PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 96 Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne | 47--64
Tytuł artykułu

Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie lubuskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of potential of business environment institutions within the scope of providing services supporting entrepreneurship development in the lubuskie region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The main purpose of the article is to analyze the potential of business environment institutions within the scope of providing services supporting entrepreneurship devel-opment in the Lubuskie Region. In the first part of the elaboration the scope of the no-tion of business environment has been discussed, in the next part own research results have been presented while in the final section of the article the research findings have been summarized and recommendations regarding effectiveness of actions of business environment institutions in lubuskie voivodeship have been presented(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • J. Dominiak, Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, "Przegląd Geograficzny" t. 76, z. 2, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2004, s. 216-219.
 • T. Dorożyński, W. Urbaniak, Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, w: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospo-darczego województwa łódzkiego, red. J. Świerkocki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, s. 190-193.
 • Dołzbłasz, Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki B+R na ob-szarze województwa dolnośląskiego, w: Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, DAWG, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009, s. 64.
 • I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 26.
 • A. Biernat-Jarka, E. Planutis, Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu po-ziomu innowacyjności sektora MŚP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 168. Eko-nomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 13.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzie-lania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, DzU 2009, nr 85, poz. 719.
 • M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 13-16.
 • Raport z badań: Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w województwie święto-krzyskim i możliwości ich zaangażowania w proces tworzenia partnerstwa regionalnego na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacji w województwie świętokrzyskim, Staropolska Izba Przemy-słowo-Handlowa, Kielce 2009, s. 12.
 • K.B. Matusiak, Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej, w: Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 205.
 • Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, Zielona Góra 2010, s. 63-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.