PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 112 | 119--130
Tytuł artykułu

Seniorat - zagadnienie definicji i metod jego pomiaru. Cz. 1, Definicja i pomiar senioratu - ujęcie historyczne

Warianty tytułu
Seigniorage : Definition and Method of Measurement. Part 1, Definition and Measurement of Seigniorage : Historical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiliśmy ewolucję pojęcia i sposobu pomiaru dochodu z emisji pieniądza w ujęciu historycznym. Wskazaliśmy, że seniorat jest nierozerwalnie związany z kategorią pieniądza. Jego pojmowanie i zasady pomiaru ewoluowały wraz z kolejnymi etapami rozwoju pieniądza: od formy pełnowartościowej kruszcowej do podwartościowej papierowej. Początkowo postrzegany był jako dochód z tytułu świadczenia usługi bicia monety. Z czasem stał się źródłem coraz większych dochodów władców, czy to w związku z okresową wymianą pieniądza znajdującego się w obiegu, czy też w związku z emisją pieniądza papierowego, który nie znajduje oparcia w posiadanym kruszcu. Na koniec zwróciliśmy uwagę na względność pojęcia dochodów z emisji pieniądza w aspekcie beneficjenta senioratu, czy też poprawnego zdefiniowania kosztów emisji pieniądza.(abstrakt oryginalny)
EN
The article reviews different concepts of definition and measurement of seigniorage, i.e. money issue revenue. Due to the comprehensive scope of the problem, the study consists of two parts presented as separate and to a certain extent independent studies. The first part analyses seigniorage from the historical perspective. The second part presents the concepts of modern seigniorage. There is an inseparable link between seigniorage and the history of money. The understanding and principles of money issue revenue evolved in the consecutive stages of the development of money: from the metal good money to the undervalued paper form. There is no single universal and general definition of seigniorage. The most comprehensive method of measurement of contemporary seigniorage was proposed by M. J. M. Neumann. His concept of total gross seigniorage possesses a considerable application value, applicable in empirical research. Nevertheless, it seems that there is still a need to analyse every case individually so that prospective research presenting statements of seigniorage revenues of central banks could be comparable.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
119--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aisen A., Veiga F. J., The Political Economy of Seigniorage, "IMF Working Paper", International Monetary Fund, September 1 2005, No. 05/175.
 • Barro R. J., Measuring the Fed's Revenue from Money Creation, "NBER Working Paper", National Bureau of Economic Research, 1982, No. W0883.
 • Bofinger P., Monetary Policy. Goals, Institutions, Strategies, and Instruments, Oxford University Press, New York 2001.
 • Cincibuch M., Holub T., Hurnik J., Central Bank Losses and Economic Convergence, "Working Papers", Czech National Bank Research Department, Praga 2008.
 • Cukierman A., Edwards S., Tabellini G., Seigniorage and Political Stability, "CEPR Discussion Papers", CEPR, 1990, No. 381.
 • Cukrowski J., Renta emisyjna i gospodarka finansowa banku centralnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., tom 2, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1981.
 • Fischer S., Seigniorage and the Case for a National Money, "The Journal of Political Economy", 1982, Vol. 90, No. 2.
 • Galbraith J. K., Pieniądz. Pochodzenie i losy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • Goodhart C. A. E., Money, Information and Uncertainty, Macmillan, Hongkong 1989.
 • Grabowski Z., Wprowadzenie do nauki o pieniądzu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
 • Handig M., Holzfeind R., Euro Banknotes in Circulation and the Allocation of Monetary Income within the Eurosystem, "Monetary Policy & the Economy", Oesterreichische Nationalbank, 2007, issue 1.
 • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/532832/seigniorage [dostęp: 5 stycznia 2011 r.].
 • Kiersnowski R., Początki pieniądza polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962.
 • Kindleberger Ch. P., A financial history of western Europe, Oxford University Press, New York 1993.
 • Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981.
 • Mielczarek M., Psucie pieniądza w starożytnej Grecji, w: Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś- Litwa-Łotwa-Polska-Słowacja-Ukraina, materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Białystok-Augustów 7-10 września 2006 r., Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, Warszawa 2006.
 • Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.
 • Pedersen E. H., Wagener T., Compilation of Seigniorage, "Monetary Review", Danmarks Nationalbank, 4th Quarter 2000.
 • Polański Z., Pieniądz, hasło w Wielkiej Encyklopedii PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Słowacja-Ukraina, materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Białystok-Augustów 7-10 września 2006 r., Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, Warszawa 2006.
 • Radziwinowicz W., Żegnaj kopiejko, "Gazeta Wyborcza" z 23 września 2010 r.
 • Rolnick A. J., Velde F. R., Weber W. E., The Debasement Puzzle: An Essay on Medieval Monetary History, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quaterly Review", Federal Reserve Bank of Minneapolis, Fall 1997, Vol. 21, No. 4.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rothbard M. N., What has Government done to Our Money?, Ludwig von Mises Institute, Aburn 2005.
 • Schmitt-Grohe S., Uribe M., Dollarization and Seigniorage: How much is at Stake?, mimeo, University of Pennsylvania 1999, http://www.econ.upenn.edu/ ~uribe [dostęp: 26 września 2010 r.].
 • Sinn H.-W., Feist H., Eurowinners and Eurolosers: The Distribution of Seignorage Wealth in EMU, "CES Working Paper", Center for Economic Studies University of Munich, 1997, No. 134.
 • Sławiński A., Tymoczko D., Czynniki makroekonomiczne wpływające na wielkość renty menniczej w Polsce, "Studia i Analizy CASE", CASE, 2001, Nr 229.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I-II, PWN, Warszawa 1954.
 • Soto J. H. de, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
 • Tymoczko D., Renta mennicza po akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej - korzyści czy koszty?, "The Polish Way to the Euro", Konferencja NBP Falenty, 22-23 października 2001 r.
 • Wójtowicz G., Wójtowicz A., Historia monetarna Polski, Twigger, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.