PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 (CD) | 42--48
Tytuł artykułu

Zasobowe podejście do konkurencyjności MSP przetwórstwa żywnościowego w Wielkopolsce : wyniki badań empirycznych

Warianty tytułu
The Competitiveness of SME from Food Sector Due to Resource's Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest wskazanie roli zasobów i umiejętności pracowników przedsiębiorstw w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej. Elementy te tworzą zbiór czynników endogenicznych, które, w odróżnieniu od czynników egzogenicznych, w najistotniejszym stopniu determinują szanse firmy na umiejętne działanie i przetrwanie w konkurencyjnym otoczeniu. W szczególności, w dobie globalnego turbokapitalizmu na znaczeniu w sferze gospodarowania nabierają nie tylko zasoby twarde, łatwo wyrażalne, ale również te o charakterze niematerialnym, a więc takie, które trudniej jest zoperacjonalizować. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej jego części zaprezentowano krótki przegląd literatury odnośnie do zasobów przedsiębiorstwa, ich podziału i roli w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej. W drugiej zaś jego części przedstawiono wyniki badań nad MSP przetwórstwa żywnościowego z województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w latach 2011-2012. Uzyskane wyniki wskazują, iż menedżerowi analizowanych firm podążają zgodnie z trendami współczesnego zarządzania i waloryzują miękkie czynniki wzrostu w procesie internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to identify the role of resources and skills of employees of enterprises in the process of gaining competitive advantage. These elements form a set of endogenous factors which, in contrast to exogenous factors, are the most important determinant affecting the chances of a company for successfully functioning and surviving in a competitive environment. In particular, in the time of global turbo-capitalism the bigger importance in the field of management become not only hard, easily expressible resources, but also those of an intangible nature, and therefore it is difficult to operationalize them. The paper is both theoretical and empirical in nature. The first part presents a brief review of the literature relating to corporate resources, their division and their role in the process of gaining a competitive advantage. In the second part of the paper are presented the results of survey on SMEs representing food sector in the Wielkopolska region carried out in 2011-2012. The results indicate that the manager of the analyzed companies follow in accordance with the trends of modern management and valuate soft growth factors in the process of internationalization. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
42--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • M. Bałtowski, Liberalne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce, [w:] W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 205.
 • Annual report on small and medium-size enterprises in the EU 2011/12, Komisja Euopejska, Rotendram, wrzesień 2012, s. 81; [Dokument ekektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance review/files/supportingdocuments/2012/annual-report_en.pdf; stan na dzień: 21.03.2013.
 • Przedsiębiorstwa i przemysł. Arkusz informacyjny SBA 2012, Komisja Europejska, s. 1; [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2012/poland_pl.pdf; stan na dzień: 21.03.2013.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 32.
 • W. Szymański, Niepewność i niestabilność gospodarcza, Warszawa 2011, s. 7.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 42.
 • R. Śliwiński, Kluczowe czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 20.
 • K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner, J. Meyer-Stamer, Systemic competitiveness: a new challenge for firms and for government, "CEPAL Review" 1996, nr 59, s. 39-52.
 • J.B. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, nr 4, s. 105-112.
 • J.B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company Inc., New York 1997, s. 143.
 • Ch. Hofer, D.E. Schendel, Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, St. Paul, Minn. 1978, s. 146.
 • A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Warszawa 2012, s. 18.
 • W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Oficyna Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 13.
 • B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 162-165.
 • I. Dembińska-Cyran, Kształtowanie relacji z klientem w łańcuchu dostaw, [w:] I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientami, Difin, Warszawa 2004, s. 354.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.