutecznego funkcjonowania w Polsce zintegrowanego systemu finansowania ochrony środowiska, który opiera się na funduszach ekologicznych, gromadzących wpływy z opłat i kar płaconych przez podmioty gospodarcze za korzystanie ze środowiska. Funkcjonowanie tego systemu polega na wspomaganiu preferencyjnymi pożyczkami i kredytami środków własnych inwestorów. Strukturę uzupełniają środki pochodzące z budżetu centralnego i budżetów lokalnych, z różnego rodzaju fundacji ekologicznych, banków komercyjnych oraz szeroko pojętej pomocy zagranicznej. Celem artykułu jest pokazanie, jak różnią się nakłady ponoszone na inwestycje ekologiczne w części zachodniej i wschodniej Polski oraz próba identyfikacji powodów tych różnic. Badania przeprowadzono w skali województw dla lat 1999-2002 na podstawie kilku wskaźników. Na początku analizie poddaje się strukturę wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska według źródeł ich finansowania i ich udziału w nakładach inwestycyjnych ogółem. Następnie bada się ogólny udział tych nakładów w PKB w pasie zachodnim i wschodnim Polski, w szczególności z uwzględnieniem jednostek je finansujących. Podejmuje się też próbę zidentyfikowania różnic w nakładach w przeliczeniu na jednego mieszkańca i na jednostkę powierzchni oraz w przeliczeniu na podmioty, które inwestują, czyli gminy i przedsiębiorstwa w części wschodniej i zachodniej kraju. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to demonstrate the differences in environmental protection investments in eastern and western parts of Poland. The research was conducted on the level of voivodeships for the period of 1999-2002 based of several indicators. After a short description of the Polish environmental protection financing system, the paper analyzes the structure of environmental investments according to the source of their financing and their share in the total investments. Subsequently, it analyzes the share of these investments in GDP in the western and eastern parts of Poland especially according to the financing entities. The paper attempts also to identify the differences in the investments per capita, unit of surface as well as per investing entity such as the municipalities and companies in eastern and western part of the country. The text is concluded with the summary and comparison of all obtained results as well as with an attempt to explain, why investments in environmental protection differ so fundamentally in both considered regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--125
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Działalność EkoFunduszu w latach 1992-2002, www.ekofundusz.org.pl
 • Environment Protection Expenditures Free Data EUROSTAT, www.europa.eu.int/comm/eurostat/public
 • Fiedor B. i in., Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznej do rozwiązań Unii Europejskiej. Koszty i strategia, Białystok 2000
 • Finansowanie ekologii. Za rok do Unii, Ekofinanse 2002 nr 11, s. 12
 • Informacja GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (Ochrona środowiska w 2001 roku), Konferencja Prasowa Prezesa GUS, lipiec 2002
 • Inspekcja Ochrony Środowiska, Raport: Stan środowiska w Polsce w latach 1996-2001, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2003
 • Poskropko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1999, s. 272
 • Przebieg negocjacji akcesyjnych w obszarze ŚRODOWISKO, osiągnięte wyniki oraz szacunek skutków finansowych wdrażania przepisów Prawa Wspólnotowego, Ministerstwo Środowiska, styczeń 2003, R.III.A.
 • Przegląd programów pomocowych dla samorządów powiatowych, Olszewski M. i in., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002
 • Roczniki statystyczne, GUS, Warszawa 2000-2003
 • Słodowa-Helpa M., Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator proekologicznych przedsięwziąć inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, Wspólnoty Europejskie nr 1 (147) 2004, s. 25
 • Sobiecki M., Instrumenty ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska w Polsce i innych krajach, Materiały pokonferencyjne, konferencyjne; serwis internetowy PESK
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.