PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 95 Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach | 151--163
Tytuł artykułu

Globalizacja a polska wymiana usług

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Globalization and the Polish trade services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie sektor usług podlega istotnym zmianom - zachodzą w nim procesy, które wpływają na charakter wielu usług, powodując również zmiany ich zakresu. Wiąże się to ściśle ze zjawiskiem globalizacji, które dotyka wielu aspektów ekonomii i innych nauk. Celem artykułu jest zaprezentowanie miejsca usług w międzynarodowej wymianie handlowej Polski w ostatnich latach(fragment tekstu)
EN
Growing role of services in the world economy can be observed from the second half of the twentieth century, but particularly from the beginning of previous decade. The structure of international trade in services has changed during that period. The reason for this is globalization. The paper presents transformations in international trade in services and develops the issue of modern services. Moreover, there were described changes in international trade in services in Polish international exchange (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • E. Jasińska, Globalizacja - ewolucja i skutki gospodarcze, w: Gospodarka w dobie globa-lizacji, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Szczecin 2008, s. 115.
 • R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012, s. 18
 • G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 25.
 • M. Kempny, Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 124.
 • A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2007, s. 17.
 • B. Ostrowska, Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce, w: M. Lasoń, Gospodarka światowa w dobie globalizacji, KTE, Kraków 2011, s. 48.
 • A. Zorska, Ku globalizacji?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 16-17.
 • S. Flejterski, P.T. Wahl, Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003, s. 24.
 • A. Lubbe, Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: Roz-wój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010, s. 42.
 • M. Mielus, Dylematy globalizacji w XXI wieku, w: Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, red. D. Fatuła, WEiZ Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzew-skiego, Kraków 2009, s. 45.
 • V.K. Aggarwal, C. Dupont, Współpraca i koordynacja w globalnej ekonomii politycznej, w: Globalna ekonomia polityczna, red. J. Ravenhill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 85.
 • J. Kulig, Meandry globalizacji XXI wieku, Vizja, Warszawa 2010, s. 53.
 • W. Grzywacz, Globalizacja - szanse, zagrożenia, w: Za-rządzanie i ekonomika usług, red. P. Niedzielski, W. Downar, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 86.
 • M. Megier, Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku?, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010, s. 45.
 • M. Boguszewicz-Kreft, Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 11-12.
 • I. Rudawska, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009, s. 11.
 • K.A. Kłosiński, Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, PWE, Warszawa 2011, s. 51.
 • E. Gołembska, K. Tyc-Szmil, J. Brauer, Logistyka w usługach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 17.
 • M. Cyrek, Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług w Polsce, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 86.
 • A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Pol-sce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 206.
 • Z.W. Puślecki, A. Szymaniak, K. Kałążna, Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2010, s. 212.
 • T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Światowe trendy offshoringu usług, w: Serwicyza-cja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010, s. 111.
 • L. Kuczewska, Kierunki i warunki rozwoju sektora usług w Polsce, w: Usługi w Polsce 2002-2007, red. B. Słomińska, IBRKiK, Warszawa 2008, s. 160.
 • B. Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 345.
 • Manual on Statistics of International Trade in Services 2010 (MSITS 2010), WTO, Ge-newa 2011 s. 29-40.
 • M. Kruszka, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami, Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 145.
 • A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, War-szawa 2008, s. 321.
 • www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 21.02.2012.
 • K.A. Kłosiński, Międzynarodowy rynek usług, Usługi w gospodarce światowej, IBRKiK, Warszawa 2009, s. 5.
 • A. Kuźniar, Międzynarodowy wymiar polskiego sektora usług, w: Polska. Raport o kon-kurencyjności 2008, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 249.
 • K. Nowacka-Bandosz, Zmiany struktury światowego handlu usługami w latach 1980-2006, w: Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej, red. H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, s. 105.
 • OECD Factbook 2011, OECD 2011, s. 93.
 • WTO International Trade Statistics 2011, s. 114, www.wto.org.
 • www.stats.oecd.org./index.aspx?DatasetCode=TIS, 21.02.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.