PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 89--100
Tytuł artykułu

Elektroniczne instrumenty płatnicze - tendencje rozwojowe

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ciekawy aspekt rozwoju modeli e-biznesu to "przechwytywanie" wartości z nowych technologii oraz zdolność "odblokowywania" ukrytych (potencjalnych) wartości, które niesie ze sobą technologia. Innowacyjne modele e-biznesu łączą strategię biznesu, organizację, technologię i instytucje. Wydajne systemy płatnicze są niezbędnymi składnikami dobrze funkcjonujących rynków, ułatwiają bowiem wymianę towarów, usług i aktywów. Szybkość i wygoda przetwarzania i dokonywania płatności wywierają duży wpływ na działalność gospodarczą, dlatego ważne jest, aby systemy płatności spełniały wymogi efektywności ekonomicznej. Innowacyjne usługi płatnicze to usługi, w których zostały wprowadzone nowe rozwiązania, technologie lub standardy zmieniające w sposób jakościowy dotychczasowy sposób dokonywania płatności. Można wskazać trzy obszary innowacji w dziedzinie płatności detalicznych: innowacyjne instrumenty płatnicze, innowacyjne kanały i sposoby dokonywania płatności, innowacyjne formy pieniądza. O ile dotąd operatorzy usług płatniczych musieli współpracować z bankami, które tradycyjnie zapewniały większość usług płatniczych, o tyle obecnie powstają prywatne, pozabankowe systemy, którym technologia umożliwia świadczenie usług bez pośrednictwa rachunku bankowego. Banki dostarczają natomiast infrastrukturę systemu płatniczego. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
89--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Anderson R., Risk and Privacy Implications of Consumer Payment Innovation in the Connected Age, [w:] Consumer Payment Innovation in the Connected Age, materiały konferencji, Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City 2012, http://www.kc.frb.org/publications/research/pscp/pscp-2012.cfm, [21.03.2013].
 • Bogoryja-Zakrzewski A., Wygrają specjaliści, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2012, nr 7-8.
 • Grabowski M., Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Borcuch A., PayPal, Amazon Payments, Google Checkout, PayMate, ProPay, Skrill - serwisy płatności online w opinii amerykańskich przedsiębiorców, "e-mentor" 2012. nr 3.
 • Bounie D., Gazé P., How Do Internet Payments Challenge the Retail Payment Industry?, [w:] L. Anderloni, D.T. Llewellyn, R.H. Schmidt, (red.), Financial Innovation in Retail and Corporate Banking, Edward Elgar, Cheltenha-Northampton 2009.
 • Bieger T., zu Knyphausen-Aufsaß D., Krys Ch., Innovative Geschäftsmodelle. Konzeptionelle Grundlagen, Gestaltungsfelder und unternehmerische Praxis, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2011.
 • Bouwman H., de Vos H., Hacker T. (red.), Mobile Service Innovation and Business Models, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2008.
 • Borcuch A., Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza elektronicznego, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 207 i następne.
 • Böhle K., Krueger M., Herrmann C., Carat G., Maghiros I., Electronic Payment Systems - Strategic and Technical Issues, Institute for Prospective Technological Studies, Directorate General Joint Research Centre, European Commission, Bruksela, grudzień 2000.
 • Braun O., Schmidt G., A Reference Model for Personal Financial Planning, [w:] Ch. Weinhardt, F. Schlottmann (red.), Handbook of Information Technology in Finance, Springer Verlag, Berlin 2008, s. 193 i 209.
 • Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 29 grudnia 2006, nr DAR 15/2006, s. 40.
 • Dolgin A., Manifesto of the New Economy. Institutions and Business Models of the Digital Society, Springer,Heidelberg-Dordrecht 2012.
 • Dobiegała-Korona D., Masiukiewicz P. (red.), Innovations in Customer Value Creation, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Doligalski T., Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, "e-mentor" 2011, nr 1 s. 77 i następne.
 • Evans D., The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, "Yale Journal of Regulation" 2003, t. 20.
 • Evans DSchmalensee ., R., The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms, "Competition Policy International" 2007, t. 3, nr 1, https://www.competitionpolicyinternational.com/the-industrial-organization-of-markets-with-two-sided-platforms/, [21.03.2013].
 • Fruithof G. , Internetkapitalmarkt? Im Multi-Channel Management liegt die Herausforderung für Finanzinstitute; M. Staehelin, Neue Vertiebsmodelle für Kapitalmarktinstrumente, [w:] R.H. Weber, R.M. Hilty, R. Maur (red.), Geschäftsplatform Internet III, Schulthess, Zürich 2002, s. 9 i 27.
 • Gibas A., Bank detaliczny - doświadczenia XXI wieku. Wyniki badania sektora bankowego Fraunhofer Institut i IBM Insitute for Business Value, Forum Sektora Finansowego Obsługa klienta w nowoczesnym banku, Warszawa 2007.
 • Górka J. , Synteza badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych "Problemy Zarządzania" 2012, t. 10, nr 4, s. 223 i następne.
 • Heckl D., Moormann J., Matching customer processes with business processes of banks: the example of small and medium-sized enterprises as bank customers, [w:] BPM'07 Proceedings of the 5th international conference on Business Process Management, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2007.
 • Heimler A., Ennis S.F., Competition and Efficiency in Payment Cards: Which Option for SEPA?, "Journal of World Competition" 2008, t. 31, nr 1.
 • Innovations in Retail Payments, Committee on Payments and Settlement Systems, Bank of International Settlements, Basel 2012.
 • Jelassi T., Enders A., Strategies for e-Business. Creating Value through Electronic and Mobile Commerce. Concepts and Cases, Prentice Hall, Harlow-Londyn-Nowy Jork 2009.
 • Kaszubski R., Widawski P., Pieniądz elektroniczny - znaczenie pojęcia, "Glosa" 2004, nr 3, s. 9 i następne.
 • Kaszubski R., Pieniądz elektroniczny - nowość w polskiej bankowości elektronicznej, www.zbp.pl/photo/rwkb/IPE_w_Polsce_i_na_swiecie.ppt ; G. Byszewski, Interes z pieniądzem elektronicznym, http://prawo.rp.pl/artykul/943549.html?p=1, [21.03.2013].
 • Knolmayer G., Electronic Banking: Nutzen und Kosten; M. Kunz, Aufsichtsrechtliche Probleme des E-Banking, [w:] W. Wiegand (red.), E-Banking. Rechtliche Grundlagen, Stämpfli Verlag, Bern 2002, s. 1, 23 i nast.
 • King B., Bank 2.0. How Customer Behaviour and Technology Will Change the Future of Financial Services, Marshall Cavendish Business, Singapur 2010.
 • Lang G.S. i in., An Exploration of Social Networking Sites (SNS), Adoption in Malaysia Using Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior and Intrinsic Motivation, "Journal of Internet Banking and Commerce" 2011, t. 16, nr 2, www.arraydev.com, [22.03.2013].
 • Lampe U., Wenge O., Müller A., Schaarschmidt R., Cloud Computing in the Financial Industry - A Road Paved with Security Pitfalls?, [w:] Proceedings of the 18th American Conference on Information Systems (AMCIS 2012), Association for Information Systems, 2012.
 • Marczuk J., Wolny pieniądz internetowy (technologie), "Bloomberg Businessweek Polska" 2013, nr 6.
 • Müller L., Elektronisches Geld, Nomos, Baden-Baden 2002.
 • Neumann D. , Die Rechtsnatur des Netzgeldes. Internetzahlungsmittel eCash TM, C.H. Beck, Monachium 2000.
 • Ordover J., Comments on Evans & Schmalensee's The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms, "Competition Policy International" 2007, t. 3, nr 1, https://www.competitionpolicyinternational.com/comments-on-evans--schmalensees-the-industrialorganization- of-markets-with-two-sided-platforms/, [21.03.2013].
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci Ch. L., Clarifying Business Models: Origins, Present and Future of the Concept, "Communications of the Association for Information Systems" 2005, t. 15, http://www.softwarepublico.gov.br/5cqualibr/6-publicacoes-e-artigos/view/vetor-ecossistema/sobre-modelo-de-neg-cios/Claryfing-Busines-Model.pdf, [20.03.2013]
 • Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2012, s. 11-16.
 • Opening up UK payments, HM Treasury, Londyn 2013, http://www.finextra.com/finextradownloads/newsdocs/ consult_opening_up_uk_payments.pdf, [20.03.2013].
 • Our approach, Financial Services Authority, Londyn 2010.
 • Rosati S., Weiner S.E., Non-Banks and Risks in Retail Payments, [w:] European Central Bank and Bank of England Conference on Payment and Monetary and Financial Stability, materiały konferencyjne, Frankfurt nad Menem, 2007.
 • Paoli H., Holtmann C., Stathel S., Zeitnitz O., Jakobi M., SOA in the Financial Industry - Technology Impact in Companies` Practise oraz Ch. Knogler, M. Linsmaier, Product Management Systems in Financial Services Software Architecture, [w:] Ch. Weinhardt, F. Schlottmann (red.), Handbook of Information Technology in Finance, Springer Verlag, Berlin 2008, s. 9 i następne.
 • Padmanabhan G., The approach to security standards for innovative payments in India, [w:] Second meeting of the CPSS - World Bank Forum on retail payments, materiały z konferencji, Miami 2012, http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/ Resources/282044-1323805522895/1-SecurityStandards-GPadmanabhan.pdf, [21.03.2013].
 • Praeg C.P., Vocke C., Engstler M., Die Wiederentdeckung der Kunden - Innovationen durch verteilte Wertschöpfung, Trendstudie "Bank und Zukunft 2010", Fraunhofer Institut, Stuttgart 2011, http://www.foresight-network.eu/index.php?option=com_ docman&task=doc_view&gid=336, [21.03.2013]
 • Śledzik k., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2012.
 • Seebach Ch., Beck R., Denisova O., Sensing Social Media for Corporate Reputation Management: a Business Agility Perspective, Fraunhofer Institute, Stuttgart 2009.
 • Selby J., Manning Ch.J., eBay's Paypal: Balancing Marketplace and Regulatory Regimes. How Market, Competition and Payment Systems Interact - the Australian Experience with the Paypal Trial, "Computer Law Review" 2008, nr 6, s. 168 i następne.
 • Sobiecki G., Czy bitcoiny mają wartość?, http://www.valuecomesfirst.pl/author/grzegorz-sobiecki/, [21.03.2013].
 • So funktioniert's, http://www.giropay.de/index.php?id=giropay_so-funktionierts; Giropay, http://de.wikipedia.org/wiki/Giropay, [05.04.2013].
 • Szpringer W., Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012.
 • Spath D.,. Bauer W., Engstler M., Innovationen und Konzepte für die Bank der Zukunft, Gabler, Wiesbaden 2008.
 • Srokosz W., Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2001.
 • Tochmański A., Rola NBP w rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i nadzoru nad nimi, [w:] Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia, materiały konferencji, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
 • The FSA's role under the Payment Services Regulations 2009.
 • Tosza K., Payment Card Systems as an Example of Two-Sided Markets - a Challenge for Antitrust Authorities, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2009, nr 2, s. 135.
 • Rochet J., Tirole J., Cooperation among Competitors. The Economics of Payment Cards Associations, "Rand Journal of Economics" 2002, t. 33, nr 4.
 • Widawski P., Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne, [w:] Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia, materiały konferencji, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
 • Wasylkowska M., Dokonywanie transakcji bezgotówkowych w Internecie, http://www.konferencje.kmbase.pl/downloads/WasylkowskaPL.pdf, [21.03.2013].
 • Zywicki T.J., The Economics of Payment Card Interchange Fees and the Limits of Regulation, International Center for Law & Economics, ICLE Financial Regulatory Program White Paper Series, Portland 2010.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.