PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(17) | 301--311
Tytuł artykułu

Analysis of Tourism Development in the Narew Valley

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza rozwoju turystyki w dolinie rzeki Narew
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Tourism is often regarded as a way of accelerating of the socio-economic development areas. Local authorities expect that tourists will know the attractiveness of their community regardless of the degree of recognition of their potential understanding of tourism and tourism-related phenomena and at the and tourists will come. The better environmental resources has the area the greater those expectations are. The purpose of this paper is to analyze the present state and opportunities for tourism development in areas characterized by the occurrence of natural values. Particular attention was paid to the possibility of mitigating the pressures of tourism on the natural environment without the need to limit the number of tourists visiting these areas. The analysis extended a part of Narew valley located in the central part of the Podlasie region. Narew valley is one of the areas that has preserved many natural values of nature and landscape while river Narew formerly was an important waterway and now serves as a tourist.(original abstract)
Turystyka jest często postrzegana jako sposób na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów. Niezależnie od stopnia rozpoznania własnego potencjału turystycznego i zrozumienia zjawisk związanych z turystyką władze lokalne oczekują,że turyści poznają się na atrakcyjności ich gminy i zaczną przyjeżdżać turystycznie. Oczekiwania te są tym większe, im lepszymi zasobami środowiska naturalnego dysponuje dany obszar. Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu obecnego i możliwości rozwoju turystyki na obszarach charakteryzujących się występowaniem walorów przyrodniczych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości łagodzenia presji turystyki na środowisko przyrodnicze, bez potrzeby ograniczania liczby turystów odwiedzających te obszary. Analizą objęto fragment doliny Narwi położony w środkowej części województwa podlaskiego. Dolina Narwi należy do obszarów, które zachowały wiele naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W celu ochrony tych terenów tworzone są rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe oraz wydzielane obszary chronionego krajobrazu. Narew zaliczana jest do spławnych rzek, dawniej była ważnym szlakiem komunikacyjnym, dziś pełni funkcję turystyczną.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
301--311
Opis fizyczny
Twórcy
 • Bialystok Technical University
Bibliografia
 • A. Ali, A.J. Frew, ICT and its role in sustainable tourism development, in: Information and Communication Technologies in 2010, ed. U. Gretzel, R. Law, M. Fuchs, Springer, Wien-NewYork 2010, p. 479.
 • J. Lu, S.K. Nepal, Sustainable tourism research: an analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism, "Journal of Sustainable Tourism" 2009, vol. 17, No. 1, p. 5.
 • H. Kiryluk, Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, quoted in: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, ed. B. Poskrobko, WSE, Białystok 2005, pp. 86-99.
 • R. Ziółkowski, M. Jalinik, Obszary chronione produktem turystycznym, quoted in: Konkurencyjność produktów turystycznych, ed. M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, pp. 36-47.
 • R. Ziółkowski, Charakterystyka aktywności turystycznej na obszarach o dominujących walorach przyrodniczych, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2010, No. 9, pp. 657-667.
 • M. Smoleński, Turystyka w parkach narodowych Polski, quoted in: Praktyczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych, ed. R. Ziółkowski, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006, pp. 35-46.
 • P. Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, pp. 157-158.
 • R. Kurczewski, A. Machnik, Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki, quoted in: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, ed. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF, Poznań 2006, pp. 373-377.
 • A. Szczepanowski, Kształtowanie turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo cennych quoted in: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych..., pp. 65-85.
 • J.R.B. Ritchie, G.I. Crouch, The competitive destination: A sustainability perspective, "Tourism Management" 2000, vol. 21, No. 1, p. J. Arnegger, M. Woltering, H. Job, Toward a product-based typology for naturebased tourism: a conceptual Framework, "Journal of Sustainable Tourism" 2010, vol. 18 , No. 7, pp. 915-928;
 • B. Bramwell, B. Lane, Economic cycles, times of change and sustainable tourism, "Journal of Sustainable Tourism" 2009, vol. 17, No. 1, pp. 1-4;
 • Usługi ekoturystyczne w obszarach wiejskich i przyrodniczo cennych. Modułowy poradnik szkoleniowy i wyniki badań projektu, ed. G. Chocian, Ekoton, Białystok 2008; D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2006;Praktyczne aspekty rozowju badań...
 • D.S. Noonan, National park creation: different agent‟s incentives and the antiquities act of 1906, 2009, www.prism.gatech.edu, 11.8.2011.
 • R.W. Turner, Market failures and the rationale for national park, "Journal of Economic Education" 2002, vol. 33, No. 4, pp. 347-356.
 • P. Żegleń, Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa pod-karpackiego, quoted in: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych..., p. 567.
 • L. Mundet, G. Coenders, Greenways: a sustainable leisure experience concept for both communities and tourists, "Journal of Sustainable Tourism" 2010, vol. 18, No. 5, p. 671.
 • R. Ziółkowski, M. Jalinik, Obszary chronione produktem turystycznym, quoted in: Kon-kurencyjność produktów turystycznych..., pp. 36-47.
 • G.R. Hovinen, Revisiting the destination lifecycle model, "Annals of Tourism Research" 2002, vol. 29, No. 1, p. 226.
 • J.K. Strickland-Munro, H.E. Allison, S.A. Moore, Using resilience concepts to investi-gate the impacts of protected area tourism on communities, "Annals of Tourism Research" 2010, vol. 37, No. 2, p. 501.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.