PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 87 Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1 | 204--213
Tytuł artykułu

Kapitał relacji jako składnik infrastruktury społecznej gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relation Capital As A Part Of Social Infrastructure Of The Knowledge Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych czynników ograniczających zdolność kraju do stania się gospodarką opartą na wiedzy (GOW) jest słaba infrastruktura społeczna. Gospodarki oparte na wiedzy charakteryzują dobrej jakości infrastruktury społeczne, w skład których wchodzi kapitał relacji, a zwłaszcza rozwiązania instytucjonalne wspierające współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym między różnymi podmiotami. W rozwoju gospodarczym ważny jest kapitał relacji, gdyż przyczynia się on do poprawy produktywności krajów i warunkuje osiągniecie etapu dobrobytu, z którym utożsamiana jest gospodarka oparta na wiedzy. Jest to związane z tym, że wzrost intensywności współpracy między firmami, branżami czy krajami, jak i w ich obrębie zwiększa przepływy wiedzy i zakres dzielenia się nią poprzez różne kanały, czyli powiązania o charakterze poziomym lub pionowym. Powiązania tego typu, oparte na współpracy i rosnącym stopniu wzajemnej znajomości i zaufania, nazywane produktywnymi relacjami, zachęcają do podejmowania nowych aktywności, między innymi zawierania porozumień kooperacyjnych, sprzyjając tym samym uczeniu się podmiotów wzajemnie od siebie i intensyfikacji wprowadzania stymulowanych tym procesem innowacji. Z odwrotną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku silnej atmosfery konkurencji między firmami, branżami czy krajami i w ich obrębie, której często towarzyszy niski stopień wzajemnej znajomości i zaufania. Jest to zazwyczaj skorelowane z mniejszym poziomem współpracy i dzielenia się wiedzą oraz brakiem różnego rodzaju rozwiązań instytucjonalnych ułatwiających kooperację, a więc rozwój kapitału relacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is a discussion of relation capital as an essential component of the knowledge based economy (KBE). In the first part of the work are presented the notion of relation capital as a part of social and therefore intellectual capital and its main characteristics is presented. The second part is devoted to describe relation capital as a pillar of social infrastructure of KBE. The paper finishes with a statement, that without investment in relation capital which facilitates the development of human and structural capital it is impossible to attain the knowledge based economy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Anand V., Glick W.H., Manz Ch. C., Thriving on the Knowledge of Outsiders, Tapping Organizational Social Capital, "Academy of Management Executive", 2002, 16.
 • Bumsub J., The Roles of Public Relations and Social Capital for Communal Relationship Building, Enhancing Collaborative Values and Outcomes, w: Conferences Papers - International Communication Association, January 2010 Annual Meeting.
 • Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Foss N.J., Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy. The Coordination of Firms and Resources, Oxford Scholarship 2005.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Gibbons D.E., Friendship and Advice Networks in the Context of Changing Professional Values, "Administrative Science Quarterly" 2004, No. 49.
 • Jankauskas V., Šeputienė J., The Relation Between Social Capital, Governance and Economic Performance in Europe, "Business, Theory and Practice" 2007, No. 3.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska-Bator M., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, w: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, EPU nr 35, Szczecin 2009.
 • Johnson K.B., Harnessing the power of social networks, "Knowledge Management Review" 2000, No. 1.
 • Majewska M., Warunki i metody rozwoju współpracy między pracownikami w ramach zarządzania wiedzą, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, EPU nr 5, Szczecin 2006.
 • Majewska-Bator M., Rola polityki przemysłowej w kształtowaniu otoczenia technologicznego przedsiębiorstwa, w:] Polityka ekonomiczna jako czynnik kształtujący otoczenie biznesu, red. E. Jantoń-Drozdowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Majewska-Bator M., Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2010.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Przygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Sikorski C., Relacje komunikacyjne, w: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, WN PWN, Warszawa 2005.
 • The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 • Wenger E., Snyder W., Communities of Practice, The Organizational Frontier. "Harvard Business Review" 2000, No. 1.
 • Zheng-dong L., Structural Analysis of Social Capital, Institution, Relations, and Order, "Canadian Social Science" 2010, No. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.