PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 93 Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012 | 177--196
Tytuł artykułu

Aktywność wybranych funduszy pożyczkowych w regionie łódzkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of selected loan funds in the region of Lodz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) odgrywają znaczącą rolę w gospodarce Polski, stanowiąc przeważającą większość występujących w niej podmiotów. Obecność tego sektora sprzyja rozwojowi gospodarczemu, jest przejawem zdrowej konkurencji i odzwierciedleniem przedsiębiorczych postaw w społeczeństwie. Potencjał tkwiący w tym sektorze nie zawsze jest w pełni wykorzystywany, na co wpływają ciągle istniejące bariery jego rozwoju. Słabą stroną sektora MMŚP jest ograniczona możliwość wpływania na sytuację na rynku, wrażliwość na skomplikowane przepisy prawne i biurokrację oraz wreszcie niewielki zasób kapitału i wykwalifikowanej kadry. W tym zestawie ograniczony dostęp do źródeł finansowania to jedna z ważniejszych barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. fragment tekstu)
EN
Micro-, small and medium-sized enterprises (MMŚP) are playing the major part in the economy of Poland, constituting the overwhelming majority of entities being found in it. These enterprises are coming across numerous barriers, however to most important from them is the insufficient capital. The reply to this problem can be the microfinance. The aim of the article is to describe activity of the loan funds, as the element of the structure of microfinances and indicating benefits which result from their functioning for entrepreneurs, and in consequence for the entire region. Activity of loan funds will be provided with analysis in Poland, however the particular attention will be concentrating on chosen subjects of the Łódź region. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartkowiak B., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu - rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 • Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Kraemer-Eis H., Conforti A., Microfinance in Europe. A market overview, Working Paper 2009/001, EIF Research and Market Analysis.
 • Ledgerwood J., Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective, World Bank, Washington 1998.
 • Mażewska M., Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
 • Mikrokredyty w E uropie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Difin, Warszawa 2011.
 • Pluskota P., Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Raport nr 12/2009. Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2009 r., PSFP, Szczecin, wrzesień 2009.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007- 2008, PARP, Warszawa 2009.
 • Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne, ŁARR, Łódź, wrzesień 2010.
 • Sołtysiak M., Wpływ funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce na rozwój podmiotów gospodarczych, w: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, red. B. Filipiak, B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2009.
 • Storey D.J., Understanding the small business sector, Routledge, London-New York 1996.
 • Szydłowski K., Finansowania działalności mikro oraz małych przedsiębiorstw z udziałem środków z funduszy pożyczkowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, EKPU nr 34, Szczecin 2009.
 • Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Fundusz Pożyczkowy drugim co do wielkości Funduszem w województwie łódzkim, www.frgz.pl.
 • www.larr.lodz.pl.
 • www.parp.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.