PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 296 Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych | 65--75
Tytuł artykułu

Strategia, polityka i system innowacji w regionie - ujęcie teoretyczne

Warianty tytułu
Innovation Strategy, Policy and system in the Region - Theoretical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia, polityka i system innowacji w regionie tworzą triadę terminów powiązanych w logicznej sekwencji. Jej sens przybliża istota regionalnej strategii innowacji (RSI), regionalnej polityki innowacyjnej (RPI) i regionalnego systemu innowacji (RIS). W kolejności tej rozważania artykułu koncentrują się na: -- identyfikacji podstawowych komponentów RSI wraz z określeniem istoty działań podejmowanych w ramach tego projektu i jego funkcji, -- formach prowadzenia RPI, a zwłaszcza w warunkach politycznego upodmiotowienia władz regionalnych i przy potrzebie prowadzenia inter- i intraregionalnej polityki innowacyjnej, -- uchwyceniu idei RIS wraz z ustaleniem elementarnych właściwości tego systemu. Całość przemyśleń zamyka propozycja definicyjnego ujęcia RSI, RPI oraz RIS. Słowa kluczowe: regionalna strategia innowacji, regionalna polityka innowacyjna, regionalny system innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovation strategy, policy and system in the region constitute a triad of terms bound in a logical sequence. Its meaning is explained by the concept of regional innovation strategy (RIS), regional innovation policy (RIP) and regional innovation system (RIS). Within this sequence the article focuses on: -- identification of the basic components of RIS and determination of the essence of activities within the project and its function; -- the forms of conducting RIP, especially in the conditions of political empowerment of regional authorities and the need for inter- and intraregional innovation policy; -- description of the idea of RIS and the determination of its basic properties. The analysis ends with the proposed definitions for RIS, RIP and RIS.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cooke P., Uranga M.G., Etxebarria G., Regional innovation systems: institutional and organisational dimensions, "Research Policy" 1997, nr 26.
 • Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, red. K. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
 • Grosse T., Wybrane wątki debaty o decentralizacji, [w:] Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013, red. T. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Hołub-Iwan J., Nowa perspektywa finansowa w okresie programowania 2007-2013, [w:] Zarządzanie finansami projektu europejskiego, red. M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Hołub-Iwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Klepka M., Raport z Inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza SA, Warszawa 2000.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 • Landabaso M., Mouton B., Ku innej regionalnej polityce innowacyjności: osiem lat europejskich doświadczeń innowacyjnych działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, [w:] Jak realizować strategię lizbońską w regionach. Regiony i rozwój, red. M. Radło, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Nowakowska A., Klepka M., Regionalna strategia innowacji, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Nowakowska A., Regionalna polityka innowacyjna - rola, uwarunkowania, instrumenty w świetle badań ankietowych, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Keeble D., Wilkinson F., Collective learning and knowledge development in the evolution of regional clusters of hight technology SMSEs in Europe, "Regional Studies" 1999, nr 33(4).
 • Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Olejniczak K., Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2(12).
 • Pankau E., Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce, [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaj, K. Piech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Skorulska J., Zarys funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] Fundusze strukturalne w polityce regionalnej, red. S. Naruszewicz, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 • Szewczuk A., Filozofia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Metody, narzędzia i procesy, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, red. B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Świadek A., Makrouwarunkowania funkcjonowania regionalnych systemów innowacyjnych - doświadczenia międzynarodowe, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.