PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7 | 83--93
Tytuł artykułu

Struktura wydatków publicznych w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
TheII Structure of Public Expenditure in Poland and the Challenges of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój to koncepcja rozwoju społecznego, który w wielu krajach stał się podstawą do tworzenia polityki, strategii i programów rozwoju. Na poziomie krajowym rząd ma wiele instrumentów, którymi można oddziaływać na decyzje poszczególnych podmiotów gospodarczych. Na przykład są to narzędzia polityki gospodarczej, które powinny być wykorzystywane do tworzenia warunków dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wydatki rządowe też mogą być w tym względzie jednym z najważniejszych rodzajów narzędzi do realizacji tej idei w nowoczesnych gospodarkach. Celem artykułu jest analiza porównawcza struktury wydatków sektora finansów publicznych w Polsce oraz w wybranych obszarach gospodarki w okresie 2002-2011 na rzecz umacniania idei koncepcji zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development is a concept of social development that has now become in many countries the basis for creation of policies, strategies and development programmes. At national level, the government has a number of instruments to act on the decisions of individual business entities. These instruments are the tools of economic policy and should be used to create the conditions for the implementation of the concept of sustainable development. General government expenditure may be in this respect, one of the important types of tools to implement this idea in modern economies. The aim of the paper is a comparative analysis of the structure of general government expenditure in Poland and in selected economies for the period 2002-2011 for the implementation of their relationship with the concept of sustainable development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • GDP and Beyond. Measuring Progress in a Changing World, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Commission of the European Communities, COM(2009) 433 Final, Brukssels 20.08.2009.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, DzU z 1997 roku, nr 78, poz. 483.
 • Krzyminiewska G., Rozwój zrównoważony w perspektywie nowych strategii rozwoju społecznego Unii Europejskiej, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, nr 1(19).
 • Our Common Future, w: Report from the UN World Commission on Environment and Development, WCED, Oxford 1987.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Pawłowski A., Rozwój zrównoważony - idea, filozofia, praktyka, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, "Monografie", nr 51, KIŚ, Lublin 2008.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013 roku.
 • Poskrobko B., Wstęp, w: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, t. I: Problemy państwowe i sektorowe, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Sadowski Z., Dezyderat trwałego rozwoju i warunki jego spełnienia (Tezy), w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, "Monografie PAN", vol. 16, Lublin 2003.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, wrzesień 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr (23.03.2013).
 • The 2011 Human Sustainable Development Index, http://www.igbp.net/download/18.20d892f13 2f30b443080002610/HDI-HSDI_ranks.pdf (15.04.2013).
 • The Happy Planet Index 2.0. Why Good Lives Don't Have to Cost the Earth. Report, http://www.happyplanetindex.org (24.03.2013).
 • Togtokh Ch., Gaffney O., 2010 Human Sustainable Development Index, http://ourworld.unu.edu/ en/the-2010-human-sustainable-development-index/ (16.05. 2013).
 • Udo V., Pawłowski A., W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju - część II: eksploracja empiryczna, "Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development" 2011, vol. 6, nr 2.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS i US, Katowice 2011.
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Zrównoważony rozwój - polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009, dokument przyjęto 5 kwietnia 2006 roku, http://fss.org. pl/sites/fss.org.pl/files/07_zrownowazony_rozwoj.pdf (15.04.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.