PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 Trendy i wyzwania współczesnego marketingu | 63--78
Tytuł artykułu

Marketing doznań a działania instytucji kultury w Polsce

Warianty tytułu
Experiential Marketing and Action of Cultural Institutions in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osobowość każdej jednostki kształtowana jest poprzez jej doświadczenia oraz subiektywną ich interpretację. Uogólniając, można przyjąć, że głównym celem marketingu doświadczeń jest dostarczenie konsumentowi bezpośrednich doznań (doświadczeń). Najistotniejszym elementem tego rodzaju działania jest angażowanie konsumenta w odbiór danego dobra/usługi. Poprzez zaangażowanie odbiorcy w akt świadczenia usługi (lub odbiór produktu), tworzy się wyjątkowa więź, która zakorzeniona w jego umyśle i podświadomości, może stanowić przyczynek do wytworzenia się tzw. lojalności wobec marki. Kluczowym pojęciem w tym obszarze, a w szczególności w organizacjach będących podmiotami kultury, jest odróżnienie widza od zaangażowanego konsumenta. Marketing doświadczeń, nazywany często "uwodzeniem odbiorcy", jako działanie opierające się na kreatywności staje się coraz częściej domeną instytucji kultury i sztuki. (abstrakt oryginalny)
EN
The personality of each individual is shaped by their experiences and the subjective interpretation thereof. It can generally be assumed that the main goal of experiential marketing is to provide the consumer with direct experience. The most important element of this kind of action is to engage the consumer in the reception of a particular good or service. Through the involvement of the receiver in the act of providing the service (or receipt of the product), a special bond is created in his subconscious mind, which, once rooted, could lead to the formation of so- called brand loyalty. The key concept in this area, in particular within the realm of organizations which deal with cultural heritage, is to be able to distinguish between an spectator and an engaged consumer. Experiential marketing, often called the "grooming of customers", is increasingly becoming, as an action based on creativity, the domain of institutions of arts and culture. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Agora SA, Warszawa.
 • Burszta W., Duchowski M., Fatyga B., Nowiński J., Pęczak M., Sekuła E.A., Szlendak T. (2009), Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
 • Czarnecki S. (2013), Marketing kultury - problem ogólnopolski, http://www.promocja-kultury.pl/wywiad._29.htm.
 • Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.) (2006), Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa.
 • Działalność instytucji kultury w Polsce w 2011 r., Raport z badań GUS, Kraków, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_dzialalnosc_instyt_kultury_w_polsce-2011.pdf
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Glinka B., Kostera M. (red.) (2012), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Hołda J. (2010), Organizatorzy instytucji kultury, http://kadrakultury.pl/artykuly/104161-organizatorzy-instytucji-kultury.html.
 • http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-spolprowadzone.php
 • http://www.1944.pl/o_muzeum/ekspozycja/
 • Hulten B., Broweus N., van Dijk M. (2011), Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa.
 • Ilczuk D., Misiąg W. (2003), Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Kaczmarek G., Gruszka E. (2011), Menadżerowie, animatorzy, edukatorzy, urzędnicy, twórcy?... kultury, Obserwatorium Kultury, Bydgoszcz.
 • Kaliszewki A. (2012), Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, wyd. Poltext, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1983), Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa.
 • Knaś P. (2012), Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kultury-ujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze/
 • Komuda D. (2013), Jest miejsce dla menedżera marketingu w kulturze, http://www.promocja-kultury.pl/wywiad_30. htm
 • Kostera M., Śliwa M. (2012), Zarządzanie w XXI wieku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kozielski R., (2012), Jak zmieni się nasze życie: wspomnienia ważniejsze niż doświadczenie, http://m.onet.pl/biznes,Otvpy
 • Lenarciński M. (2003), Światło i dźwięk, ogień i woda, Dziennik Łódzki, http://www.opera.wroclaw.pl/l/index.php?lang=_pl&page=79&review_id=102
 • Makarski S., Cyrek P. (red.) (2012), Handel Wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, tom II, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Makarski S., Kuźniar W., (red.), (2012), Handel Wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, tom III, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Manifest IXMA, http://ixma.org/manifesto.htm
 • Nowicka E. (2009), Świat człowieka - świat kultury, WN PWN, Warszawa.
 • Pabian A. (2011), Marketing sensoryczny, "Marketing i Rynek", nr 1, PWE, Warszawa.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The Experience Economy, Harvard Business School Press, Boston
 • Przewłocka J. (2011), Jaka kultura w trzecim sektorze? http://civicpedia.ngo.pl/wiadomość/683396.html
 • Schmitt B.H. (1999), Experiential marketing, The Free Press, New York.
 • Skowronek I. (2012), Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa.
 • Szulczyński A., Altemate Reality Game, http://magazyn.k2.pl/03/sub.php?art=6&page=1.
 • Śliwa M. (red.) (2011), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230.
 • Węglarczyk A. (2013), Miejsce, które ma wypełniać lukę, http://natemat.pl/54967,miejsce-ktore-ma-wypelniac-luke-dawni-anarchisci-z-komuny-warszawa-otwieraja-instytucje-kultury
 • Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.