PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 9 | 34--45
Tytuł artykułu

Struktura funkcjonalna obszarów wiejskich a ich sytuacja finansowa na przykładzie gmin wybranych powiatów województwa wielkopolskiego

Warianty tytułu
Functional Structure of Rural Areas and Thier Financial Standidg on the Basis of Chosen Districts in Wielkopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza zróżnicowania analizy finansowej w gminach wybranych powiatów województwa wielkopolskiego w odniesieniu do pełnionych funkcji. Przedmiotem badań były obszary wiejskie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego. dane dotyczące sytuacji finansowej pochodziły z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dla realizacji założonego celu wykorzystano metodę Warda. W pracy postawiono hipotezę mówiącą o tym, że gminy monofunkcyjne cechują się gorszą sytuacją finansową niż wielofunkcyjne obszary wiejskie. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article was verification of a hypothesis about the worse financial standing of monofunctional rural areas than that of multifunctional areas. The subject of research was local government units (rural and municipal-rural) of the chosen counties of the Wielkopolskie province. A basis of the analysis was data from the Central Statistical Office and Regional Account Chamber in Poznan. A typology of rural areas was conducted using Ward's method. Four clusters were distinguished with reference to functions: industrial-residential with services, tourist-industrial with natural function, agricultural-industrial and agricultural. Estimation of the financial condition of the analyzed communes was similar - three classes were separated. Afterwards, the classifications were compared, which led to the conclusion that the monofunctional local governments had a relatively worse financial standing than the multifunctional ones. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--45
Opis fizyczny
Bibliografia
  • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium SA, Warszawa 2004.
  • Feltynowski, M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  • Heffner, K., Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, w: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, red. A. Rosner, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2002.
  • Łuczak, A., Wysocki, F., Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2005.
  • Majchrzak, A., Wysocki, F., Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, t. IX z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków 2007.
  • Rosner, A., Stanny, M., Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce w: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, Wydawnictwo Instytutu Roz woju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007.
  • Suchota, ]., Metody oceny potencjału przestrzeni w kształtowaniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w: Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, red. T.M. Lagun,' Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003.
  • Szczurowska, M., Podawca, K., Gworek, B" Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi, "Ochrona środowiska i zasobów naturalnych" 2005, nr 28.
  • Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, red. L. Pałasz, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodar Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002.
  • Zarębski, M" Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przy kładzie regionu konińskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.