PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym | 45--63
Tytuł artykułu

Przestrzenna koncentracja innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce należą do grona europejskich liderów pod względem nowoczesności.Zdecydowana większość innowacyjnych przedsiębiorstw tej branży prowadziła działalność na terenie woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Jednak w wewnętrznej strukturze gospodarki tych województw przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożywcze nie mają na tyle dużego znaczenia, aby mogły one zachować pozycje liderów w ogólnokrajowej klasyfikacji regionów.O wysokim stopniu regionalnej specjalizacji w kierunku branży spożywczej można mówić także w odniesieniu do woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Innowacyjne przedsiębiorstwa okazały się dość podatne na zjawiska zachodzące w krajowym przemyśle, które były efektem zmian ogólnych, koniunkturalnych. To, że w 2009 roku nie udało się zwiększyć liczby innowacyjnych jednostek, a przynajmniej utrzymać jej na poziomie z 2004 roku, wynikało w dużej mierze z obniżenia tempa rozwoju krajowego przetwórstwa przemysłowego. (fragment tekstu)
EN
The most innovative enterprises of food industry in Poland, employing over 49 employees, are located in mazowieckie, wielkopolskie and śląskie voivodeships. However, above-average concentration of these entities, as compared to the overall situation in the country, is mainly found in the lubelskie voivodeship and subsequently - zachodniopomorskie, podlaskie and mazowieckie. Innovative companies have proven to be quite susceptible to cyclical phenomena in domestic industry. The fact that in 2009 failed to increase the number of innovative units, or at least maintain its level of 2004, resulted largely from a reduction in the rate of development of the domestic manufacturing.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Andrzejewska O., Przemysł spożywczy. Wizytówka polskiej gospodarki, "Fresh & Cool Market" 2008, nr 12.
 • Barrios S., Mas M., Navajas E., Quesada J., Mapping the ICT in EU Regions: Location, Employment, Factors of Attractiveness and Economic Impact, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 • Boschma R.A., Proximity and Innovation. A Critical Assessment, "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 1.
 • Cappellin R., Przewidywany rozwój innowacji i technologii i jej wpływ na procesy przestrzenne w E uropie i w Polsce, w: Koncepcja polityki przestrzennej kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2004.
 • Chechelski P., Globalizacja w przemyśle spożywczym, "Realia" 2010, nr 1 (16), 2.
 • Drożdż J., Rankingowa lista 2000 polskich przedsiębiorstw spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 2010, nr 1 (64).
 • DTI . Business Clusters in the UK - a First Assessment, Ministry of Science, London 2001, cyt. za: T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4 (110).
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 • Gaczek W.M., Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Zeszyty Naukowe nr 57, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Grabiec O., Formy koncentracji przedsiębiorstw, w: Zarządzanie, red. M. Jabłoński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 2, OW "Humanitas", Sosnowiec 2010.
 • Grzybowska B., Regionalne aspekty lokalizacji przemysłu spożywczego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 11, z. 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009.
 • Grzybowska B., Regionalne aspekty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 13, z. 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
 • Kępka B., Strategia rozwoju branży spożywczej - plan działania dla województwa zachodniopomorskiego, www.wzp.pl/download/index/biblioteka/7599 (19.10.2011).
 • Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, red. M. Strużycki, IRWiK, Warszawa 2000.
 • Kosicka-Gębska M., Specyfika produktów żywnościowych, w: Handel detaliczny żywnością w Polsce, red. M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, SGGW, Warszawa 2011.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Nowakowska A., Region w tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Pisano G., Teece D., How to Capture Value from Innovation: Shaping Intellectual Property and Industry Architecture, "California Management Review" 2007, Vol. 50, No. 1.
 • Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Raising the Bar for Europe's Food Industry. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ food/index_en.htm (19.10.2011).
 • Rosenfeld S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1997, Vol. 5, No. 1.
 • Santarek K., Szerenos A., Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 12.
 • Schmalen C., Erfolgsfaktoren der Markteinführung von Produktinnovationen kleinund mittelständischer Unternehmen der Ernährungsindustrie, Herbert Utz Verlag, München 2004.
 • Urban R., Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa, w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (synteza), red. A. Kowalski, IERiGŻ PIB, Warszawa 2010.
 • Urban R., Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2009, seria G, t. 96, z. 1.
 • Wojnicka E., Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, red. M. Górzyński, "Studia Europejskie" 2006, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.