PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 296 Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych | 151--163
Tytuł artykułu

Dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich województwa opolskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Access to Public Services in Rural Areas of Opole Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem artykułu było wskazanie obszarów wiejskich województwa opolskiego, w których dostęp do usług publicznych jest utrudniony. Obszary wiejskie tradycyjnie uważane są za biedniejsze i gorzej rozwinięte aniżeli miasta. Aby podnosić jakość życia na obszarach wiejskich, należy dążyć do podniesienia jakości usług publicznych i infrastruktury technicznej. W artykule omówiono charakterystykę obszarów wiejskich i typologię usług publicznych, która była wykorzystana w prowadzonym badaniu. Wykorzystano dane statystyczne oraz wyniki przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ankiet. Ankiety realizowane były we wszystkich gminach województwa opolskiego i miały na celu zbadać opinię władz lokalnych w kwestii obszarów problemowych w ich funkcjonowaniu. Następnie dokonano analizy jakości dostępu wybranych czynników w następujących kategoriach usług: komunalnych, społecznych, administracyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present rural areas of Opole Voivodeship in which the access to public services is on a low level. Rural areas are traditional understood as poor and worse developed than cities. Better quality of public services and better quality of technical infrastructure are very important to increase standard of living of rural areas.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bińczycki B., Urząd gminy jako organizator usług publicznych, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepki, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Warszawa 2010.
 • Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna WoltersKluwer Business, Kraków 2007.
 • Cichowicz M., Dzierżanowski W., Stachowiak M., Zasłona M., Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna, Szkolenia, ekspertyzy i publikacje w zakresie pomocy publicznej dla UOKiK w ramach programu TransitionFacility PL2004/016-829.01.10, Rezerwa Elastyczna, 2006.
 • Czerwińska M., Tomalak M., Mierzenie jakości usług publicznych w czterech gminach województwa pomorskiego. Wdrożenie systemu mierzenia jakości, Prezentacja dostępna: http://www.popt.gov. pl/dzialaniapromocyjne/Documents/4Mierzenie_jakosci_uslug_publicznych_04062012.pdf.
 • Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, IBnGR, Warszawa 2004.
 • Dziarski G., Kłosowski W., Usługi publiczne, w tym komunalne, FRDL, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa 2003.
 • Heffner K., Analiza wyników ankietyzacji dotyczącej identyfikacji potencjałów i obszarów problemowych w województwie opolskim w zakresie świadczenia usług publicznych, UMWO, Opole, lipiec 2012.
 • Hyman D.N., Public Finance. A Contemporary Apliccation of Theory to Police, The Dryden Press, Fort Worth 1996.
 • Kachniarz M., Efekt skali a efektywność usług publicznych, artykuł dostępny na stronie: http://web. ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Kachniarz.pdf.
 • Klemens B., Analiza wyników ankietyzacji w zakresie identyfikacji potencjałów i obszarów problemowych w województwie opolskim na poziomie gmin i powiatów, UMWO, Opole, lipiec 2012 (niepublikowany).
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010.
 • Materiał roboczy do wypracowania diagnozy społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w ramach procesu przygotowania strategii rozwoju województwa opolskiego, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole, styczeń 2012.
 • Monitorowanie usług publicznych w miastach. Analiza porównawcza: kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, transport, Związek Miast Polskich, Poznań 1999.
 • Obszary wiejskie w Polsce. Studia i Analizy, GUS, Warszawa-Olsztyn 2011.
 • Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU, Warszawa 2004.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. Synteza, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2010.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Zał. nr 1 do Uchwały nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010, Opole 2010.
 • Raport - krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie badania jakości usług publicznych i jakości życia. IBnGR, Gdańsk, wrzesień 2011.
 • Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku 2010, Bank Pekao SA we współpracy z PBS DGA.
 • Tadeusiewicz R., Zinformatyzowane usługi publiczne w Polsce. Szanse, bariery i wyzwania dla administracji publicznej.
 • Wańkowicz W., Wskaźnik realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2004.
 • Województwo opolskie 2010: podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny, Opole 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.