PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 8 | 1--8
Tytuł artykułu

Płaca minimalna - duży problem

Warianty tytułu
Minimum Wage - Big Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie jest głosem w dyskusji na temat polityki płacy minimalnej w Polsce. Na początku zaprezentowano poglądy teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych dotyczących ekonomicznych i socjalnych konsekwencji płacy minimalnej. Następnie przedstawiono elementy diagnozy sytuacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii jego wysokości. Dalszym przedmiotem rozważań jest socjalna funkcja minimalnego wynagrodzenia w kontekście zjawiska niskich wynagrodzeń i ryzyka ubóstwa wśród osób pracujących. Końcowa część opracowania zawiera uwagi na temat zarządzania płacą minimalną oraz potrzeby europejskiej polityki płacy minimalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This study is a voice in the debate on the minimum wage policy in Poland. At the beginning the theoretical views and the results of empirical studies on the economic and social consequences of the minimum wage are discussed. The elements of the diagnosis of the situation on the minimum wage in Poland, with special attention to its value, are presented. Next, the social function of the minimum wage is considered, in the context of the phenomenon of low wages and the risk of poverty among working people. The final part of the paper contains notes on the management of the minimum wage and the need for a European minimum wage policy.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Borkowska S. (1999), Sprawiedliwość i prаса sprawiedliwa, w: Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, Red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., Wojciechowski W. (2012), Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 • Eldring L., Alsos K. (2012), European Minimum Wage: A Nordic Oulook, Fafo, Oslo, www.fafo.no/pub/rapp/20243/ 20243.pdf [dostęp 15.02.2013].
 • Foelmi RM Zweimüller J. (2006), Income Distribution and Demand-Induced Innovations, "Review of Economic Studies" nr 73.
 • Golnau W. (2007), Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • GUS (2012), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 г., Warszawa.
 • Grimshaw D. (2010), United Kingdom: Developing a Progressive Minimum Wage in a Liberal Market Economy, w: The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Hagemejer K. (1995), What Role for the Minimum Wage in the New Polish Labour Market?, w: Minimum Wages in Central Europe: from Protection to Destitution, Red. G. Standing, D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneva.
 • International Labour Organization (2010), Global Wage Report 2010/2011. Wage Policies in Time of Crisis, Geneva.
 • International Labour Organization (2008), Global Wage Report 2008/2009. Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence, Geneva.
 • International Labour Organization (2009), Update on minimum wage developments, Geneva, http://www.ilo.org/gb/GBSessions/WCMS_101713/lang--en/index.htm [dostęp 15.02.2013].
 • Jacukowicz Z. (2007), Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, IPiSS, Warszawa.
 • Kabaj M. (2005), Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski? IPiSS, Warszawa.
 • Kiersztyn A. (2012), Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych, w: Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Red. M. Bednarski, K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa.
 • Köllö J. (2010), Hungary: The Consequences of Doubling the Minimum Wage, w: The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Lichniak I. (1999), Baza informacyjna a efektywne kształtowanie dochodu godziwego, w: Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, Red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Mani A. (2001), Income Distribution and the Demand Constraint, "Journal of Economic Growth" nr 6.
 • Murphy K., Shleifer A., Vishny R. (1989), Income Distribution, Market Size and Industrialization, "The Quarterly Journal of Economics" nr 3.
 • Neumark D., Wascher W. (2008), Minimum Wages, The MIT Press, Cambridge, London.
 • OECD (2010), OECD Employment Outlook - Moving Beyond the Job Crisis, Paris.
 • OECD (1998), OECD Employment Outlook - Towards an employment-centered social policy, Paris.
 • Rutkowski J., Przybyła M. (2002), Poland: Regional Dimensions of Unemployment, w: Labor; Employment and Social Policies in the EU Enlargement Process. Changing Perspectives and Policy Options, Red. B. Funck, L. Pizzati, The World Bank, Washington, D.C.
 • Schulten T. (2012), European Minimum Wage Policy: A Concept for a Wage-Led Growth and Fair Wages in Europe, w: Social Justice and Growth: The Role of Minimum Wage, "International Journal of Labour Research", Vol. 4, Issue 1, ILO, Geneva.
 • Suchecki В. (1999), Wynagrodzenie godziwe w Polsce, w: Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, Red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Wallusch J.(2010), Poland: Minimum Wage, Employment and Labour Migration, w: The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Wratny J. (2003), Minimalne wynagrodzenie za pracę - nowe regulacje prawne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 6.
 • Vaughan-Whitehead D. (2010), Minimum Wage Revival in the Enlarged EU: Explanatory Factors and Developments, w: The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Vaughan-Whitehead D. (2010a), Towards an EU Minimum Wage Policy, w: The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.