PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 155 Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe | 108--121
Tytuł artykułu

Wojewódzkie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych jako przykład podejmowanych działań w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Voivodship Data Bases on Post-industrial and Degraded Areas as an Example of Actions Taken in the Field of Recovery of Post-industrial and Degraded Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę inwentaryzacji zdegradowanych, w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka, obszarów w celu zintensyfikowania procesów ich dalszego zagospodarowania.(fragment tekstu)
EN
Before degraded areas can be promoted among would-be investors as potential sites for investment, a detailed record of such areas should be kept to show a general picture of this phenomenon in spatial, environmental and economic terms. Basically, one of the main obstacles to the re-development of these areas in Poland is a lack of knowledge about the quality of such land. The creation of a national base of areas previously invested in, comprising the data about their size, uses and environmental features, e.g. former industrial, railway, port or military ones, etc. should be regarded as the prerequisite for an efficient spatial policy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Burdzy W., Waścińska A.: Baza terenów poprzemysłowych na Podkarpaciu tworzona w ramach projektu REWITAL. W: Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka. Materiały 2. Konferencji Regentif, Politechnika Krakowska, Kraków 30 maja-1 czerwca 2007. Red. J.K. Lenartowicz, D. Maciąg. Kraków 2007.
 • Domański B.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja miast polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Ferber U., Nathanail P., Bergatt Jackson J., Gorski M., Drobieniec Ł., Petriková B., Finka M.: Tereny zdegradowane. Podręcznik. Projekt pilotażowy Leonardo Da Vinci, maj 2006.
 • Gasidło K.: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1408, Gliwice 1998.
 • Huculak M.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja miast polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
 • Jarczewski W.: Degradacja techniczna i społeczna. W: Założenia polityki rewitalizacji w Polsce. Rewitalizacja miast polskich. Tom 9. Red. Z. Ziobrowski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
 • Jarczewski W.: Podsumowanie. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja miast polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Kopeć M.: Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Krupanek J.: Programowanie przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w skali regionalnej. Przykład województwa śląskiego. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Red. J. Skowronek. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2009.
 • Lenartowicz J.K., Ostręga A.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przez ochronę dziedzictwa techniki. Problemy polskie. W: Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych 2012. I Polsko-Niemieckie Forum Rekultywacji i Rewitalizacji Obszarów Pogóniczych. Wisła-Jawornik 8-9 marca 2012.
 • Lewandowska H., Weckwert N., Boroń G.: Kierownik ds. terenów poprzemysłowych - nowe stanowisko dla samorządów. W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Red. G. Malina. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2011.
 • Lipińska E.J.: Dziedzictwo czy ryzyko środowiskowe pozostałości dawnych robót górnictwa naftowego? W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Red. J. Skowronek. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2009.
 • Maciąg D., Lenartowicz J.K.: Analiza problematyki zasobu brownfields w Polsce w ramach projektu Regentif. W: Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych, innowacja i dobra praktyka. Materiały z 2. Konferencji Regentif - sieć dla intensyfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji obszarów poprzemysłowych. Red. J.K. Lenartowicz, D. Maciąg. Kraków 2007.
 • Ministerstwo Środowiska: Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r.
 • Narodowa Strategia Spójności: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Piróg S.: Baza terenów skażonych w Małopolsce. Projekt ROPSIM. W: Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka. Materiały 2. Konferencji Regentif, Politechnika Krakowska, Kraków 30 maja-1 czerwca 2007. Red. J.K. Lenartowicz, D. Maciąg. Kraków 2007.
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych a możliwości rozwoju regionu. Red. T. Adamski, R. Orpych. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt Revita Silesia.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. nr 165, poz. 1359.
 • Starzewska-Sikorska A.: Przekształcenia terenów poprzemysłowych jako działanie służące podniesieniu atrakcyjności regionu. W: Krajobraz zbudowany na węglu. Red.J. Gorgoń. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008.
 • Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Katowice 2008.
 • Zagórska E.: Działania podejmowane w województwie śląskim w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych (w druku).
 • Załuski D.: Tereny pokolejowe PKP S.A. - szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja miast polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Ziora J., Bondaruk J., Nawara-Słomska I: System gromadzenia informacji o terenach poprzemysłowych w województwie śląskim. Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). V Międzynarodowa Konferencja: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Ustroń, 5-7 października 2011 r. (prezentacja).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.