PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 296 Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych | 90--101
Tytuł artykułu

Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce

Warianty tytułu
Concepts of Changes and New Spatial Processes in Rural Areas of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skupiono się na analizie zachodzących na obszarach wiejskich zmian przestrzennych. Wskazano na genezę tych procesów, m.in. kwestie gospodarcze, społeczne, polityczne. Znaczną część uwagi poświęcono typologii uwarunkowań oddziałujących na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich i strukturę przestrzenną wsi - wskazano czynniki endo- i egzogeniczne. Omówiono również aktualne kierunki przekształceń przestrzeni wiejskiej i negatywne skutki żywiołowej urbanizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focused on the analysis of spatial changes in rural areas. The origin of those processes is explained, i.e. economic, social and political questions. Considerable attention is devoted to the typology of conditions influencing social and economic development and spatial structure of rural areas - endo- and egzogenic factors were pointed. Actual trends in changes of rural areas space and negative consequences of spontaneous urbanization were also discussed.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Antrop N., Changing patterns in the urbanized countryside of Western Europe, "Landscape Ecology" 2000, no. 15.
 • Bański J., Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, pod red. A. Jezierskiej-Thole i L. Kozłowskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Czernik L., Wieś w procesie suburbanizacji na przykładzie wybranych wsi Południowej Anglii, Politechnika Szczecińska.
 • Černe A., Dispersed and decentralized settlement system, "Dela", vol. 21, Ljubljana 2004.
 • Gałązka A., Zróżnicowania społeczno-gospodarcze a rozwój infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich, [w:] Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej, pod red. A. Stasiaka, "Biuletyn KPZK PAN" z. 188, Warszawa 1999.
 • Gonda-Soroczyńska E., Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr 4, Polska Akademia Nauk, Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2009.
 • Heffner K., Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - uwarunkowania - zależności - czynniki - skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, pod red. nauk. A. Rosnera, IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 • Heffner K., Wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich pogranicza wschodniego i zachodniego, [w:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza (społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania), pod red. M. Kłodzińskiego i A. Rosnera, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Kistowski M., Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich - między rozkwitem, peryferyzacją a degradacją, [w:] Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
 • Kopczewska K., Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej - na przykładzie obszaru oddziaływania funkcjonalnego miasta Szczecina, http://www.led.ps.pl/BADANIA/podsumowanie.htm.
 • Lisowski A., Janusowe oblicze suburbanizacji, [w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, pod red. I. Jażdżewskiej, Konwersatorium Wiedzy o Mieście XVIII, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 • Niedźwiecka-Filipiak I., Borcz Z., Zmiany krajobrazu wiejskiego zagrożeniem dla zachowania tożsamości miejsca, Acta Scientiarum Polonorum. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, vol. 9(4) 2010.
 • Rosner A., Typologia wiejskich obszarów problemowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Rosner A., Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.
 • Rosner A., Stanny M., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce a dynamika przemian, [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, pod red. K. Heffnera, Wydz. Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, KPZK PAN, Opole 2007.
 • Wesołowska M., Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, t. 10, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa 2005.
 • Williams A.M., Shaw G., Future play: tourism, recreation and land use, "Land Use Policy" 2009, vol. 26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.