PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4(20) | 31--42
Tytuł artykułu

Regionalny produkt turystyczny a region turystyczny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Tourist Product Versus Tourist Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Określony przestrzennie regionalny produkt turystyczny jest bez wątpienia istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój regionu turystycznego. Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne regionu stanowi fundament tworzenia atrakcyjnego oraz niepowtarzalnego regionalnego produktu turystyczne-go. Produkt taki, odpowiednio wypromowany może być ciekawą ofertą regionu turystycznego i stać się jego wizytówką lub znakiem markowym. Powstaje jednak pytanie, czy regionalny produkt turystyczny może być identyfikowany z regionem turystycznym. Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennych relacji między regionalnym produktem turystycznym a regionem turystycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The following article presents spatial relations between a regional tourist product and a tourist region. The role of a tourist product in creating a tourist region has been described. In the first part of the article the notion of a tourist product has been defined. Then, the concept of a regional tourist product has been explained with the em-phasis on its ambiguity in the literature on the subject. In concluding part of the article, the author analyzes to what extent the notions of a regional tourist product and a tourist region overlap. Finally, the relations between these two notions have been discussed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114.
 • C. Kaspar, B.R. Kunz, Unternehmungsführung im Fremdenverkehr, Stuttgart-Berlin1982, s. 34.
 • S.A. Bąk, Promocja produktu turystycznego w obrocie z krajami o gospodarce rynkowej, ,,Ruch turystyczny - Monografie" nr 26, SGPiS, Warszawa, s. 29.
 • G. Gołembski, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, w: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie styczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007, s. 29.
 • J. Altkorn, Polityka produktu turystycznego. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Akade-mia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991, s. 9.
 • E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" 1998, nr 442, SGH, s. 19-21.
 • D.E. Jaremen, Produkt przedsiębiorstwa turystycznego, w: Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 51.
 • L. Mazurkiewicz, Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, w: Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, red. K. Pieńkoś, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005, s. 83.
 • V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89.
 • B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego. Część 1: koordynacja i kooperacja w kształtowaniu produktu; funkcje organizacji turystycznych, ,,Rynek Turystyczny" 1998, nr 12, s. 10.
 • J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł - Organizacja - Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 100.
 • A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny - miejsce, ,,Turyzm" 2003, t. 13, z. 1, s. 55-80.
 • M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 39.
 • K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 13.
 • Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 948.
 • I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 213.
 • J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CEDEWU.PL Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2007, s. 39.
 • M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001, s. 2.
 • Słownik wyrazów..., s. 948; Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 716.
 • H. Skorowski, Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1998/99, s. 66-71.
 • J.H. Bogucki, Zarządzanie regionem na przykładzie Polski, Ostrołęckie Wydawnictwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2003, s. 13.
 • G. Gołembski, Walory kulturowe jako element tworzący jakość produktu turystycznego, w: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 2002, s. 339-340.
 • J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 31; szerzej na temat przestrzeni turystycznej pisze: S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, w: ,,Turyzm" 1995, t. 5, z. 2, s. 87-103.
 • Dyskusja terminologiczna dotycząca pojęcia region turystyczny odbyła się na łamach czasopisma ,,Turyzm" 2003, t. 13, z. 1. Problematyce tej poświęcony został też numer 21 czasopisma ,,Folia Turistica" z 2009 r.
 • M.I. Mileska, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Instytut Geografii PAN, ,,Prace Geograficzne" nr 43, PWN, Warszawa 1963, s. 55.
 • M. Molenda, Turystyka, w: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, Wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2011, s. 266.
 • J. Kowalski, Tworzenie ponadregionalnych grup markowych - specjalistyczne produkty turystyki polskiej, w: Kształtowanie produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów i społeczności lokalnych. Materiały seminaryjne, POT, Warszawa 2003, s. 49.
 • T. Studzienicki, Turystyka transgraniczna - próba delimitacji i interpretacji, w: Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH, Katedra Turystyki, Warszawa 2003, s. 327.
 • W. Banasik, M. Molenda, Turystyka i jej znaczenie w rozwoju lokalnym wybranych gmin województwa małopolskiego, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, Seria: Monografie nr 386, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 91- 98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.