PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 34, T.1 Zarządzanie i marketing - tom 1 | 103--116
Tytuł artykułu

Proces pomiaru kompetencji pracowników w organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Idea of Employees Competencies' Management in Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie procesu pomiaru kompetencji w organizacji aplikującej podejście kompetencyjne. Skupiono uwagę na dwóch zasadniczych etapach pomiaru: po pierwsze, na procedurze identyfikacji kompetencji stanowiskowych, a po drugie, na analizie wiedzy, umiejętności i postaw prezentowanych przez pracowników. W efekcie audytu kompetencji otrzymuje się ważne informacje umożliwiające ukierunkowanie rozwoju zawodowego pracowników, a co za tym idzie - także racjonalizację inwestycji w kapitał ludzki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the process of competencies' measurement in an organization that applies competence management approach. The author focuses on two main stages of competencies' measurement: firstly - the process of identifying competencies that create profiles of job positions and secondly - the analysis of the level of knowledge, skills and attitudes among workers. The result of competence audit is a source of important information as it helps to characterize the direction of professional development, and thus to rationalize investment in human capital. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Baraniak B., Metody badania pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Drogosz-Zabłocka E., Edukacyjna droga zawodowa - element bilansów kompetencji, w: Bilans kompetencji - nowe narzędzie planowania i zarządzania karierą zawodową, red. W. Trzeciak, G. Morys-Gieorgic, E. Drogosz-Zabłocka, K. Rewers, BKKK, Warszawa 2000.
 • Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice 2008.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Jabłońska-Wołoszyn M, Kompetencje w organizacji. Jak tworzyć i wykorzystywać modele kompetencyjne w zarządzaniu personelem, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 21.
 • Jabłoński M., Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji, w: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Mikuła B., Nowe sposoby na zasoby, "Personel" 2000, nr 21.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 • Morgan A., Cannan K., Cullinane J., 360 Feedback: A Critical Enquiry, "Personnel Review" 2005, vol. 34, no. 6.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Orlińska-Gondor A., Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, w: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami w praktyce, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Sidor-Rządkowska M., Kompetencja - pożyteczna moda, "Personel" 2006, nr 3.
 • Skowrońska-Kuśnierkiewicz D., Fokus w dziale kadr. Zogniskowany wywiad grupowy jako technika identyfikacji kompetencji, cz. 1, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 19.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Szczęsna A., Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami, w: Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa 2004.
 • Walkowiak R., Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji, w: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 • Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, ODDK, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.