PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7 | 177--188
Tytuł artykułu

Przyczyny i skutki migracji zagranicznych młodych Polaków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Causes and Consequences of International Migration of Young Poles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W historii Polski migracje zawsze odgrywały istotną rolę. Należy pamiętać, że największa mobilność cechuje osoby młode, często dobrze wykształcone, które stanowią fundament wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Celem opracowania jest prezentacja motywów, którymi kierują się młodzi Polacy, decydując się na wyjazdy zagraniczne. W części początkowej zaprezentowano pojęcie migracji. Następnie opisano przyczyny oraz konsekwencje mobilności przestrzennej. Ostatnia część publikacji prezentuje wyniki badań własnych. Całość zamyka podsumowanie prowadzonych rozważań.(abstrakt oryginalny)
EN
In Poland's history migration has always played an important role, but it should be remembered that the greatest mobility is characterized by young, often well-educated, which are the foundation of high-quality human capital. The aim of this paper is to present why young Poles are choosing to travel abroad. In the first part initial concept of migration is presented. The next part describes the causes and consequences of spatial mobility. The last part of the publication presents the results of conducted research and conclusions.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa: wyzwania i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
 • Dębowska O., Migracje - wyniki aktualnych badań i analiz, Małopolskie Obserwatorium RynkuPracy i Edukacji, Kraków 2007.
 • Furdala A., Wysoczański W., Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 • Iglicka K., Mechanisms of Migration from Poland Before and During the Transition Period, "Journal of Ethnic and Migration Studies" 2000, vol. 26, no. 1.
 • Iglicka K., Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
 • Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2011, GUS, Warszawa, wrzesień 2012.
 • International Migration Outlook 2012, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1797/migr_outlook-2012-en (3.03.13).
 • Jończy R., Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Instytut Śląski, Opole-Wrocław 2010.
 • Kaczmarczyk P., Kryzys a decyzje migracyjne Polaków, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, "Biuletyn" 2010, nr 3.
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Kaczmarczyk P., Poakcesyjne migracje Polaków - próba bilansu, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2010.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M., Demographic and Labour-market Impacts of Migration on Poland, "Oxford Review of Economic Policy" 2008, no. 24.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, nr 8, FISE, Warszawa 2008.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Współczesne migracje Polaków, nr 1, FISE, Warszawa 2007.
 • Kalter F., Social Capital and the Dynamics of Temporary Labour Migration from Poland to Germany, "European Social Review" 2010.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 • Kostrzewa Z., J. Stańczak, Migracje wewnętrzne ludności 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Kowalski J., Za pracą wyjechały już 2 mln: młodzi, wykształceni, zdeterminowani, "Gazeta Prawna" z 16 sierpnia 2012 roku.
 • Liebig T., Migration Theory from a Sypply-side Perspective, [w:] Discussion Paper No 92: Research Institute for Labour Economics and Labour Low, Universität St. Gallen, Switzerland, lipiec 2003.
 • Mijal M., Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce, "Studia i materiały" Wydział Zarządzania UW, 2005, nr 1.
 • Mioduszewska M., Selektywność migracji w Polsce na podstawie danych BAEL/OBM, "Biuletyn Migracyjny" 2008, nr 16, http:// www. biuletynmigracyjny. uw.edu.pl/BiuletynMigracyjny16pdf (3.04.13).
 • Möller D., Migration und ihre Arbeitsmarkteffekte In Deutschland. Analyse für Wanderungen aus Polen nach der EU-Osterweiterung, Europäische Hochschulschriften, Reihe V., Volksund Betriebswirtschaft, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2002.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Raport z wyników, marzec 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Okólski M., Demografia - podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa 2004.
 • Popławski T., Migracje masowe z peryferii do centrów. Przyczyny, skutki i skale migracji Polaków do Europy Zachodniej, Difin, Warszawa 2006.
 • Siek E., Bednarczyk J.L., Kryzys ekonomiczny a migracje ludności Polski do wybranych krajów, "Rocznik Żyrardowski" 2009, nr 7.
 • Slany K., Orientacje emigracyjne Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
 • Unemployment statistics, styczeń 2013 pp..eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php (7.04.13).
 • Współczesna Europa w procesie zmian, red. J. Polakowska-Kujawa, Difin, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.