PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku | 257--270
Tytuł artykułu

Seniorzy na rynku usług kulturalnych na przykładzie kin studyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Seniors on the Cultural Services Market on the Example of Studio Cinemas.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zachowań seniorów (rozumianych jako grupa wiekowa 50+) na rynku, w szczególności w odniesieniu do konsumpcji usług kulturalnych. Seniorzy stanowią coraz większy odsetek społeczeństwa, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Ich sytuacja życiowa i aktywna postawa wobec życia przekładają się bezpośrednio na ich oczekiwania względem dóbr i usług. Współczesne firmy powoli zaczynają dostrzegać potencjał tego segmentu rynku i dostosowywać do niego swoją ofertę oraz sposób komunikacji marketingowej. Na te wyzwania otwierają się równieŜ kina studyjne w Polsce, dlatego niezbędne staje się rozpoznanie potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu. Podstawę empiryczną artykułu stanowią badania dotyczące zachowań seniorów -widzów kin studyjnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the specific behaviors of seniors (understood as the age group 50+) on the market, particularly in relation to consumption of cultural services. Senior citizens represent a growing proportion of society, both in Poland and other countries. Their life situation and active attitude towards life translate directly into their expectations for products and services. Companies today are starting to appreciate the potential of this market and adapt their offer to it and the way of marketing communications. These challenges also affect the studio cinemas in Poland. Therefore, it is necessary to identify the needs and expectations of seniors in leisure activities. The empirical basis of the paper is the research on the behavior of seniors -the audience of studio cinemas in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa, s. 52, 68,http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf (5.03.2012).
 • L. Król, Będzie się działo!, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 17.
 • J. Goławski, Nie dla Teletubisiów, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 24-25.
 • E. Kitlińska, Na drugim planie, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 29.
 • I.E. Kotowska, Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990, Studia Demograficzne nr 4, Warszawa 1998, s. 14- 15, za: M. Kulbaczewska,Starszy konsument na rynku turystyki uzdrowiskowej, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 50, red. A. Burlita, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s. 96.
 • Wydatki na kulturę w 2010 r., GUS, s. 6-7, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kts_wydatki_kultura_2010.pdf (5.03.2012).
 • K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościowych,"Marketing i Rynek" 2011, nr 2, s. 26.
 • G. Marotta, The growing power of senior citizens. The problem of social security, "Vital Speeches of the Day", 5/1/83, Vol. 49, Iss. 14, s. 446.
 • M.E. McMurtrey, S.M. Zeltmann, J.P. Downey,R.E. McGaughey, Senior and technology: results from a field study, "Journal of Computer Information Systems" 2011, Summer, s. 22-27.
 • J. Izmałkowa, Znikający punkt, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 22.
 • M. Styś, Konsument bez metryki, http://marketing.org.pl/index.php/go=2/act=2/aid=m448548ecb9a7b, (5.03.2012).
 • E. Day, B. Davis, R. Dove, W. French, Reaching the senior citizen market (s), "Journal of Advertising Research", December 1987/January 1988, s. 23.
 • D. Kowalski., Senior to jeszcze nie ja, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 31-33.
 • E. Sieńkowska., Kiedy to się zaczyna?, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8 (150), s. 26.
 • G.P. Moschis, Marketing to older adults. An Updated overview of present knowledge and practice, "Journal of Consumer Marketing" 2003, No. 6, za: K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku..., s. 23.
 • A. Niewiadomy, Koneser? No to po pięćdziesiątce!, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 34-35.
 • J. Roszkowska, W stronę prostoty, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 37.
 • M. Jerzakowska, Dojrzałe kobiety chcą więcej, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 8, s. 40.
 • E. Frąckiewicz, Znaczenie grupy osób starszych i jej aktywność na rynku nowych technologii w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, s. 6, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Frackiewicz%2060%2B.pdf (5.03.2012).
 • K. Szymańska, Komunikowanie wartości dla klienta przez działalność społeczną kin studyjnych, w: Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 136, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 239-240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.