PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 129--141
Tytuł artykułu

Znaczenie turystycznego produktu kulturowego dla Krakowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Significance of Cultural Tourism Product for the City of Cracow.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na wstępie artykułu autorzy przedstawiają koncepcję produktu marketingowego jednostki przestrzenno-administracyjnej i prezentują różne ujęcia terminu turystyka kulturowa. W następnych częściach tekstu autorzy posługują się przykładem Krakowa, pokazując cele przyjazdu turystów, największe atrakcje turystyczne miasta, a także najbardziej atrakcyjne zdaniem respondentów wydarzenia kulturalne. W tym celu posłużono się danymi empirycznymi zebranymi w badaniach prowadzonych przez MOT, a także prowadzonych badaniach własnych. Przedstawione wcześniej informacje posłużyły następnie autorom do oceny roli turystyki kulturalnej w ruchu turystycznym w Krakowie ogółem. Ponadto wskazano, że rozwój turystycznego produktu kulturowego wpływa na rozwój miasta nie tylko w formie dopływu środków finansowych od turystów, ale także w formie zyskiwania rozgłosu i utrwalania pozytywnego wizerunku miejsca. Autorzy wskazali również przykłady, w jaki sposób Kraków stworzył w ostatnim czasie zupełnie nowe elementy produktu kulturowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the initial part of the paper the authors introduce the concept of the product in the marketing of a territorial unit. Furthermore the authors present various definitions of cultural tourism. In the consecutive parts the authors use the example of the Polish city of Cracow and analyze the main reasons for visiting the city in 2010, the city's top tourist attractions and the most attractive cultural events. For the above mentioned reasons the authors used empirical data gathered by the MOT (Local Tourism Organization in the Małopolska region) and gathered by the author during his own empirical research. The information mentioned were later used to assess the role of cultural tourism in the overall tourist traffic in Cracow. Furthermore it was underlined that development of the cultural tourism product influences the development of the city not only through inflow of the capital from the tourists but also through gaining publicity and promotion of positive image of a given place. Furthermore the authors presented examples of brand new elements of cultural tourism product in Cracow.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business,Warszawa 2010, s. 118.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41-42.
 • T. Markowski, Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta, w: Marketing terytorialny.Strategiczne wyzwania..., s. 51.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region..., s. 124.
 • Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010, s. 32.
 • Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008, s. 39. http://www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia-polski-w-sektorze-turystyki-na-lata-2008-2015/ (04.09.2011).
 • City Tourism & Culture - The European Experience, World Tourism Organization, Brussels 2005, za: A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego - turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008, s. 30.
 • A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego..., s. 30.
 • V.T.C Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 54.
 • Jednobrzmiąca definicja została również zastosowana w: Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015...
 • Oryginalny podział turystyki przytaczany przez Z. Kruczka i B. Walasa na pięć kategorii nie wyszczególnia osobnej kategorii turystyki ukierunkowanej na rozrywkę (w znaczeniu życia nocnego,zakupów).
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region..., s. 125.
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, Małopolska Organizacja Turystyczna,Kraków 2010, s. 5, http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (04.09.2011).
 • Są to wydatki bez uwzględnionych kosztów transportu.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krakowa za rok 2010 - część I, Prezydent Miasta Krakowa, Kraków 2011, s. 6, http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/76721/karta (05.09.2011).
 • Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja ..., s. 36.
 • Badania prowadzono z zastosowaniem formuły Fishbeina.
 • Opisywana cecha miała nadaną wagę 0,5.
 • R. Stanowski, Kraków kręci filmowców, "Dziennik Polski" z 20 lipca 2011 r., s. A1, s. A10.
 • Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008. s. 41, http://www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia-polski-w-sektorze-turystyki-na-lata-2008-2015/ (04.09.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.