PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 24 | 23--33
Tytuł artykułu

Orientacja na klienta w gospodarstwach agroturystycznych - zarys problemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Customer Orientation in Agrotouristic Farms - General Approach to the Problem.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obliczu szybko zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów dużego znaczenia nabiera dzisiaj orientowanie się na konkretnego klienta. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo powinno podzielić rynek na jednorodne grupy, do których mogłoby skierować swoją ofertę. Praktyka ta dotyczy też gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnim czasie, aby działać efektywniej, muszą toczyć walkę konkurencyjną. W artykule zaprezentowano problematykę orientacji na klienta na rynku agroturystyki, bazując na wybranych wynikach badań empirycznych prowadzonych w województwie zachodniopomorskim.(abstrakt oryginalny)
EN
In face of fast changes on the market and increasing needs and expectations of customers, there is huge need to focus on the specific customer. It means that each enterprise should divide the market on homogenous groups, to which could address its offer. This practice concerns also agrotouristic farms, which have to compete on the market, if they want to exist and function. The article presents the problem of customer orientation in agrotourism. Fundamental part of this article concentrates on selected results of empirical research conducted in the area of West Pomeranian region.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
  • Kwestę tę reguluje Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzUnr 173, poz. 1807, art. 2 i 3. Wyłączenie podmiotowe w ustawie jest krytykowane w literaturze przedmiotu. Negatywnie oceniany jest zwłaszcza jego zakres w odniesieniu do rolników (w rozumieniu ustawy), a pomijający inne osoby mieszkające na wsi chcące trudnić się działalnością na rzecz turystów, w tym m.in. wynajmowaniem pokoi, miejsc namiotowych,oferowaniem posiłków domowych. Dla tych osób art. 3 nie ma zastosowania. W ten sposób ustawodawca potraktował odmiennie analogiczne działalności gospodarcze, kwalifikując je do podlegania różnym przepisom prawnym. Zob. W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej.Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 43; W. Krawczyk, Co to jest działalność gospodarcza i kim jest przedsiębiorca, w: Kompendium przedsiębiorczości, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, s. 96-101.
  • Właściciele gospodarstw traktujący działalność agroturystyczną jedynie jako uzupełnienie dochodów są zwolnieni z formalności administracyjnych poza zgłoszeniem obiektu do ewidencji w gminie. Tę kwestię reguluje art. 1a Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 września 2004 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,DzU nr 226, poz. 2290.
  • Niniejsze badania zrealizowano na potrzeby dysertacji autorki pt. Marketing segmentacyjny w działalności gospodarstw agroturystycznych. Zob. M. Czerwińska, Marketing segmentacyjny w działalności gospodarstw agroturystycznych, praca doktorska napisana pod kierunkiem M. Duczkowskiej-Piaseckiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa,Warszawa 2010, maszynopis.
  • M. Czerwińska, E. Kasperska, E-promocja w działalności gospodarstw agroturystycznych -bariery i wykorzystanie, Zarządzanie i Marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 2, Zeszyt 17, Rzeszów 2010, s. 78-89.
  • Na podstawie wywiadu swobodnego z właścicielką gospodarstwa agroturystycznego.
  • M. Czerwińska, J. Chotkowski, Specyfika segmentów rynku agroturystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 295-309.
  • Pełną wersję modelu marketingu segmentacyjnego zawarto w pracy doktorskiej autorki. Zob.M. Czerwińska, Marketing segmentacyjny w działalności gospodarstw agroturystycznych...
  • J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji,Wyd. Prodruk w Poznaniu, Warszawa 2003, s. 77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.