PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 80 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012 | 41--50
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność społeczna w MSP - wybrane aspekty realizacji wymagań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social Responsibility in Mses - the Some Aspekts of Requirements Implementation.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ocenie możliwości rozwoju współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej istotne znaczenie przypisuje się miękkim koncepcjom kształtowania ich pozycji rynkowej. Poszukuje się kierunków rozwoju związanych bardziej z charakterystyką ich działania niż posiadanymi zasobami, np. materialnymi. Jest to szczególnie widoczne wówczas, gdy rynkowy sukces przedsiębiorstwa uzależniony jest od jego wizerunku i reputacji, gdy otoczenie przedsiębiorstwa decyduje o możliwości odniesienia przez nie sukcesu gospodarczego.(fragment tekstu)
EN
In assessment of development possibility of present companies more often the essential weight were attributed a soft conceptions of their market position shaping. In this workings an essential role was attributed the social responsibility. Conforming with the CSR principles, this working make possible an advantages, influencing on competitive superiority. In work was showed some aspects of legitimacy and possibility of use the social responsibility principles in small and medium enterprises.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, COM(2006) 136 final, Brussels 2006 oraz ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility i ISO and social responsibility, International Organization for Standardization, Ge neve 2010.
 • Communication to the spring European Council: Working together for growth and job. A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, COM(2005) 24 final, Brussels 2005.
 • M. Kaźmierczak, Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój społecznej odpowie dzialności biznesu, "Bezpieczeństwo Pracy" 2009, nr 5, s. 10-13.
 • Na podstawie: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 150 i n.
 • Communication from the Commission to the European Parliament...
 • A. Radziszewska, S. Borkowski, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako istotny warunek jego sukcesu rynkowego, w: Organizacje w warunkach nasilającej się konkurencji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 133.
 • A. Czubała, Znaczenie społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, w: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 214.
 • A. Górny, Ergonomia w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010, s. 377-388.
 • M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2002, s. 85.
 • T. Shelly, Social capital... the key to innovation, "Eureka" 2002, nr 3, s. 36.
 • B. Domańska-Szaryna, Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny, w: Problemy etyczne..., s. 323-339.
 • W. Klimaszewska, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy, "Bezpieczeństwo Pracy", 2005, 12, s. 7-8 oraz Communication from...
 • B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania instrumentów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacje współczesnych organizacji,red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 7-14.
 • T. Łuczka, E. Pawłowski, Selected problems of SMEs' development in the conditions of interna tionaliza tion and globalization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010.
 • W. Czternasty, P. Mikołajczyk, Innowacyjność jako warunek konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, w: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji..., s. 30-38 oraz J. Skalik, Czynnik wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji..., s. 39-47.
 • J.O. Paliszkiewicz, L. Sobola, Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do informacji, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s. 145-150.
 • Na podstawie: T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • M. Urbaniak, Nowy produkt, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojki, PWE, Warszawa 2003, s. 177.
 • B. Jasiński, B. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku, w: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania..., s. 142.
 • B. Domańska-Szaryna, op.cit., s. 328.
 • M. Urbaniak, op.cit., s. 176.
 • M. Rybak, Etyka menadżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s.23.
 • M. Gableta, A. Bodak, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa - ustawodawstwo wspólnotowe, w: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy..., s. 133-137.
 • D. Tenta-Skwiercz, Zarządzanie społeczne odpowiedzialnością w biznesie, w: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy..., s.145-146.
 • Opracowanie normy ISO 26000 poprzedzone zostało wydaniem regulacji branżowych (np.: AA1000, SA8000) nie mających powszechnego zastosowania, dostosowanych do określonych obszarów działalności gospodarczej.
 • A. Górny, op.cit., s. 377-388.
 • Więcej na ten temat: K. Lisiecka, Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju (na przykładzie certyfikacji systemów zarządzania jakością), w: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, t. 1,red. T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, s. 397-408.
 • Więcej na ten temat: A. Sokołowska, Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011, s. 554-564.
 • Na podstawie: Communication...; A. Górny, op.cit., s. 377-388; M. Kaźmierczak, op.cit., s. 10-13;
 • W. Klimaszewska, op.cit., s. 7-8.
 • G. Bokszańska, Etyczny wymiar rozwoju organizacji biznesowych, w: Zarządzanie rozwojem organizacji, t. 1, red. S. Lachiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź 2007, s. 257.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.