PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 94 Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój | 245--262
Tytuł artykułu

Istota transferu wiedzy i kreacji innowacji w klastrach - analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence of Knowledge Transfer and Creation of Innovation in Clusters - Analysis of Cluster Initiatives in the Lodz Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza inicjatyw klastrowych jako środowisk innowacyjności oraz kanałów transferu wiedzy i technologii ze szczególnym uwzględnieniem klastrów w województwie łódzkim. Tezą opracowania jest, że podstawową funkcją klastrów we współczesnej gospodarce powinno być nie tyle tworzenie "tematycznych skupisk regionalnych", ale kreowanie uwarunkowań rozwoju powiązań między uczestnikami o charakterze kooperencyjnym. Oznacza to podkreślenie konieczności współpracy i równoczesnej konkurencji między podmiotami tworzącymi klaster, gdyż tylko taki model zapewnia dynamiczny transfer wiedzy, decydujący o poprawie innowacyjności, a w konsekwencji konkurencyjności uczestników. (fragment tekstu)
EN
The paper attempts to analyze cluster initiatives and innovation as the channels of knowledge and technology transfer with particular emphasis on clusters in the Łódzkie Voivodeship. The thesis of the paper states that the primary function of clusters in a modern economy should not be only the creation of "thematic regional clusters", but creation of conditions for development of relations between coopetition participants. The article is divided into three parts. In the first one the role of innovation in knowledge-based economy is discussed. The second part of the paper refers to the idea of clustering as a possible mechanism for improving the competitiveness of all types of members in the system by concentrating on the creation of added value. The final section of the paper addresses to some aspects of the cluster initiatives in the Lodz region in terms of their preparation for fulfilling the above requirements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, PARP, Warszawa 2010, www.pi.gov.pl/pdf.
 • Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i K ierowanie" 2002, nr 4.
 • Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 • Dominiak J., Rola otoczenia innowacyjnego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy, w: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red.  A.Nowakowska, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 • Dzierżanowski M., Polskie klastry i polityka klastrowa, PARP, http://www.pi.gov.pl/ Raport_otwarcia_nt__polskiej_polityki_klastrowej.pdf.
 • Klastry w województwie łódzkim 2012, PARP, Warszawa 2012, http://www.parp.gov. pl/pdf.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego - studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ , Policy & Action Group Uniconsult, Warszawa, listopad 2009, wersja pdf.
 • Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 • Pangsy-Kania S., Innowacyjność w erze globalizacji, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE , Warszawa 2012.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Clusters and Competition: New Agendas for Companies Governments and Institutions, w: Porter M.E., On Competition, Harvard Business Review Book, Boston 1998.
 • Rosińska-Bukowska M., Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Dom Wyd. Duet, Toruń 2009.
 • Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, WPWE , Warszawa 2009.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2008, http://www.pi.gov.pl/pdf.
 • Wit B.de, Meyer R., Synteza strategii, PWE , Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.