PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 92 Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012 | 167--183
Tytuł artykułu

Rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w sektorze MŚP na przykładzie branży konstrukcji stalowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation potential companies in the SME sector for example steel construction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP stanowią obecnie najliczniejszą grupę przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, wnosząc istotny wkład w rozwój gospodarek, tworząc miejsca pracy oraz przyczyniając się do konkurencyjności branż i gałęzi przemysłowych. Jednym z przykładów istotnego udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju branży jest branża konstrukcji stalowych w Polsce. Przedsiębiorstwa określane jako małe i średnie stanowią większość spośród zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji stalowych. W sektorze konstrukcji stalowych pełnią one funkcje podwykonawcze i kooperacyjne względem firm dużych, dla których realizacja prostych procesów (np. cięcie, spawanie prostych elementów itd.) jest zbyt czasochłonna i nieekonomiczna. (abstrakt oryginalny)
EN
SMEs are the main group of enterprises in Poland. In management problems area the one of important are the managing of innovative activity and show the main factor stimulating the dynamic development in SMEs. Between terms from innovative area the main place take the innovative potential, as a factor on the ground of modern description of innovative activity. The own researches in steel construction branch in year 2008-2010 show that the innovative potential can be describe by characteristic factors. In article presented the typology of terms of innovative potential and influence of modernize of innovative potential on development of SMEs. Presented the results of research of innovative activities in small and medium enterprises in steel construction branch.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • Białoń L., Janczewska D., Marketingowe wsparcie procesów innowacyjnych, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" 2005, nr 1.
 • Białoń L., Janczewska D., Badania nad procesami transformacji wyników prac badawczo-rozwojowych w innowacje, praca zbiorowa pod red. A.H. Jasińskiego, napisana w ramach programu badawczego PW-004/ITE/01, Studia i Materiały 25-7, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 • Białoń L., Janczewska D., Łańcuch tworzenia wartości innowacji, w: Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010.
 • Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Głodek P., Powstanie i finansowanie małej firmy, w: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, P. Głodek, J. Kornecki, J Ropęga, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Opóźnienia technologiczne wybranych dziedzin przemysłu w Polsce, SGH, Materiały dla studentów, http://www.sgh.waw.pl.katedry. ksz.materialy_dla_studentow.pl, 2004.
 • Janczewska D., Podnoszenie konkurencyjności firm z grupy MŚP w branży konstrukcji spawanych, "Stal. Metale & Nowe Technologie" 2008, nr 11-12.
 • Janczewska D., Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. T. Rachwał, Z. Zioło, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Janczewska D., Model zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie jako efekt transferu wiedzy ze sfery nauki do przemysłu, w: Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, red. R. Marcinkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008- 2009, PARP, Warszawa 2010.
 • Rogut A., Cieślak M., Portret regionalnych instytucji transferu technologii, w: Partnerstwo dla innowacji, red. B. Piasecki, K. Kubiak, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2009.
 • Shubash K. Bijani, The Innovation Potential of an SME and the Value of the Intellectual Property Right, WI PO Asian Regional Workshop on the Strategy for Management of Industrial Property Rights by SMEs, organized by World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with Intellectual Property Office of Philippines (IPO-P) and the Japanese Patent Office (JPO), Manila 2000, October 23-24.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, Warszawa 2006.
 • Talar S., Rola czynników niematerialnych w rozwoju polskiej gospodarki na przykładzie przemysłu, w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Vedres A., Inventions and globalization: Innovation potential by countries, http://www. invention-ifia.ch/office/August/Innovation%20potential%20by%20countries.pdf.
 • Vinding A.L., Firms and Knowledge Institutions - The Innovative Potential In Lowtech sec tors and Small Firms, Departament of Business Studies-DRUI D/IKE Group, Nelson and Winter Conference in Aalborg University, Denmark 2001, June 12-15, http://www.business.auc.dk.
 • Weresa M.A., Wiedza jako przedmiot transferu do biznesu, w: Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze, red. Weresa M.A., Wydawnictwo SGH,Warszawa 2007.
 • Wiatrak A.P., Małe i średnie przedsiębiorstwa - istota i uwarunkowania ich działalności, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, red A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Wysokińska Z., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji gospodarki, w: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, red. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników. Ekspertyza przygotowana dla PARP, PARP, Warszawa 2009.
 • Zizlavsky O., Factors of an innovation potential development are known, but not always mastered, w: Economics and Management, Brno University of Technology, Brno 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.